Tìm hiểu về các quy định BSC/KPI

Công đoàn tham gia giải quyết việc làm cho người lao động

Thứ Ba, 07/09/2004, 16:09

Hỏi: Công đoàn có quyền, trách nhiệm gì khi tham gia giải quyết việc làm cho người lao động? Thực hiện chức năng bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, công đoàn coi việc bảo vệ việc làm, tham gia giải quyết việc làm cho người lao động là một trong những mục tiêu quan trọng. Theo quy định của Bộ Luật lao động, công có các quyền, trách nhiệm sau đây:

Công đoàn có trách nhiệm tham gia thực hiện các chương trình quỹ gốc quốc gia giải quyết việc làm (Điều 15; khoản 3);
- Khi cần phải cho nhiều người lao động thôi việc, người sử dụng lao động phải trao đổi nhất trí với Ban chấp hành công đoàn (Điều 17; khoản2);

- Ban chấp hành công đoàn cơ sở được người sử dụng lao động quyết định đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong một số trường hợp. Nếu không nhất trí thì ban chấp hành công đoàn cơ sở có quyền yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động (Điều 38; khoản 2);
 - Khi người sử dụng lao động quyết định áp dụng hình thức kỷ luật sa thải người lao động, Ban chấp hành Công đoàn cơ sở giúp đỡ người lao động, yêu cầu người sử dụng lao động chứng minh lỗi của người lao động; giúp đỡ người lao động bào chữa hoặc thay mặt khi họ được uỷ quyền để tham gia tố tụng (Điều 87);

 - Công đoàn có quyền lập các tổ chức dịch vụ việc làm, dạy nghề…
 Ngoài ra, công đoàn có thể sử dụng nhiều biện pháp để hỗ trợ, bảo vệ việc làm cho người lao động, như đưa các bảo vệ việc làm vào thoả ước lao động tập thể; chủ động phối hợp tổ chức các hình thức học tập nâng cao tau nghề, thi thợ giỏi, trao đổi kinh nghiệm nhằm tăng năng khả thích ứng với điều kiện và đòi hỏi mới của công nghệ, kỹ thuật tiên tiến, tham gia xây dựng các phương án sắp xếp lại sản xuất, bố trí lao động, các biện pháp giải quyết lực lượng lao động dôi ra.
 Hỏi: Nguồn kinh phí trợ cấp mất việc làm cho người lao động lấy từ đâu?
 Người lao động có thể mất việc làmdo ý trí của người sử dụng lao động (chủ động chấm dứt hợp  đồng lao động) hoặc do tác động của những yếu tố khác như doanh nghiệp bị phá sản hoặc đổi mới công nghệ, cơ cấu lại tổ chức. Khi đó căn cứ vào những điều kiện cụ thể mà người lao động trợ cấp thôi việc hoặc mất việc với những mức độ khác nhau và từ nguồn kinh phí khác nhau.
- theo khoản 1; Điều 17 của Bộ luật lao động, trong trường hợp thay đổi cơ cấu hoặc công nghệ mà không giải quyết được việc làm mới phải cho người lao động thôi việc thì người sử dụng lao động phải trợ cấp mất việc làm cho người lao động, cứ mỗi năm làm việc trả một tháng lương, thấp nhất cũng bằng hai tháng lương. Nguồn kinh bảo đảm thực hiện chế độ trợ cấp này trích từ quỹ dự phòng về trợ cấp mất việc làm “được trích từ lợi nhuận còn lại của doanh nghiệp sau khi đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước” (Điều26, khoản a, Nghị định 72/CP ngày 31.10.1995 của chính phủ).
 - Trường hợp doanh nghiệp tiến hành sáp nhập, giải thể một số bộ phận cũng được coi là thay đổi cơ cấu tổ chức (Điều 23, khoản 5 Nghị định72/CP), khi đó nếu buộc phải cho người lao động thôi việc thì người sử dụng lao động phải trợ cấp mất việc làm theo quy định tại khoản1, Điều 17 của Bộ luật lao động. Nguồn kinh phí để chi cho người lao động cũng được trích từ quý dự phòng về trợ cấp mất việc làm, hình thành từ phần lợi nhuận còn lại của doanh nghiệp.
 - Theo Điều 42 của Bộ luật lao động, khi chấm dứt Hợp đồng lao động đối với người lao động làm việc thường xuyên trong doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức từ một năm trở lên, thì người sử dụng lao động có trách nhiệm trợ cấp thôi việc với mức mỗi năm làm việc là một nửa tháng lương, cộng với phụ cấp (nếu có). nguồn kinh phí bảo đảm cho chế độ trợ cấp được quy định:

 + Đối với doanh nghiệp, được hạch toán vào giá thanh toán hoặc phí lưu thông.
 + Đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân không phải là doanh nghiệp thì tự lo nguồn kinh phí (Điều 10, khoản 2, Nghị định 198/CP, ngày 31.12.1994 của Chính phủ).
 + Đối với doanh nghiệp Nhà nước thì chi phí trợ cấp thôi việc cho người lao động thuộc các khoản chi khác, được phép tính vào chi phí kinh doanh (theo Điều 23, khoản 1, điểm h của bản Quy chế quản lý tài chính và hạch toán kinh doanh đối với doanh nghiệp Nhà nước, ban hành kèm nghị 59/Cp ngày 31.10.1995 của Chính phủ).
 +  Trong trường hợp doanh nghiệp có quyết định tuyên bố phá sản của Toà án thì người lao động được hưởng trợ cấp thôi việc, kinh phí trích từ giá trị tài sản còn lại của doanh nghiệp (theo Điều 39, khoản 2 của Luật phá sản doanh nghiệp, 30.12.1993).
Vi trí 1 Vị trí 2

VĂN HÓA VNPT

   

VNPT là doanh nghiệp có bề dày truyền thống gắn liền với lịch sử, truyền thống của ngành Bưu điện Việt Nam, một truyền thống hào hùng, vẻ vang được xây đắp nên bởi mồ hôi và cả xương máu của các thế hệ người Bưu điện và được đúc kết bởi 10 chữ Vàng “Trung thành - Dũng cảm - Tận tuỵ - Sáng tạo - Nghĩa tình”.

Với truyền thống ấy, ngành Bưu điện và VNPT đã làm nên kỳ tích tăng tốc phát triển, hiện đại hóa Bưu chính Viễn thông Việt Nam ngang tầm thế giới, được Đảng, Nhà nước và Nhân dân ghi nhận là ngành đi đầu trong sự nghiệp Đổi mới.

Trước những thách thức của cạnh tranh và hội nhập quốc tế, VNPT đã và đang nỗ lực vượt bậc để trở thành Tập đoàn kinh tế VT-CNTT và Truyền thông hàng đầu Việt Nam, có uy tín trên trường quốc tế, tiếp nối xứng đáng truyền thống vẻ vang của Ngành.

Nội lực nền tảng để thực hiện được những mục tiêu đó chính là Văn hóa VNPT – những giá trị đã được kết tinh từ năm 1945 đến nay và bây giờ tinh thần cốt lõi là “VNPT – Cuộc sống đích thực”, bao gồm tạo dựng con người VNPT đích thực, xây dựng môi trường VNPT đích thực, làm ra sản phẩm VNPT đích thực. Với mục tiêu và ý nghĩa đó, VNPT ban hành Sổ tay Văn hóa: “VNPT – Cuộc sống đích thực” để "Lãnh đạo tiên phong, trên dưới đồng lòng" vì "Mái nhà chung VNPT" phát triển nhanh, vượt trội, bền vững.

Địa chỉ liên kết

Vị trí 3