Tìm hiểu về các quy định BSC/KPI

Thời gian đóng BHXH không đủ hưởng lương hưu thì được trợ cấp thôi việc

Thứ Hai, 30/05/2011, 16:27

Khi người lao động (NLĐ) hết tuổi lao động (nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi) nhưng thời gian tham gia BHXH không đủ để hưởng trợ cấp hưu trí hàng tháng thì người sử dụng lao động có phải trả trợ cấp thôi việc không? Tran Le Ha (trnleha@yahoo.com).

Văn phòng Tư vấn pháp luật – Công đoàn Bưu điện Việt Nam, trả lời:\
1- Trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc: Căn cứ theo điểm b, khoản 2, mục III, Thông tư 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003 của Bộ LĐTB và XH hướng dẫn về các trường hợp không được trợ cấp thôi việc gồm có: NLĐ bị sa thải theo điểm a và điểm b, khoản 1 Điều 85 của Bộ luật Lao động; NLĐ đơn phương chấm dứt HĐLĐ mà vi phạm về lý do chấm dứt hoặc thời hạn báo trước; NLĐ nghỉ việc để hưởng chế độ hưu trí hàng tháng; NLĐ chấm dứt HĐLĐ đã được hưởng trợ cấp mất việc làm.
Như vậy, trường hợp NLĐ nghỉ việc do hết tuổi lao động và chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội để được hưởng chế độ hưu trí hàng tháng thì được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc.

2- Nguồn chi trả trợ cấp thôi việc:  Căn cứ theo mục a và c, khoản 2, điều 14 Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 09/5/2003 qui định:
a) Đối với doanh nghiệp, nguồn kinh phí chi trả trợ cấp thôi việc hạch toán vào giá thành hoặc phí lưu thông;
c) Đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị khác và cá nhân có sử dụng lao động theo hợp đồng lao động thì cơ quan, tổ chức, đơn vị đó tự chi trả trợ cấp thôi việc.
3- Đơn vị chi trả trợ cấp thôi việc: Căn cứ theo mục c, khoản 3, điều 14 Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 09/5/2003 qui định:
c) Trường hợp người lao động trước khi làm việc cho doanh nghiệp nhà nước mà đã có thời gian làm việc ở các đơn vị khác thuộc khu vực nhà nước, nhưng chưa được trợ cấp thôi việc, thì doanh nghiệp nơi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động đó theo quy định của pháp luật. Các đơn vị sử dụng lao động trước đây có trách nhiệm chuyển trả cho doanh nghiệp đã chi trả, nếu đơn vị cũ đã chấm dứt hoạt động thì ngân sách nhà nước sẽ hoàn trả.
Trường hợp sau khi sáp nhập, hợp nhất, chia, tách doanh nghiệp, chuyển quyền sở hữu, quyền quản lý hoặc quyền sử dụng tài sản doanh nghiệp theo qui định tại Điều 31 của Bộ Luật lao động đã sửa đổi, bổ sung mà người lao động chấm dứt hợp đồng lao động, thì người sử dụng lao động kế tiếp có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động kể cả thời gian người lao động làm việc cho người sử dụng lao động liền kề trước đó.

Cả 3 đơn vị ông Thanh đã từng công tác đều thuộc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông và nay do Trung tâm II quản lý, do đó Ông giám đốc Trung tâm II – Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho ông Thanh theo qui định./.
Vi trí 1
Vị trí 2
Vị trí 3

VĂN HÓA VNPT

   

VNPT là doanh nghiệp có bề dày truyền thống gắn liền với lịch sử, truyền thống của ngành Bưu điện Việt Nam, một truyền thống hào hùng, vẻ vang được xây đắp nên bởi mồ hôi và cả xương máu của các thế hệ người Bưu điện và được đúc kết bởi 10 chữ Vàng “Trung thành - Dũng cảm - Tận tuỵ - Sáng tạo - Nghĩa tình”.

Với truyền thống ấy, ngành Bưu điện và VNPT đã làm nên kỳ tích tăng tốc phát triển, hiện đại hóa Bưu chính Viễn thông Việt Nam ngang tầm thế giới, được Đảng, Nhà nước và Nhân dân ghi nhận là ngành đi đầu trong sự nghiệp Đổi mới.

Trước những thách thức của cạnh tranh và hội nhập quốc tế, VNPT đã và đang nỗ lực vượt bậc để trở thành Tập đoàn kinh tế VT-CNTT và Truyền thông hàng đầu Việt Nam, có uy tín trên trường quốc tế, tiếp nối xứng đáng truyền thống vẻ vang của Ngành.

Nội lực nền tảng để thực hiện được những mục tiêu đó chính là Văn hóa VNPT – những giá trị đã được kết tinh từ năm 1945 đến nay và bây giờ tinh thần cốt lõi là “VNPT – Cuộc sống đích thực”, bao gồm tạo dựng con người VNPT đích thực, xây dựng môi trường VNPT đích thực, làm ra sản phẩm VNPT đích thực. Với mục tiêu và ý nghĩa đó, VNPT ban hành Sổ tay Văn hóa: “VNPT – Cuộc sống đích thực” để "Lãnh đạo tiên phong, trên dưới đồng lòng" vì "Mái nhà chung VNPT" phát triển nhanh, vượt trội, bền vững.

Địa chỉ liên kết