Chức năng nhiệm vụ

Hoạt động đối ngoại

Thứ Hai, 07/03/2005, 13:58

Đoàn đại biểu Công đoàn BĐVN Thăm Công đoàn Bưu chính Hàn Quốc tháng 11/2004Hoạt động và quan hệ đối ngoại của Công đoàn Bưu điện Việt NamDuy trì, củng cố và phát triển quan hệ đối ngoại với Công đoàn Bưu điện các nước  trong khu vực và trên thế giới.Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; Tăng cường học tập, trao đổi kinh nghiệm tổ chức phong trào CNVC và hoạt động công đoàn ngành nghề giữa các nước.

Tranh thủ sự chỉ đạo và hỗ trợ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, của ngành Bưu điện nhằm không ngừng nâng cao chất lượng và hiệu quả quan hệ đối ngoại của CĐBĐVN trong giai đoạn Hội nhập kinh tế quốc tế.

Các quan hệ hợp tác quốc tế của Công đoàn Bưu điện Việt Nam.
- Các quan hệ hợp tác song phương
Công đoàn Viễn thông Singapore (UTES)
Công đoàn Bưu chính Nhật Bản (JPU)
Công đoàn Bưu điện Pháp (CGT-PTT)
Công đoàn Bưu điện - Điện - Nước Úc (CEPU)
Công đoàn Bưu chính Hàn Quốc (KPWU)

- Tham gia vào chương trình hợp tác giữa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Mạng lưới Công đoàn Quốc tế Khu vực châu Á – Thái Bình Dương (UNI- Apro)
Vi trí 1
Vị trí 2

VĂN HÓA VNPT

   

VNPT là doanh nghiệp có bề dày truyền thống gắn liền với lịch sử, truyền thống của ngành Bưu điện Việt Nam, một truyền thống hào hùng, vẻ vang được xây đắp nên bởi mồ hôi và cả xương máu của các thế hệ người Bưu điện và được đúc kết bởi 10 chữ Vàng “Trung thành - Dũng cảm - Tận tuỵ - Sáng tạo - Nghĩa tình”.

Với truyền thống ấy, ngành Bưu điện và VNPT đã làm nên kỳ tích tăng tốc phát triển, hiện đại hóa Bưu chính Viễn thông Việt Nam ngang tầm thế giới, được Đảng, Nhà nước và Nhân dân ghi nhận là ngành đi đầu trong sự nghiệp Đổi mới.

Trước những thách thức của cạnh tranh và hội nhập quốc tế, VNPT đã và đang nỗ lực vượt bậc để trở thành Tập đoàn kinh tế VT-CNTT và Truyền thông hàng đầu Việt Nam, có uy tín trên trường quốc tế, tiếp nối xứng đáng truyền thống vẻ vang của Ngành.

Nội lực nền tảng để thực hiện được những mục tiêu đó chính là Văn hóa VNPT – những giá trị đã được kết tinh từ năm 1945 đến nay và bây giờ tinh thần cốt lõi là “VNPT – Cuộc sống đích thực”, bao gồm tạo dựng con người VNPT đích thực, xây dựng môi trường VNPT đích thực, làm ra sản phẩm VNPT đích thực. Với mục tiêu và ý nghĩa đó, VNPT ban hành Sổ tay Văn hóa: “VNPT – Cuộc sống đích thực” để "Lãnh đạo tiên phong, trên dưới đồng lòng" vì "Mái nhà chung VNPT" phát triển nhanh, vượt trội, bền vững.

Địa chỉ liên kết