Tìm hiểu về các quy định BSC/KPI

Quy định về Công đoàn lâm thời

Thứ Ba, 07/09/2004, 13:33

Hỏi: Việc thành lập Công đoàn lâm thời được quy định như thế nào? Ban Chấp hành Công đoàn lâm thời có những quyền hạn gì?

Trả lời: Theo điều 153 Bộ luật Lao động, Quyết định số 81/QĐ-TLĐ ngày 17.1.1996 của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam về việc ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của tổ chức Công đoàn lâm thời, việc thành lập Công đoàn lâm thời được quy định như sau:

a) Đối tượng áp dụng là các đơn vị có thuê mướn lao động là người Việt Nam gồm:

- Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các doanh nghiệp thuộc khu chế xuất.

- Các cơ quan, tổ chức nước ngoài, các tổ chức Quốc tế tại Việt Nam.

- Các tổ chức sự nghiệp, dịch vụ có hạch toán độc lập của các đơn vị hành chính sự nghiệp, lực lượng vũ trang.

b) Trách nhiệm của Công đoàn, người sử dụng lao động, cơ quan Nhà nước trong việc thành lập Công đoàn lâm thời.

- Đối với Công đoàn:

+ Việc thành lập Công đoàn lâm thời phải được Liên đoàn lao động tỉnh, thành phố hoặc cấp công đoàn do Liên đoàn lao động tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ủy quyền ra quyết và chỉ định Chủ tịch. Ban chấp hành Công đoàn lâm thời.

+ Phải thông báo quyết định thành lập Công đoàn lâm thời cho người sử dụng lao động biết để phối hợp công tác.

+ thời hạn hoạt động của Công đoàn lâm thời và Ban chấp hành lâm thời là 12 tháng. trường hợp kéo dài phải được sự đồng ý của cấp trên.

- Đối với người sử dụng lao động:

+ Hợp tác với tổ chức Công đoàn lâm thời giải quyết các vấn đề trong quan hệ lao động. Tạo điều kiện, phương tiện, thông tin và trích một khoản kinh phí theo quy định của Chính phủ và Tổng liên đoàn chuyển vào quỹ Công đoàn để công đoàn hoạt động.

+ Không được đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, thi hành kỷ luật với hình thức sa thải, chuyển công tác khác với mức lương thấp hơn đối Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn lâm thời khi chưa có sự thoả thuận của Ban chấp hành Công đoàn lâm thời, nếu là Chủ tịch Công đoàn lâm thời thì nhất thiết phải có sự đồng ý bằng văn bản của Công đoàn cấp quản lý trực tiếp.

- Đối với cơ quan Nhà nước:

+ Tạo điều kiện thuận lợi để thành lập và tổ chức hoạt động Công đoàn lâm thời trong các doanh nghiệp chưa có tổ chức Công đoàn.

+ Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thành lập công đoàn lâm thời theo quy định của pháp luật.

c) Nhiệm vụ, quyền hạn của ban chấp hành Công đoàn lâm thời.

-  Tuyên truyền, phổ biến về tổ chức công đoàn Việt Nam, hướng dẫn người lao động về thủ tục gia nhập công đoàn, phát triển đoàn viên.

-  Đại diện cho tập thể lao động, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động trong doanh nghiệp. Hướng dẫn người lao động giao kết hợp đồng lao động, ký thoả ước lao động tập thể, giám sát việc thực hiện chính sách có liên quan đến người lao động.

– Phối hợp với người sử dụng lao động ổn định và phát triển sản xuất, đảm bảo việc làm, chăm lo lợi ích vật chất, tinh thần cho người lao động.

– Đối với Chủ tịch Ban chấp hành Công đoàn lâm thời:

+ Được sử dụng một số thời gian làm việc để công tác công  đoàn và được người sử dụng lao động trả lương (không ít hơn 3 ngày làm việc trong tháng đối với doanh nghiệp có dưới 150 lao động, 6 ngày đối với doanh nghiệp có trên 150 lao động).

+ Được dự và tham gia ý kiến trong các cuộc họp doanh nghiệp bàn về những vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích của người lao động.

+ Được hưởng lương (nếu là cán bộ chuyên trách) và các khoản phụ cấp do quỹ Công đoàn trả, được hưởng các quyền lợi tập thể như người lao động trong doanh nghiệp

Vi trí 1

VĂN HÓA VNPT

   

VNPT là doanh nghiệp có bề dày truyền thống gắn liền với lịch sử, truyền thống của ngành Bưu điện Việt Nam, một truyền thống hào hùng, vẻ vang được xây đắp nên bởi mồ hôi và cả xương máu của các thế hệ người Bưu điện và được đúc kết bởi 10 chữ Vàng “Trung thành - Dũng cảm - Tận tuỵ - Sáng tạo - Nghĩa tình”.

Với truyền thống ấy, ngành Bưu điện và VNPT đã làm nên kỳ tích tăng tốc phát triển, hiện đại hóa Bưu chính Viễn thông Việt Nam ngang tầm thế giới, được Đảng, Nhà nước và Nhân dân ghi nhận là ngành đi đầu trong sự nghiệp Đổi mới.

Trước những thách thức của cạnh tranh và hội nhập quốc tế, VNPT đã và đang nỗ lực vượt bậc để trở thành Tập đoàn kinh tế VT-CNTT và Truyền thông hàng đầu Việt Nam, có uy tín trên trường quốc tế, tiếp nối xứng đáng truyền thống vẻ vang của Ngành.

Nội lực nền tảng để thực hiện được những mục tiêu đó chính là Văn hóa VNPT – những giá trị đã được kết tinh từ năm 1945 đến nay và bây giờ tinh thần cốt lõi là “VNPT – Cuộc sống đích thực”, bao gồm tạo dựng con người VNPT đích thực, xây dựng môi trường VNPT đích thực, làm ra sản phẩm VNPT đích thực. Với mục tiêu và ý nghĩa đó, VNPT ban hành Sổ tay Văn hóa: “VNPT – Cuộc sống đích thực” để "Lãnh đạo tiên phong, trên dưới đồng lòng" vì "Mái nhà chung VNPT" phát triển nhanh, vượt trội, bền vững.

Địa chỉ liên kết