Chức năng nhiệm vụ

Xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh

Thứ Hai, 07/03/2005, 13:56

Đổi mới tổ chức, nội dung hoạt động công đoàn, nâng cao năng lực trình độ của đội ngũ cán bộ công đoànTập trung chỉ đạo, nâng cao chất lượng hoạt động của các cụm công đoàn, của công đoàn cơ sở, công đoàn bộ phận và tổ công đoàn.Làm tốt công tác phát triển đoàn viên. Quan tâm phát triển đoàn viên trong các doanh nghiệp liên doanh, công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn.

Đổi mới và tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cán bộ công đoàn các cấp đáp ứng kịp thời với phong trào công nhân viên chức và hoạt động của tổ chức công đoàn.
Thực hiện tốt chế độ thu chi, thanh quyết toán tài chính theo quy định của Nhà nước và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
Xây dựng tổ chức thực hiện tốt kế hoạch kiểm tra theo chuyên đề, kiểm tra định kỳ của các cấp công đoàn.
Cải tiến lề lối làm việc, thực sự phát huy dân chủ trong lãnh đạo quản lý, điều hành của Ban chấp hành và Ban Thường vụ các cấp.
Vi trí 1
Vị trí 2

VĂN HÓA VNPT

   

VNPT là doanh nghiệp có bề dày truyền thống gắn liền với lịch sử, truyền thống của ngành Bưu điện Việt Nam, một truyền thống hào hùng, vẻ vang được xây đắp nên bởi mồ hôi và cả xương máu của các thế hệ người Bưu điện và được đúc kết bởi 10 chữ Vàng “Trung thành - Dũng cảm - Tận tuỵ - Sáng tạo - Nghĩa tình”.

Với truyền thống ấy, ngành Bưu điện và VNPT đã làm nên kỳ tích tăng tốc phát triển, hiện đại hóa Bưu chính Viễn thông Việt Nam ngang tầm thế giới, được Đảng, Nhà nước và Nhân dân ghi nhận là ngành đi đầu trong sự nghiệp Đổi mới.

Trước những thách thức của cạnh tranh và hội nhập quốc tế, VNPT đã và đang nỗ lực vượt bậc để trở thành Tập đoàn kinh tế VT-CNTT và Truyền thông hàng đầu Việt Nam, có uy tín trên trường quốc tế, tiếp nối xứng đáng truyền thống vẻ vang của Ngành.

Nội lực nền tảng để thực hiện được những mục tiêu đó chính là Văn hóa VNPT – những giá trị đã được kết tinh từ năm 1945 đến nay và bây giờ tinh thần cốt lõi là “VNPT – Cuộc sống đích thực”, bao gồm tạo dựng con người VNPT đích thực, xây dựng môi trường VNPT đích thực, làm ra sản phẩm VNPT đích thực. Với mục tiêu và ý nghĩa đó, VNPT ban hành Sổ tay Văn hóa: “VNPT – Cuộc sống đích thực” để "Lãnh đạo tiên phong, trên dưới đồng lòng" vì "Mái nhà chung VNPT" phát triển nhanh, vượt trội, bền vững.

Địa chỉ liên kết