Chức năng nhiệm vụ

Chăm lo đời sống và thực hiện các chính sách xã hội

Thứ Hai, 07/03/2005, 13:53

Lãnh đạo CĐBĐVN Thăm và tặng quà gia đình chính sáchHoạt động công đoàn với việc chăm lo đời sống và thực hiện các chính sách xã hội đối với công nhân viên chức lao động.Phụng dưỡng 489 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, chăm sóc gần 10.000 gia đình liệt sỹ và trợ cấp thường xuyên cho hơn 4.000 đối tượng chính sách xã hội của ngành Bưu Điện.Tham gia xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, các cơ chế chính sách về phát triển và khai thác các nguồn lực về đào tạo, lao động tiền lương và các quy chế có liên quan đến quyền và lợi ích của người lao động.

Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật, các chế độ chính sách của Nhà nước, của Ngành đối với công nhân viên chức lao động.

Chủ động, tích cực tham gia với chuyên môn chăm lo cải thiện điều kiện làm việc, đầu tư nâng cấp các cơ sở khám chữa bệnh và chăm sóc sức khoẻ cho cán bộ công nhân viên chức trong toàn Ngành.

Chủ động phối hợp cùng chuyên môn xây dựng và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở theo chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Tăng cường các hoạt động về giới và gia đình, chăm sóc trẻ thơ. Thực hiện tốt các chế độ chính sách của Nhà nước và của Ngành đối với nữ cán bộ công nhân viên chức Bưu Điện.
Tổ chức thực hiện có hiệu quả các hoạt động nhân đạo, từ thiện xã hội; giữ gìn và vun đắp cho truyền thống nghĩa tình của Ngành và quan tâm đến cộng đồng xã hội.
Mội số kết quả thực hiện chính sách xã hội từ 1994 đến nay
 
Chăm lo đời sống cho CBCNVC Bưu điện

 STT

Nội dung

Số tiền 
(triệu đồng
)

 1  Trợ cấp thường xuyên cho 4 đối tượng chính sách xã hội Ngành theo 867/VB  32.214,4
 2 Trợ cấp một lần cho CBCNVC đã nghỉ việc từ ngành Bưu điện
- Theo quyết định 454/QĐ-LT
- Theo quyết định 359/QĐ-LT
- Theo quyết định 262/QĐ-LT


3.959,0
31.131,0
3.741,0

 3  Tặng sổ tiết kiệm tình nghĩa  805,0
 4  Xây tặng và hỗ trợ kinh phí xây tặng nhà tình nghĩa  2.036,8
 5  Tìm hài cốt đồng đội  512,9
 6  Trợ cấp khó khăn cho CBCNV 1.456,3 
 7 Hỗ trợ CBVNV bị thiệt hại do lũ lụt 3.229,1 

Tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện xã hội

STT

Nội dung

Số tiền 
(triệu đồng
)

 1  Ủng hộ nhân dân các vùng bị lũ lụt, thiên tai, hoả hoạn    2.165,0 
 2 Xây dựng, tu bổ nâng cấp nghĩa trang liệt sỹ

    7.753,2

 3 Ủng hộ quỹ đền ơn Đáp nghĩa        764,5
 4  Ủng hộ quỹ vì người nghèo        941,0
 5  Ủng hộ quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam     1.050,0
 6  Ủng hộ Quỹ tấm lòng vàng          65,0
 7 Hỗ trợ các tổ chức từ thiện khác         928.6
 8 Tặng quà, hỗ trợ các trung tâm Điều dưỡng thương binh nặng        843,7
 9 Xây tặng trường học cho các xã nghèo          608
 10 Hỗ trợ cho chương trình xoá bỏ nhà tranh tre, dột nát tại các xã nghèo        1.610

Vị trí 2
Vị trí 3

VĂN HÓA VNPT

   

VNPT là doanh nghiệp có bề dày truyền thống gắn liền với lịch sử, truyền thống của ngành Bưu điện Việt Nam, một truyền thống hào hùng, vẻ vang được xây đắp nên bởi mồ hôi và cả xương máu của các thế hệ người Bưu điện và được đúc kết bởi 10 chữ Vàng “Trung thành - Dũng cảm - Tận tuỵ - Sáng tạo - Nghĩa tình”.

Với truyền thống ấy, ngành Bưu điện và VNPT đã làm nên kỳ tích tăng tốc phát triển, hiện đại hóa Bưu chính Viễn thông Việt Nam ngang tầm thế giới, được Đảng, Nhà nước và Nhân dân ghi nhận là ngành đi đầu trong sự nghiệp Đổi mới.

Trước những thách thức của cạnh tranh và hội nhập quốc tế, VNPT đã và đang nỗ lực vượt bậc để trở thành Tập đoàn kinh tế VT-CNTT và Truyền thông hàng đầu Việt Nam, có uy tín trên trường quốc tế, tiếp nối xứng đáng truyền thống vẻ vang của Ngành.

Nội lực nền tảng để thực hiện được những mục tiêu đó chính là Văn hóa VNPT – những giá trị đã được kết tinh từ năm 1945 đến nay và bây giờ tinh thần cốt lõi là “VNPT – Cuộc sống đích thực”, bao gồm tạo dựng con người VNPT đích thực, xây dựng môi trường VNPT đích thực, làm ra sản phẩm VNPT đích thực. Với mục tiêu và ý nghĩa đó, VNPT ban hành Sổ tay Văn hóa: “VNPT – Cuộc sống đích thực” để "Lãnh đạo tiên phong, trên dưới đồng lòng" vì "Mái nhà chung VNPT" phát triển nhanh, vượt trội, bền vững.

Địa chỉ liên kết