Chế độ, chính sách

Cơ chế khuyến khích với nhân sự quản lý trẻ.

Thứ Năm, 19/03/2020, 14:37

Tập đoàn ban hành chính sách khuyến khích, động viên các nhân quản lý sự trẻ để đáp ứng Chiến lược phát triển 4.0

Nhằm xây dựng và phát triển đội ngũ nhân sự quản lý cấp 2, cấp 3 đáp ứng yêu cầu thực hiện thành công chiến lược VNPT 4.0, thực hiện đột phá về công tác nhân lực của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam và đẩy mạnh công tác quản trị tài năng, ngày 06/03/2020, Tổng Giám đốc Tập đoàn đã ban hành văn bản hướng dẫn tạm thời về cơ chế khuyến khích, động viên áp dụng đối với các nhân sự trẻ của Tập đoàn tham gia các đợt tạo nguồn nhân sự quản lý trẻ, cụ thể như:

 
1.Bổ nhiệm, quy hoạch cán bộ quản lý: Nhân sự được tuyển chọn trước khi nhận Quyết định điều động, bổ nhiệm sẽ được Tập đoàn/đơn vị bổ sung vào danh sách quy hoạch nhân sự quản lý cấp 3 của đơn vị hiện đang làm việc (nếu chưa được quy hoạch).

- Sau quá trình điều động, bổ nhiệm (từ 2-3 năm tại đơn vị mới), nếu được đánh giá tốt trong quá trình công tác và có nguyện vọng quay về đơn vị ban đầu, những người có sẵn trong danh sách quy hoạch sẽ được điều động, bổ nhiệm đúng vị trí quy hoạch đã được phê duyệt (nếu còn vị trí), các trường hợp còn lại sẽ được điều động, bổ nhiệm ở vị trí nhân sự quản lý cấp 3 tương đương tại đơn vị ban đầu.

* Tập đoàn cam kết thực hiện đủ biện pháp đảm bảo nhân sự hoàn thành tốt nhiệm vụ được điều động, bổ nhiệm vị trí nhân sự quản lý cấp 3 tương đương của đơn vị ban đầu sau thời gian điều động 2-3 năm.

-Trong trường hợp nhân sự sau thời gian điều động, bổ nhiệm không được đánh giá tốt, Tập đoàn sẽ điều động trở lại làm việc tại đơn vị cũ với vị trí công việc và tiền lương tương đương như trước khi tham gia phương án tạo nguồn nhân sự quản lý trẻ.

-Được xem xét là nguồn bổ sung để bổ nhiệm vị trí quản lý cao hơn (có thể đến cấp Phó Giám đốc Viễn thông tỉnh(TTKD Tỉnh)) tại Viễn thông tỉnh (TTKD Tỉnh) nếu hết nhiệm kỳ điều động, bổ nhiệm được đánh giá hoàn thành xuất sắc công việc và tiếp tục có nguyện vọng công tác lâu dài tại Viễn thông tỉnh/TTKD Tỉnh.

-Tùy theo nhu cầu về các vị trí nhân sự quản lý cần bổ sung, Tập đoàn có thể giới thiệu các nhân sự (đạt kết quả tốt sau khi tuyển chọn) được điều động, bổ nhiệm tại các đơn vị khác của Tập đoàn (kể cả làm việc tại nước ngoài) trên cơ sở ý kiến đơn vị nơi đến và nguyện vọng cá nhân.

2.Khuyến khích về thu nhập:


-Được hưởng tiền lương, tiền thưởng theo kết quả công việc và vị trí được bổ nhiệm tại đơn vị mới (tại Viễn thông tỉnh/TTKD tỉnh bổ nhiệm nhân sự quản lý cấp 3).

-Được hưởng các khoản trợ cấp trong thời gian điều động, bổ nhiệm: (1) trợ cấp sinh hoạt phí ở mức 1,5 lần lương tối thiểu vùng 2/tháng; (2) trợ cấp nhà ở mức 1,5 lần mức lương tối thiểu vùng 2/tháng; trợ cấp tiền tàu xe ở mức 0,5 lần mức lương tối thiểu vùng 2/tháng; (3) hỗ trợ kinh phí mua vật dụng làm việc, sinh hoạt trong nhiệm kỳ 2-3 năm ở mức 30.000.000 đồng/nhiệm kỳ (trường hợp nhân sự không hoàn thành nhiệm vụ, không đủ thời gian cả nhiệm kỳ có trách nhiệm hoàn trả lại kinh phí hỗ trợ tương ứng với số tháng chưa thực hiện).

-Được đóng nộp các khoản bảo hiểm bắt buộc theo vị trí nhân sự quản lý bổ nhiệm tại đơn vị mới. 

3. Các chế độ khuyến khích, đãi ngộ khác: 


- Ưu tiên được đào tạo, phát triển chuyên môn, kỹ năng (tham gia các khóa đào tạo trong nước và nước ngoài của Tập đoàn và của đơn vị).

- Được tính dồn ngày nghỉ phép trong 2-3 năm để nghỉ thành một hoặc nhiều đợt theo nhu cầu cá nhân. Mỗi đợt nghỉ phép được tính 2 ngày đi đường (ngày đi, ngày về). Chế độ tiền lương của ngày đi đường được hưởng như ngày nghỉ phép.

- Được mua Bảo hiểm thân thể trong thời gian điều động, bổ nhiệm (mức được mua do đơn vị bổ nhiệm xem xét, quyết định).

Phát triển nguồn nhần lực quản lý trẻ và đẩy mạnh công tác quản trị tài năng là kỳ vọng mà Tập đoàn và Tổng Công ty đang hướng đến với nỗ lực tìm kiếm và xây dựng được nguồn lực nhân sự trẻ có đủ tiêu chuẩn đáp ứng yêu cầu thực hiện thành công chiến lược VNPT 4.0. Qua đây, Tập đoàn cũng như Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông mong muốn thông tin rộng rãi đến các tập thể, cá nhân CBCNV cùng biết và triển khai, thực hiện./.
Tú Hoàng
Ý kiến bạn đọc:
Đang tải nội dung.....
Gửi bình luận của bạnVi trí 1 Vị trí 2

VĂN HÓA VNPT

   

VNPT là doanh nghiệp có bề dày truyền thống gắn liền với lịch sử, truyền thống của ngành Bưu điện Việt Nam, một truyền thống hào hùng, vẻ vang được xây đắp nên bởi mồ hôi và cả xương máu của các thế hệ người Bưu điện và được đúc kết bởi 10 chữ Vàng “Trung thành - Dũng cảm - Tận tuỵ - Sáng tạo - Nghĩa tình”.

Với truyền thống ấy, ngành Bưu điện và VNPT đã làm nên kỳ tích tăng tốc phát triển, hiện đại hóa Bưu chính Viễn thông Việt Nam ngang tầm thế giới, được Đảng, Nhà nước và Nhân dân ghi nhận là ngành đi đầu trong sự nghiệp Đổi mới.

Trước những thách thức của cạnh tranh và hội nhập quốc tế, VNPT đã và đang nỗ lực vượt bậc để trở thành Tập đoàn kinh tế VT-CNTT và Truyền thông hàng đầu Việt Nam, có uy tín trên trường quốc tế, tiếp nối xứng đáng truyền thống vẻ vang của Ngành.

Nội lực nền tảng để thực hiện được những mục tiêu đó chính là Văn hóa VNPT – những giá trị đã được kết tinh từ năm 1945 đến nay và bây giờ tinh thần cốt lõi là “VNPT – Cuộc sống đích thực”, bao gồm tạo dựng con người VNPT đích thực, xây dựng môi trường VNPT đích thực, làm ra sản phẩm VNPT đích thực. Với mục tiêu và ý nghĩa đó, VNPT ban hành Sổ tay Văn hóa: “VNPT – Cuộc sống đích thực” để "Lãnh đạo tiên phong, trên dưới đồng lòng" vì "Mái nhà chung VNPT" phát triển nhanh, vượt trội, bền vững.

Địa chỉ liên kết

Vị trí 3