Chế độ, chính sách

Chủ động , tích cực thực hiện có hiệu quả công tác ATVSLĐ-PCCN

Thứ Tư, 21/08/2013, 10:33

Đ/c Nguyễn Thúy Huệ - Phó Chủ tịch Công đoàn BĐVN cùng đoàn đại biểu của Công đoàn Bưu điện Việt Nam, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam tham dự Lễ phát động Tuần lễ Quốc gia về ATVSLĐ-PCCN lần thứ 15 tại Tỉnh Bắc Giang Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) có bề dày lịch sử phát triển. Là Tập đoàn kinh tế chủ lực có trình độ công nghệ, quản lý hiện đại và chuyên môn hoá cao, Tập đoàn kinh doanh đa ngành, đa lĩnh vực, trong đó viễn thông, công nghệ thông tin  là ngành kinh doanh chính, với nhiều loại hình sở hữu; gắn kết chặt chẽ giữa sản xuất kinh doanh với khoa học công nghệ, nghiên cứu, đào tạo. Lực lượng lao động của Tập đoàn chiếm tỷ lệ khá lớn là công nhân kỹ thuật, làm việc trong môi trường thường xuyên tiếp xúc với nguồn điện, làm việc trên cao, tiềm ẩn nhiều mối nguy hiểm và nguy cơ mất an toàn. Nhận thức được tầm quan trọng của công tác ATVSLĐ-PCCN đối với sự phát triển bền vững của đơn vị, nên trong những năm qua, cùng với việc đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác ATVSLĐ-PCCN luôn được Lãnh đạo Tập đoàn và Công đoàn Bưu điện Việt Nam quan tâm và chủ động, phối hợp thực hiện hiệu quả.

Đoàn kiểm tra ATVSLĐ của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam tại VNPT Đà Nẵng
Công đoàn Bưu điện Việt Nam và Lãnh đạo Tập đoàn VNPT đã ban hành nhiều chỉ thị, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị thành viên tăng cường công tác đảm bảo ATVSLĐ; chỉ đạo các đơn vị kiện toàn bộ máy làm công tác ATVSLĐ. Tại các đơn vị, Lãnh đạo chuyên môn và Công đoàn các đơn vị đều là thành viên Ban Chỉ đạo về công tác ATVSLĐ-PCCN. Công đoàn cũng xây dựng được hệ thống tài liệu chuyên ngành và tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ công đoàn và an toàn vệ sinh viên; đồng thời chỉ đạo Công đoàn các đơn vị phối hợp với chuyên môn tự tổ chức tập huấn tại cơ sở, qua đó đã từng bước nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của người lao động trong thực hiện công tác ATVSLĐ-PCCN.
Năm 2013, thực hiện sự chỉ đạo của Chính phủ, các cơ quan quản lý, Công đoàn Bưu điện Việt Nam tiếp tục có những văn bản hướng dẫn công đoàn các đơn vị phối hợp với chuyên môn tổ chức triển khai các hoạt động thực hiện hưởng ứng ngày Môi trường thế giới, Tuần lễ Quốc gia về ATVSLĐ-PCCN lần thứ 15. Đã có 80 đơn vị tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia; có 07 đơn vị tổ chức mít tinh và phát động thi đua hưởng ứng; 5.893 băng rôn, khẩu hiệu, áp phích; 7.227 tờ rơi; 17 bài viết trên báo, tạp chí và 5.000 ấn phẩm thông tin khác về ATVSLĐ đã được đăng tải. Đặc biệt đã tổ chức 10 cuộc trưng bày triển lãm các hoạt động về ATVSLĐ-PCCN; 09 cuộc thao diễn kỹ thuật an toàn và PCCN cho 3.465 người; 11 cuộc thi tìm hiểu về AT-VSLĐ với 605 người tham gia; 04 cuộc thi ATVSV giỏi với 387 người tham gia. Tổ chức khám sức khoẻ tại 27 đơn vị trực thuộc cho 3.805 người lao động; tổ chức 16 cuộc đo kiểm tra môi trường lao động. Nhân dịp Tuần lễ Quốc gia, Công đoàn các cấp đã tổ chức thăm và tặng quà cho 54 gia đình nạn nhân, người bị tai nạn lao động.

Công tác bồi dưỡng nghiệp vụ về ATVSLĐ được quan tâm đẩy mạnh. Công đoàn Bưu điện Việt Nam đã cấp phát 630 cuốn “Sổ tay An toàn dành cho An toàn vệ sinh viên” và 24 bộ tranh tuyên truyền về ATVSLĐ, đồng thời ban hành văn bản hướng dẫn tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ ATVSLĐ cho cán bộ công đoàn và ATVSV. Trong 06 tháng đầu năm 2013, đã tổ chức 342 lớp tập huấn ATVSLĐ-PCCN cho hơn 19.595 lượt CBCNV; huấn luyện kỹ năng hoạt động nghiệp vụ, các biện pháp sơ cấp cứu cho hơn 3.510 ATVSV; huấn luyện nghiệp vụ về PCCC cho 3.465 lượt người; tuyên truyền, phổ biến kiến thức an toàn giao thông cho 6.829 lượt người. Công đoàn Bưu điện Việt Nam trực tiếp tập huấn nghiệp vụ ATVSLĐ-PCCN và Pháp luật lao động cho cán bộ công đoàn và ATVSV cho 02 đơn vị với trên 500 người tham gia.

Công tác kiểm tra ATVSLĐ cũng được duy trì thường xuyên, phát huy hiệu quả tích cực. Chuyên môn cùng Công đoàn phối hợp xây dựng kế hoạch kiểm tra hướng dẫn thực hiện pháp luật, chế độ chính sách về ATVSLĐ trong toàn Tập đoàn ngay từ đầu năm. Trong 06 tháng đầu năm 2013, đã tổ chức 02 cuộc kiểm tra về ATVSLĐ-PCCN tại 07 đơn vị trực thuộc. Công đoàn cơ sở đã tổ chức kiểm tra 1.285 đơn vị (trung tâm, đài trạm). Qua kiểm tra thực tế, nhìn chung các đơn vị thực hiện tốt các nội dung về ATVSLĐ-PCCN. Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế của các đơn vị như: công tác kiểm tra định kỳ, đột xuất tại đơn vị vẫn còn sơ sài, hình thức; việc tổ chức huấn luyện chuyên sâu cho người lao động làm công việc trên cao, tiếp xúc với điện còn chưa được quan tâm đúng mức…

Bên cạnh đó, công tác chăm lo cải thiện điều kiện lao động, bồi dưỡng bằng hiện vật cho người lao động cũng được các cấp lãnh đạo chuyên môn, công đoàn trong Tập đoàn quan tâm và thực hiện nghiêm túc. Tập đoàn đang phối hợp cùng với Công đoàn Bưu điện Việt Nam rà soát danh mục công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt, nặng nhọc, nguy hiểm để báo cáo Bộ LĐ-TB và XH cho phép thực hiện trong thời gian tới nhằm bảo đảm đúng chính sách, xác định đúng đối tượng, bồi dưỡng kịp thời đúng đối tượng góp phần duy trì ổn định sức khỏe cho người lao động.

Trong thực tế hoạt động, công tác ATVSLĐ của VNPT hiện nay còn gặp những khó khăn do việc thực hiện các nội dung, yêu cầu trong công tác ATVSLĐ ở một số đơn vị còn chậm, hoặc chất lượng chưa cao. Bên cạnh đó, quy mô mạng lưới và phạm vi hoạt động của Tập đoàn rộng khắp trong cả nước, đội ngũ làm công tác ATVSLĐ vừa hạn chế về số lượng, vừa chưa có nhiều kinh nghiệm nên công tác đôn đốc, kiểm tra có lúc có nơi thực hiện chưa tốt và hình thức. Ý thức chấp hành quy trình, quy phạm an toàn của người lao động chưa đồng đều, dẫn đến những trường hợp tai nạn lao động đáng tiếc...

Đánh giá đúng những khó khăn, tồn tại, để tăng cường hơn nữa công tác đảm bảo ATVSLĐ trong thời gian tới, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam và Công đoàn Bưu điện Việt Nam đã và đang tích cực triển khai những giải pháp đồng bộ, nhằm tạo sự chuyển biến cơ bản và tích cực trong công tác ATVSLĐ-PCCN, góp phần xây dựng môi trường làm việc văn minh, hiện đại, phù hợp với xu thế hội nhập kinh tế quốc tế.
Nguyễn Thúy Huệ
Vi trí 1 Vị trí 2

VĂN HÓA VNPT

   

VNPT là doanh nghiệp có bề dày truyền thống gắn liền với lịch sử, truyền thống của ngành Bưu điện Việt Nam, một truyền thống hào hùng, vẻ vang được xây đắp nên bởi mồ hôi và cả xương máu của các thế hệ người Bưu điện và được đúc kết bởi 10 chữ Vàng “Trung thành - Dũng cảm - Tận tuỵ - Sáng tạo - Nghĩa tình”.

Với truyền thống ấy, ngành Bưu điện và VNPT đã làm nên kỳ tích tăng tốc phát triển, hiện đại hóa Bưu chính Viễn thông Việt Nam ngang tầm thế giới, được Đảng, Nhà nước và Nhân dân ghi nhận là ngành đi đầu trong sự nghiệp Đổi mới.

Trước những thách thức của cạnh tranh và hội nhập quốc tế, VNPT đã và đang nỗ lực vượt bậc để trở thành Tập đoàn kinh tế VT-CNTT và Truyền thông hàng đầu Việt Nam, có uy tín trên trường quốc tế, tiếp nối xứng đáng truyền thống vẻ vang của Ngành.

Nội lực nền tảng để thực hiện được những mục tiêu đó chính là Văn hóa VNPT – những giá trị đã được kết tinh từ năm 1945 đến nay và bây giờ tinh thần cốt lõi là “VNPT – Cuộc sống đích thực”, bao gồm tạo dựng con người VNPT đích thực, xây dựng môi trường VNPT đích thực, làm ra sản phẩm VNPT đích thực. Với mục tiêu và ý nghĩa đó, VNPT ban hành Sổ tay Văn hóa: “VNPT – Cuộc sống đích thực” để "Lãnh đạo tiên phong, trên dưới đồng lòng" vì "Mái nhà chung VNPT" phát triển nhanh, vượt trội, bền vững.

Địa chỉ liên kết

Vị trí 3