Tìm hiểu về các quy định BSC/KPI

NỘI DUNG HỎI ĐÁP

Thứ Tư, 08/09/2004, 14:12

NỘI DUNG HỎI ĐÁP1. Quyền công đoàn Nội dung trả lời câu hỏi thuộc phần này được căn cứ vào chương VIII “Công đoàn” của Bộ Luật lao động (từ Điều 153 đến 156) và những quy định khác nêu ở nhiều Chương, Điều của Bộ Luật Lao động. Ngoài ra còn căn cứ vào Quyết định số 81/QĐ-TLĐ ngày 17-1-1996 của Tổng Liên đoàn LĐVN về việc ban hành quy định về tổ chức và hoạt động của tổ chức Công đoàn lâm thời.

2. Việc làm, học nghề.
 Nội dung các câu trả lời được căn cứ vào chương II, III “Việc làm, Học nghề” của Bộ Luật Lao động (từ Điều 13 đến Điều 25); Nghị định 72 CP ngày 31-10-1995 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Bộ Luật Lao động về việc làm; Nghị 90/CP ngày 15-12-1995 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Bộ Luật Lao động về học nghề và nhiều Thông tư hướng dẫn khác của Bộ Tài chính, Bộ Lao động – thương binh và Xã Hội.
3. Hợp đồng lao động
 Căn cứ để trả lời các câu hỏi về Hợp đồng lao động dựa vào chương IV “Hợp đồng lao động” của Bộ Luật Lao động (từ Điều 26 đến 43); Nghị 198/CP ngày 31-12-1994 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Bộ Luật Lao động về Hợp đồng lao động và một số Thông tư của Bộ Lao động – Thương binh và xã hội.
4. Thoả ước lao động tập thể
    Nội dung trả lời của các câu hỏi được căn cứ vào Chương V “Thoả ước lao động tập thể” của Bộ Luật Lao động (từ Điều 44 đến Điều 54) và Nghị định 196/CP ngày 31-12-1994 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Bộ Luật Lao động về thoả ước lao động tập thể.
5. Tiền lương
Các câu hỏi và trả lời được căn cứ vào chương VI “Tiền lương” của Bộ Luật Lao động (từ Điều 55 đến Điều 67); Nghị định của 197/CP ngày 31/12/1994) của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Bộ Luật Lao động về tiền lương và nhiều Thông tư hướng dẫn khác.
6. Kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất
  Nội dung các câu trả lời thuộc phần này căn cứ vào Chương VIII “Kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất” của Bộ Luật Lao động (từ Điều 82 đến Điều 94) và Nghị định 41/CP ngày 6/7/1995 của Chính phủ.
7. Bảo hiểm xã hội
Nội dung các câu trả lời thuộc phần này căn cứ vào Chương XII “Bảo hiểm xã hội” của Bộ Luật Lao động (từ Điều 140 đến 152). Nghị định 12/CP ngày 26/1/1995 của chính phủ về việc ban hành Điều lệ bảo hiểm xã hội cùng nhiều Thông tư, quyết định hướng dẫn khác.
8. Tranh chấp lao động
Nội dung các câu trả lời thuộc phần căn cứ vào Chương XIV “Giải quyết tranh chấp lao động” của Bộ Luật Lao động (từ Điều 157 đến Điều 179); Pháp lệnh thủ tục giải quyết các tranh chấp lao động được Ủy ban thường vụ Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá IX thông qua ngày 11-4-1996; và được Chủ tịch nước ký lệnh công bố ngày 20-4-1996; và căn cứ vào nhiều văn bản pháp luật hiện hành khác.
Vi trí 1

VĂN HÓA VNPT

   

VNPT là doanh nghiệp có bề dày truyền thống gắn liền với lịch sử, truyền thống của ngành Bưu điện Việt Nam, một truyền thống hào hùng, vẻ vang được xây đắp nên bởi mồ hôi và cả xương máu của các thế hệ người Bưu điện và được đúc kết bởi 10 chữ Vàng “Trung thành - Dũng cảm - Tận tuỵ - Sáng tạo - Nghĩa tình”.

Với truyền thống ấy, ngành Bưu điện và VNPT đã làm nên kỳ tích tăng tốc phát triển, hiện đại hóa Bưu chính Viễn thông Việt Nam ngang tầm thế giới, được Đảng, Nhà nước và Nhân dân ghi nhận là ngành đi đầu trong sự nghiệp Đổi mới.

Trước những thách thức của cạnh tranh và hội nhập quốc tế, VNPT đã và đang nỗ lực vượt bậc để trở thành Tập đoàn kinh tế VT-CNTT và Truyền thông hàng đầu Việt Nam, có uy tín trên trường quốc tế, tiếp nối xứng đáng truyền thống vẻ vang của Ngành.

Nội lực nền tảng để thực hiện được những mục tiêu đó chính là Văn hóa VNPT – những giá trị đã được kết tinh từ năm 1945 đến nay và bây giờ tinh thần cốt lõi là “VNPT – Cuộc sống đích thực”, bao gồm tạo dựng con người VNPT đích thực, xây dựng môi trường VNPT đích thực, làm ra sản phẩm VNPT đích thực. Với mục tiêu và ý nghĩa đó, VNPT ban hành Sổ tay Văn hóa: “VNPT – Cuộc sống đích thực” để "Lãnh đạo tiên phong, trên dưới đồng lòng" vì "Mái nhà chung VNPT" phát triển nhanh, vượt trội, bền vững.

Địa chỉ liên kết