Chung tay đẩy lùi dịch Covid-19

Đẩy mạnh phong trào thi đua và khen thưởng trong phòng, chống dịch bệnh Covid–19.

Thứ Ba, 28/04/2020, 14:01

Ngày 24/4/2020, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam đã có Văn bản số 2000/VNPT-CLG về việc đẩy mạnh phong trào thi đua và khen thưởng trong phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 trên cơ sở thực hiện chỉ đạo tại Văn bản số 601/UBQLV-TCCB ngày 10/4/2020 của Ủy Ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp.

Theo đó Tập đoàn đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện một số nội dung:


1. Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua thường xuyên và thi đua theo chuyên đề đang triển khai. Đề ra các giải pháp để phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, trong đó tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid - 19. Vận động các tập thể và cá nhân trong toàn đơn vị tích cực tham gia phòng, chốn dịch bệnh Covid - 19. Đoàn kết, chia sẻ, ủng hộ, giúp đỡ lẫn nhau vượt qua khó khăn, góp phần cùng nhân dân cả nước sớm kiểm soát và đẩy lùi dịch bệnh.


2. Tăng cường công tác tuyên truyền, phát hiện, biểu dương và khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác phòng, chống dịch bệnh, cũng như tích cực ủng hộ, chia xẻ khó khăn trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp hiện nay.


3. Để đảm bảo tính kịp thời, các đơn vị chủ yếu thực hiện việc khen thưởng theo thẩm quyền của Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Tập đoàn và tổ chức biểu dương, trao thưởng ngay khi tập thể, cá nhân lập được thành tích. Hình thức tổ chức trao thưởng vừa phải có tính nêu gương, tuyên truyền, vừa phải tuân thủ theo tinh thần Chỉ thị số 16/CQ-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Đối với các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc, phạm vi ảnh hưởng lớn, có sự lan tỏa trong toàn đơn vị, toàn Tập đoàn hoặc trong phạm vi cả nước, thì tùy theo mức độ phạm vi ảnh hưởng của thành tích, đơn vị xem xét đề nghị tặng Bằng khen của Tổng Giám đốc Tập đoàn, Bằng khen của Chủ tịch Ủy Ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp hoặc Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.


Tập đoàn đề nghị các đơn vị nghiêm túc chỉ đạo triển khai thực hiện để góp phần cùng Tập đoàn và cả nước sớm kiểm soát và đẩy lùi dịch bệnh Covid - 19 và thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Tập đoàn năm 2020. 


Hồng Hải
Ý kiến bạn đọc:
Đang tải nội dung.....
Gửi bình luận của bạnVi trí 1

VĂN HÓA VNPT

   

VNPT là doanh nghiệp có bề dày truyền thống gắn liền với lịch sử, truyền thống của ngành Bưu điện Việt Nam, một truyền thống hào hùng, vẻ vang được xây đắp nên bởi mồ hôi và cả xương máu của các thế hệ người Bưu điện và được đúc kết bởi 10 chữ Vàng “Trung thành - Dũng cảm - Tận tuỵ - Sáng tạo - Nghĩa tình”.

Với truyền thống ấy, ngành Bưu điện và VNPT đã làm nên kỳ tích tăng tốc phát triển, hiện đại hóa Bưu chính Viễn thông Việt Nam ngang tầm thế giới, được Đảng, Nhà nước và Nhân dân ghi nhận là ngành đi đầu trong sự nghiệp Đổi mới.

Trước những thách thức của cạnh tranh và hội nhập quốc tế, VNPT đã và đang nỗ lực vượt bậc để trở thành Tập đoàn kinh tế VT-CNTT và Truyền thông hàng đầu Việt Nam, có uy tín trên trường quốc tế, tiếp nối xứng đáng truyền thống vẻ vang của Ngành.

Nội lực nền tảng để thực hiện được những mục tiêu đó chính là Văn hóa VNPT – những giá trị đã được kết tinh từ năm 1945 đến nay và bây giờ tinh thần cốt lõi là “VNPT – Cuộc sống đích thực”, bao gồm tạo dựng con người VNPT đích thực, xây dựng môi trường VNPT đích thực, làm ra sản phẩm VNPT đích thực. Với mục tiêu và ý nghĩa đó, VNPT ban hành Sổ tay Văn hóa: “VNPT – Cuộc sống đích thực” để "Lãnh đạo tiên phong, trên dưới đồng lòng" vì "Mái nhà chung VNPT" phát triển nhanh, vượt trội, bền vững.

Địa chỉ liên kết