Tìm hiểu về các quy định BSC/KPI

Quyền và trách nhiệm của Ban chấp hành Công đoàn cơ sở, Công đoàn cấp trên cơ sở

Thứ Ba, 07/09/2004, 13:30

Hỏi: BLLĐ quy định về quyền và trách nhiệm của Ban chấp hành Công đoàn cơ sở, Công đoàn cấp trên trực tiếp của Công đoàn cơ sở như thế nào?

Trả lời:
a) Đối với Ban chấp hành Công đoàn cơ sở nói tới ở đây bao gồm cả quyền của Ban chấp hành Công đoàn lâm thời gồm:
- Đại diện cho tập thể lao động để thương lượng và ký kết thoả ước lao động tập với người sử dụng lao động. Lưu giữ Thoả ước lao động tập thể đã ký kết, thương lượng bổ sung hoặc ký lại Thoả ước lao động tập thể khi hết hạn.Yêu cầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động theo quy định của pháp luật khi thoả ước lao động không được thực hiện đầy đủ hoặc bị vi phạm.
- Đại diện tham gia quá trình xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động đối vứi người lao động và quá trình giải quyết tranh chấp lao động.
- Tham gia Hội đông hoà giải lao động cơ sở để giải quyết tranh chấp lao động tập thể.
- Quyền được thoả thuận vời người sử dụng lao động trong các trường hợp sau: khấu trừ lương của người lao động; về thời gian làm việc của cán bộ công đoàn bán chuyên trách; về sa thải hoặc đơn phương chấp dứt hợp đồng lao động với người lao động.
- Quyền được sử dụng lao động tham khảo ý kiến trước khi công bố lịch nghỉ hàng năm; ban hành Nội quy lao động, và trong trường hợp ra quyết định tạm đình chỉ công việc của người lao động.
- Có quyền kiểm tra giám sát việc thi hành pháp luật lao động ở cơ sở.
- Có quyền tổ chức và lãnh đạo đình công theo trình tự và thủ tục pháp luật quy định.
b) Đối với Công cấp trên trực tiếp của công đoàn cơ sở.
- Có quyền thương lượng để ký thoả ước lao động tập thể ở cấp mình (đối với Tổng công ty). Trong trường không phải là Tổng công ty thì theo dõi, giúp đỡ cơ sở thương lượng, ký kết và thực hiện Thoả ước lao động tập ở sở.
- Kiểm tra, giám sát việc thi hành pháp luật lao động ở các cơ sở thuộc quyền.
- Có quyền tham gia ý kiến, tham dự các cuộc họp của chuyên môn, tham gia các cơ cấu, tổ chức có bàn hoặc thực hiện các vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích của người lao động.
- Có quyền thoả thuận với người sử dụng lao động khi sa thải hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động vời lao động là Chủ tịch Công đoàn cơ sở.
Vi trí 1

VĂN HÓA VNPT

   

VNPT là doanh nghiệp có bề dày truyền thống gắn liền với lịch sử, truyền thống của ngành Bưu điện Việt Nam, một truyền thống hào hùng, vẻ vang được xây đắp nên bởi mồ hôi và cả xương máu của các thế hệ người Bưu điện và được đúc kết bởi 10 chữ Vàng “Trung thành - Dũng cảm - Tận tuỵ - Sáng tạo - Nghĩa tình”.

Với truyền thống ấy, ngành Bưu điện và VNPT đã làm nên kỳ tích tăng tốc phát triển, hiện đại hóa Bưu chính Viễn thông Việt Nam ngang tầm thế giới, được Đảng, Nhà nước và Nhân dân ghi nhận là ngành đi đầu trong sự nghiệp Đổi mới.

Trước những thách thức của cạnh tranh và hội nhập quốc tế, VNPT đã và đang nỗ lực vượt bậc để trở thành Tập đoàn kinh tế VT-CNTT và Truyền thông hàng đầu Việt Nam, có uy tín trên trường quốc tế, tiếp nối xứng đáng truyền thống vẻ vang của Ngành.

Nội lực nền tảng để thực hiện được những mục tiêu đó chính là Văn hóa VNPT – những giá trị đã được kết tinh từ năm 1945 đến nay và bây giờ tinh thần cốt lõi là “VNPT – Cuộc sống đích thực”, bao gồm tạo dựng con người VNPT đích thực, xây dựng môi trường VNPT đích thực, làm ra sản phẩm VNPT đích thực. Với mục tiêu và ý nghĩa đó, VNPT ban hành Sổ tay Văn hóa: “VNPT – Cuộc sống đích thực” để "Lãnh đạo tiên phong, trên dưới đồng lòng" vì "Mái nhà chung VNPT" phát triển nhanh, vượt trội, bền vững.

Địa chỉ liên kết