Chức năng nhiệm vụ

Xây dựng đội ngũ

Thứ Hai, 07/03/2005, 13:51

Hội thi Điểm BĐ Văn hoá xã giỏi Thái BìnhHoạt động công đoàn với công tác chăm lo xây dựng đội ngũ CNVC-LĐ đáp ứng yêu cầu Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá.Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục trong công nhân viên chức lao động nhằm nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam.

Chủ động phối hợp cùng chuyên môn xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả chiến lược nguồn nhân lực.

Tiếp tục phát động phong trào học tập nâng cao trình độ văn hoá, chuyên môn nghiệp vụ, tin học, ngoại ngữ cho cán bộ công nhân viên chức. Chú trọng, đào tạo bồi dưỡng đội ngũ thợ lành nghề, công nhân có trình độ cao.

Xây dựng kế hoạch học tập phấn đấu đạt những chuẩn mực của phụ nữ Việt Nam thời kỳ Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá. Tiếp tục thực hiện 6 mục tiêu Vì sự Tiến bộ phụ nữ.
Giữ gìn, phát huy và giáo dục truyền thống của Ngành trong cán bộ công chức, công nhân viên chức lao động Bưu Điện.

Tăng cường và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên các báo chí của Ngành.
Vi trí 1
Vị trí 2

VĂN HÓA VNPT

   

VNPT là doanh nghiệp có bề dày truyền thống gắn liền với lịch sử, truyền thống của ngành Bưu điện Việt Nam, một truyền thống hào hùng, vẻ vang được xây đắp nên bởi mồ hôi và cả xương máu của các thế hệ người Bưu điện và được đúc kết bởi 10 chữ Vàng “Trung thành - Dũng cảm - Tận tuỵ - Sáng tạo - Nghĩa tình”.

Với truyền thống ấy, ngành Bưu điện và VNPT đã làm nên kỳ tích tăng tốc phát triển, hiện đại hóa Bưu chính Viễn thông Việt Nam ngang tầm thế giới, được Đảng, Nhà nước và Nhân dân ghi nhận là ngành đi đầu trong sự nghiệp Đổi mới.

Trước những thách thức của cạnh tranh và hội nhập quốc tế, VNPT đã và đang nỗ lực vượt bậc để trở thành Tập đoàn kinh tế VT-CNTT và Truyền thông hàng đầu Việt Nam, có uy tín trên trường quốc tế, tiếp nối xứng đáng truyền thống vẻ vang của Ngành.

Nội lực nền tảng để thực hiện được những mục tiêu đó chính là Văn hóa VNPT – những giá trị đã được kết tinh từ năm 1945 đến nay và bây giờ tinh thần cốt lõi là “VNPT – Cuộc sống đích thực”, bao gồm tạo dựng con người VNPT đích thực, xây dựng môi trường VNPT đích thực, làm ra sản phẩm VNPT đích thực. Với mục tiêu và ý nghĩa đó, VNPT ban hành Sổ tay Văn hóa: “VNPT – Cuộc sống đích thực” để "Lãnh đạo tiên phong, trên dưới đồng lòng" vì "Mái nhà chung VNPT" phát triển nhanh, vượt trội, bền vững.

Địa chỉ liên kết