Tìm hiểu về các quy định BSC/KPI

Việc làm

Thứ Ba, 07/09/2004, 16:00

Hỏi: Theo Bộ luật Lao động, người lao động có quyền, nghĩa vụ gì?

Theo quy định của BLLĐ, người lao động có các quyền chủ yếu sau:

- Quyền tự do lựa chọn việc làm và nghề nghiệp, không bị phân biệt đối xử về giới tính, dân tộc, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo;

- Quyền làm việc cho bất cứ người sử dụng lao động nào, ở bất kỳ nơi nào mà pháp luật không cấm;

- Được trả lương trên cơ sở thoả thuận với người sử dụng lao động nhưng không thấp hơn mức lương tối thiểu do Nhà nước quy định;

- Được bảo hộ lao động, được lao động trong điều kiện an toàn, vệ sinh lao động;

- Được nghỉ ngơi theo quy định của pháp luật;

- Được bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật;

- Được hưởng các quyền tập thể như quyền thành lập, gia nhập hoạt động công đoàn, quyền thương lượng tập thể, quyền tham gia quản lý doanh nghiệp, quyền phân chia lợi nhuận, quyền đình công theo quy định của pháp luật.

 Ngoài ra nếu người lao động là người vị thành niên, phụ nữ, người tàn tật, khuyết tật, người cao tuổi còn được hưởng thêm một số quyền ưu đãi.

 Cùng với các quyền trên, người lao động có những nghĩa vụ như:

- Thực hiện hợp đồng lao động, thoả ước lao động tập thể;

- Chấp hành kỷ luật lao động, nội quy lao động;

- Tuân theo sự hành hợp pháp của người sử dụng lao động…

Vi trí 1

VĂN HÓA VNPT

   

VNPT là doanh nghiệp có bề dày truyền thống gắn liền với lịch sử, truyền thống của ngành Bưu điện Việt Nam, một truyền thống hào hùng, vẻ vang được xây đắp nên bởi mồ hôi và cả xương máu của các thế hệ người Bưu điện và được đúc kết bởi 10 chữ Vàng “Trung thành - Dũng cảm - Tận tuỵ - Sáng tạo - Nghĩa tình”.

Với truyền thống ấy, ngành Bưu điện và VNPT đã làm nên kỳ tích tăng tốc phát triển, hiện đại hóa Bưu chính Viễn thông Việt Nam ngang tầm thế giới, được Đảng, Nhà nước và Nhân dân ghi nhận là ngành đi đầu trong sự nghiệp Đổi mới.

Trước những thách thức của cạnh tranh và hội nhập quốc tế, VNPT đã và đang nỗ lực vượt bậc để trở thành Tập đoàn kinh tế VT-CNTT và Truyền thông hàng đầu Việt Nam, có uy tín trên trường quốc tế, tiếp nối xứng đáng truyền thống vẻ vang của Ngành.

Nội lực nền tảng để thực hiện được những mục tiêu đó chính là Văn hóa VNPT – những giá trị đã được kết tinh từ năm 1945 đến nay và bây giờ tinh thần cốt lõi là “VNPT – Cuộc sống đích thực”, bao gồm tạo dựng con người VNPT đích thực, xây dựng môi trường VNPT đích thực, làm ra sản phẩm VNPT đích thực. Với mục tiêu và ý nghĩa đó, VNPT ban hành Sổ tay Văn hóa: “VNPT – Cuộc sống đích thực” để "Lãnh đạo tiên phong, trên dưới đồng lòng" vì "Mái nhà chung VNPT" phát triển nhanh, vượt trội, bền vững.

Địa chỉ liên kết