Tin Công đoàn cơ sở

VNPT Thái Bình tổ chức Hội nghị sơ kết công tác SXKD và hoạt động công đoàn Quý II năm 2020

Thứ Năm, 16/07/2020, 08:18

Ngày 11/07/2020, VNPT Thái Bình đã tiến hành tổ chức Hội nghị sơ kết công tác sản xuất kinh doanh và hoạt động công đoàn Quý II năm 2020.

Đ/c Trần Văn Thuyên - Trưởng đại diện VNPT – Giám đốc VNPT Thái Bình phát biểu tại Hội nghị
 
Trong quý 2, dịch covid-19 đã làm ảnh hưởng đến tình hình kinh tế nói chung và tình hình sản xuất kinh doanh của Viễn thông Thái Bình nói riêng. Tuy nhiên, với sự lãnh đạo của Đảng ủy Viễn thông Thái Bình, sự điều hành của Lãnh đạo chuyên môn, sự tham gia tích cực của các tổ chức chính trị xã hội, sự phối hợp giữa kỹ thuật và kinh doanh trên địa bàn, cùng sự cố gắng, nỗ lực của toàn thể đội ngũ cán bộ công nhân viên đã tạo được sự đồng thuận, đoàn kết trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Một số kết quả sản xuất kinh doanh Viễn thông Thái Bình đạt được trong Quý II năm 2020 như sau: Doanh thu địa bàn lũy kế 6 tháng năm 2020 đạt 183.238 triệu đồng, bằng 44,44% kế hoạch, tăng trưởng âm 1,95% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó:Doanh thu dịch vụ di động đạt 82.942 triệu đồng, bằng 41,09% kế hoạch, tăng trưởng âm 11,23% so với năm 2019; trong đó doanh thu Data đạt 35.692 triệu đồng, bằng 35,34% kế hoạch; Doanh thu dịch vụ băng rộng đạt 75.640 triệu đồng, bằng 48,9% kế hoạch, tăng trưởng 9,88% so với cùng kỳ năm 2019; Doanh thu dịch vụ MyTV đạt 7.234 triệu đồng, bằng 49,3% kế hoạch, tăng trưởng 22,72% so với cùng kỳ năm 2019; Doanh thu dịch vụ cố định đạt 4.297 triệu đồng, bằng 41,74% kế hoạch, tăng trưởng âm 26,17% so với cùng kỳ năm 2019; Doanh thu truyền số liệu đạt 5.168 triệu đồng, bằng 50,78% kế hoạch, tăng trưởng 3,67% so với cùng kỳ năm 2019; Doanh thu hạ tầng đạt 3.399 triệu đồng, bằng 49,93% kế hoạch, tăng trưởng 1,86% so với cùng kỳ năm 2019; Doanh thu CNTT đạt 4.292 triệu đồng, bằng 32,93% kế hoạch, tăng trưởng âm 3,1% so với cùng kỳ năm 2019.
 
BCH Công đoàn các cấp đã phối hợp với chuyên môn trong việc triển khai thực hiện kế hoạch SXKD, phát động nhiều phong trào thi đua gắn liền với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Cán bộ đoàn viên người lao động luôn đoàn kết, phấn đấu thi đua nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Công đoàn luôn đồng hành cùng với chuyên môn tuyên truyền vận động CNVC-LĐ vượt các khó khăn thử thách, tập trung phấn đấu đạt các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị được giao, tham gia quản lý và tổ chức thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức triển khai thực hiện tốt cơ chế nội bộ của Tập đoàn cũng như quy chế kinh tế nội bộ của VTTB. 
 
Kết luận bế mạc Hội nghị sơ kết, Giám đốc Viễn thông Thái Bình  yêu cầu các đơn vị trực thuộc, các tổ chức chính trị xã hội trong toàn Viễn thông Thái Bình phổ biến quán triệt các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, cơ chế chính sách đến toàn thể cán bộ công nhân viên và người lao động trong đơn vị biết để thực hiện đúng định hướng chỉ đạo của Lãnh đạo Viễn thông Thái Bình trên từng lĩnh vực, từng tháng; đồng thời khắc phục những hạn chế, tồn tại đã nêu với mục tiêu quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu Quý III năm 2020.
Hương Giang
Ý kiến bạn đọc:
Đang tải nội dung.....
Gửi bình luận của bạnVi trí 1
Vị trí 2
Vị trí 3

VĂN HÓA VNPT

   

VNPT là doanh nghiệp có bề dày truyền thống gắn liền với lịch sử, truyền thống của ngành Bưu điện Việt Nam, một truyền thống hào hùng, vẻ vang được xây đắp nên bởi mồ hôi và cả xương máu của các thế hệ người Bưu điện và được đúc kết bởi 10 chữ Vàng “Trung thành - Dũng cảm - Tận tuỵ - Sáng tạo - Nghĩa tình”.

Với truyền thống ấy, ngành Bưu điện và VNPT đã làm nên kỳ tích tăng tốc phát triển, hiện đại hóa Bưu chính Viễn thông Việt Nam ngang tầm thế giới, được Đảng, Nhà nước và Nhân dân ghi nhận là ngành đi đầu trong sự nghiệp Đổi mới.

Trước những thách thức của cạnh tranh và hội nhập quốc tế, VNPT đã và đang nỗ lực vượt bậc để trở thành Tập đoàn kinh tế VT-CNTT và Truyền thông hàng đầu Việt Nam, có uy tín trên trường quốc tế, tiếp nối xứng đáng truyền thống vẻ vang của Ngành.

Nội lực nền tảng để thực hiện được những mục tiêu đó chính là Văn hóa VNPT – những giá trị đã được kết tinh từ năm 1945 đến nay và bây giờ tinh thần cốt lõi là “VNPT – Cuộc sống đích thực”, bao gồm tạo dựng con người VNPT đích thực, xây dựng môi trường VNPT đích thực, làm ra sản phẩm VNPT đích thực. Với mục tiêu và ý nghĩa đó, VNPT ban hành Sổ tay Văn hóa: “VNPT – Cuộc sống đích thực” để "Lãnh đạo tiên phong, trên dưới đồng lòng" vì "Mái nhà chung VNPT" phát triển nhanh, vượt trội, bền vững.

Địa chỉ liên kết