Công đoàn Ban Chiến lược Sản phẩm tổ chức thành công Đại hội Công đoàn lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 - 2022.

Nguyễn Hồng Hải  •  17:13 thứ sáu ngày 05/06/2020
Ngày 04/6/2020, Công đoàn Ban Chiến lược Sản phẩm, thuộc Công đoàn Cơ quan Tập đoàn đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 - 2022.
Công đoàn Ban Chiến lược Sản phẩm tổ chức thành công Đại hội Công đoàn lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 - 2022.


Đ/c Trần Quốc Việt, Phó Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Tập đoàn phát biểu chỉ đạo Đại hội
Tới dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Trần Quốc Việt, Phó Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Tập đoàn cùng sự tham dự của 11 đại biểu là đoàn viên Công đoàn Ban Chiến lược Sản phẩm.


Đại hội đã đánh giá kết quả hoạt động của Công đoàn Ban Chiến lược Sản phẩm giai đoạn 2019 - 2020, đề ra phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2022 và bầu ra Ban Chấp hành có đủ năng lực, phẩm chất để lãnh đạo phong trào công nhân viên chức và hoạt động công đoàn trong giai đoạn tới.

Trong giai đoạn 2019-2020, Công đoàn Ban Chiến lược Sản phẩm nhận thức được những khó khăn thách thức về tình hình sản xuất kinh doanh của Tập đoàn, Công đoàn Ban đã phối hợp với chuyên môn động viên cán bộ công nhân viên tin tưởng vào sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng, Thủ trưởng Cơ quan và Công đoàn Cơ quan Tập đoàn, tích cực tham gia các phong trào và hoạt động công đoàn, ra sức thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của cá nhân, góp phần vào việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Cơ quan.

 
Công đoàn Ban cũng đã vận động cán bộ, đoàn viên chủ động xây dựng chương trình công tác đồng bộ với nhiệm vụ chính trị của Tập đoàn/của Ban, hướng tới cơ sở và gắn kết hoạt động địa bàn. Các kết quả đạt được trong công tác chuyên môn năm 2019 có sự đóng góp không nhỏ của công tác công đoàn và đã được ghi nhận với những thành tích cụ thể. Năm 2019, công đoàn kết hợp với chuyên môn khuyến khích triển khai các hoạt động về sáng kiến, sáng tạo. 100% cá nhân trong đơn vị đều tham gia chủ trì sáng kiến/sáng tạo với tổng số 31 giải pháp/14 cán bộ, trong đó có 11 giải pháp sáng tạo và 20 sáng kiến. 90% các giải pháp sáng kiến sáng tạo của Ban đoạt giải thưởng đã đem lại những ý tưởng, định hướng mới trong công tác phát triển sản phẩm dịch vụ của Tập đoàn.

Tham gia cùng Công đoàn cơ quan xây dựng tài liệu cuộc thi Tìm kiếm công dân VNPT 4.0. Thông qua cuộc thi, công đoàn đã phối hợp với chuyên môn truyền tải tới người lao động các thông tin chủ trương, định hướng của Tập đoàn trong công tác phát triển SPDV, truyền tải các thông tin cơ bản về SPDV để mỗi một người lao động đều trở thành một nhân viên bán hàng. Hưởng ứng cuộc thi đó, 100% đoàn viên công đoàn Ban CLSP đã tham gia đầy đủ và hoàn thành trước thời hạn yêu cầu.

Thường xuyên nhắc nhở cán bộ, nhân viên của Ban thực hiện tốt nội quy, quy chế của cơ quan, thực hiện giờ giấc lao động, mặc đồng phục, đeo thẻ, thực hiện vệ sinh, ngăn nắp nơi làm việc, giữ gìn văn hóa người VNPT. Các quy chế được xây dựng giữa công đoàn Ban và Lãnh đạo chuyên môn đã phát huy quyền làm chủ của CBCNV trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và đảm bảo quyền lợi của người lao động; động viên người lao động tự giác và có trách nhiệm với công tác chuyên môn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong những năm vừa qua.

Đại biểu tham dự Đại hội đã tập trung trí tuệ hoàn thành các nội dung: Thông qua Báo cáo tổng kết phong trào công nhân viên chức và hoạt động công đoàn giai đoạn 2019 – 2020; Thảo luận và thống nhất mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, nhiệm kỳ 2020 - 2022; Bầu Ban Chấp hành Công đoàn Ban Chiến lược Sản phẩm, nhiệm kỳ 2020 - 2022; Thông qua Nghị quyết Đại hội Công đoàn Ban Chiến lược Sản phẩm khóa I, nhiệm kỳ 2020 - 2022. 

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Trần Quốc Việt, Phó Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Tập đoàn đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Công đoàn Ban Chiến lược Sản phẩm đã đạt được trong giai đoạn 2019 - 2020, chỉ ra những tồn tại mà Công đoàn Ban Chiến lược Sản phẩm cần khắc phục trong nhiệm kỳ tới; Đồng thời yêu cầu Công đoàn Ban Chiến lược Sản phẩm trong nhiệm kỳ mới cần tiếp tục đổi mới, sáng tạo trong hoạt động. Triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Ban Chiến lược Sản phẩm. Đồng chí cũng lưu ý trong nhiệm kỳ mới Ban Chấp hành Công đoàn Ban Chiến lược Sản phẩm cần dành thời gian, nâng cao trách nhiệm, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, qua đó chăm lo và đảm bảo đời sống vật chất cũng như tinh thần cho người lao động; Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động CBCNV, đoàn viên công đoàn tự học tập, nâng cao trình độ kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao ý thức chấp hành nội quy lao động.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Đại hội đã bầu 03 đồng chí vào Ban Chấp hành Công Đoàn Ban Chiến lược Sản phẩm khóa I, nhiệm kỳ 2020 - 2022.

Hồng Hải

Bình luận

* Nhập tiếng Việt có dấu