Tìm hiểu về các quy định BSC/KPI

LUẬT CÔNG ĐOÀN VÀ BỘ LUẬT LAO ĐỘNG

Thứ Tư, 08/09/2004, 14:00

LUẬT CÔNG ĐOÀN VÀ BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 1. Luật Công đoàn- Đây là văn bản pháp luật được Quốc hội khoá VIII nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 30 – 6 – 1990 và Chủ tịch Hội đồng Nhà nước ký lệch thông qua ngày 7 – 7 – 1990.- Luật này gồm 4 chương với 19 điều, quy định quyền và trách nhiệm của tổ chức Công đoàn. Là căn cứ để quy định hoặc cụ thể hoá những vấn đề có liên quan quyền và trách nhiệm của tổ chức Công đoàn tại các văn bản quy phạm pháp luật khác.

Căn cứ vào Luật Công đoàn ngày 20 – 4 1990 Hội đồng Bộ trưởng (nay Chính phủ) đã ban hành Nghị định 133/HĐBT hướng dẫn thi hành Luật Công đoàn và ngày 19 – 8 – 1992 ban hành Nghị định 302/HĐBT quy định về quyền và trách nhiệm của Công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp, cơ quan.

- Căn cứ vào Luật Công đoàn, Nghị định 133/HĐBT và Nghị 302/HĐBT, mỗi cán bộ Công đoàn và tổ chức Công đoàn các cấp có trách nhiệm tổ chức thi hành và kiểm tra, giám sát việc thực hiện đề nghị bổ sung, , sửa đổi những quy định của pháp luật hiện hành không còn phù hợp với thực tiễn và yêu cầu mới.

1. Bộ Luật Lao động

- Đây là văn bản pháp luật được Quốc hội khoá IX nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, kỳ họp thứ V thông qua ngày 23- 5 -1994, và được Chủ tịch nước ký lệnh công bố ngày 5 – 7 – 1994.

- Luật gồm 17 chương với 198 điều, thể chế hoá đường lối đổi mới của Đảng cộng sản Việt Nam và cụ thể hoá các quy định của Hiến pháp nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt nam về lao động,về sử dụng lao động và quản lý lao động.

- Hiện nay đã có 1 pháp lệnh, trên 30 Nghị định và trên 60 Thông tư hướng dẫn thi hành Bộ luật lao động. Hệ thống các văn bản hướng dẫn thi hành này có thể xem chi tiết tại sách “Cẩm nang pháp luật” do Ban Pháp luật Tổng Liên đoàn LĐVN biên tập và Nhà xuất bản Lao động xuất bản tháng 5 – 1998.

Vi trí 1

VĂN HÓA VNPT

   

VNPT là doanh nghiệp có bề dày truyền thống gắn liền với lịch sử, truyền thống của ngành Bưu điện Việt Nam, một truyền thống hào hùng, vẻ vang được xây đắp nên bởi mồ hôi và cả xương máu của các thế hệ người Bưu điện và được đúc kết bởi 10 chữ Vàng “Trung thành - Dũng cảm - Tận tuỵ - Sáng tạo - Nghĩa tình”.

Với truyền thống ấy, ngành Bưu điện và VNPT đã làm nên kỳ tích tăng tốc phát triển, hiện đại hóa Bưu chính Viễn thông Việt Nam ngang tầm thế giới, được Đảng, Nhà nước và Nhân dân ghi nhận là ngành đi đầu trong sự nghiệp Đổi mới.

Trước những thách thức của cạnh tranh và hội nhập quốc tế, VNPT đã và đang nỗ lực vượt bậc để trở thành Tập đoàn kinh tế VT-CNTT và Truyền thông hàng đầu Việt Nam, có uy tín trên trường quốc tế, tiếp nối xứng đáng truyền thống vẻ vang của Ngành.

Nội lực nền tảng để thực hiện được những mục tiêu đó chính là Văn hóa VNPT – những giá trị đã được kết tinh từ năm 1945 đến nay và bây giờ tinh thần cốt lõi là “VNPT – Cuộc sống đích thực”, bao gồm tạo dựng con người VNPT đích thực, xây dựng môi trường VNPT đích thực, làm ra sản phẩm VNPT đích thực. Với mục tiêu và ý nghĩa đó, VNPT ban hành Sổ tay Văn hóa: “VNPT – Cuộc sống đích thực” để "Lãnh đạo tiên phong, trên dưới đồng lòng" vì "Mái nhà chung VNPT" phát triển nhanh, vượt trội, bền vững.

Địa chỉ liên kết