Chế độ, chính sách

Công đoàn Bưu điện Việt Nam: Sát cánh cùng chuyên môn thực hiện tốt công tác bảo hộ lao động năm 2012, tiền đề để nâng cao chất lượng công tác BHLĐ năm 2013

Thứ Sáu, 15/03/2013, 15:30

Đ/c Nguyễn Thúy HuệPhó Chủ tịch Công đoàn BĐVN Sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí đầu tư cho công tác BHLĐ; nâng cao chất lượng đội ngũ An toàn vệ sinh viên; đẩy mạnh phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm AT-VSLĐ”; Góp phần: cải thiện điều kiện làm việc; việc làm, thu nhập, đời sống của người lao động tiếp tục được ổn định và nâng cao… đó là những kết quả mà các cấp Công đoàn Bưu điện Việt Nam đã đạt trong công tác BHLĐ năm 2012 vừa qua.

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về “Đẩy mạnh công tác BHLĐ của tổ chức Công đoàn trong tình hình mới” theo tinh thần Nghị quyết 5b/NQ-BCH; kế hoạch hành động số 455/KH-UBATGTQG về “Năm An toàn giao thông - 2012”, đặc biệt là triển khai các hoạt động Hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia về AT-VSLĐ, PCCN lần thứ 14 năm 2012, Công đoàn Bưu điện Việt Nam đã chỉ đạo các đơn vị tổ chức thực hiện các hoạt động BHLĐ sáng tạo dưới nhiều hình thức và nội dung phong phú. Không chỉ tập huấn, tuyên truyền về nội dung AT-VSLĐ, PCCN trong sản xuất đến toàn thể người lao động, nhiều đơn vị còn tổ chức các buổi nói chuyện, hội thảo chuyên đề về chăm sóc sức khỏe, cải thiện điều kiện làm việc, tuyên truyền về an toàn giao thông, tập huấn công tác PCCN, đặc biệt là giáo dục cho người lao động hiểu và nắm vững hơn nội dung xây dựng văn hóa phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong doanh nghiệp.

Hàng năm, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam đã đầu tư gần 100 tỷ đồng cho công tác BHLĐ, trong đó chú trọng vào các nội dung lập các biện pháp về kỹ thuật an toàn và PCCN; các biện pháp về vệ sinh lao động, phòng chống độc hại, cải thiện điều kiện làm việc; trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân, chăm sóc sức khỏe người lao động và tuyên truyền, huấn luyện ATVSLĐ. Nguồn kinh phí này luôn được công đoàn các cấp tham gia giám sát đảm bảo sử dụng hiệu quả.

CBCNVC tham gia tập huấn chữa cháy (ảnh minh họa)
Năm 2012, với mục tiêu nâng cao nghiệp vụ về công tác AT-VSLĐ cho cán bộ công đoàn và mạng lưới An toàn vệ sinh viên. Công đoàn Bưu điện đã cung cấp gần 3.000 cuốn “Sổ tay ATVSV và công nhân viễn thông làm việc trên mạng ngoại vi” theo nhu cầu sử dụng của các đơn vị; cấp phát tranh ATLĐ, sổ tay ATLĐ do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cung cấp; cử cán bố trực tiếp giảng dạy ATVSLĐ tại đơn vị; chi từ nguồn tài chính Công đoàn số tiền 780 triệu đồng để hỗ trợ cho 27 đơn vị tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ ATVSLĐ.

Năm 2012, toàn Tập đoàn đã tổ chức khám sức khỏe định kỳ 62.811 người; trên 3.400 người được đi điều dưỡng và hơn 17.000 người được đi tham quan, nghỉ mát; 37 đơn vị đã tổ chức đo kiểm, đánh giá môi trường với kết quả 93,3% số mẫu đạt tiêu chuẩn cho phép (số mẫu không đạt chủ yếu là ánh sáng không đảm bảo, đều đã được khắc phục kịp thời); Phong trào “Sáng kiến, cải tiến kỹ thuật” thu hút đông đảo người lao động tham gia và mạnh dạn ứng dụng những sáng kiến này vào lao động, sản xuất, nhất là những sáng kiến trong công tác BHLĐ. Trong năm 2012 đã có 35 sáng kiến cải tiến kỹ thuật và biện pháp quản lý về BHLĐ được công nhận và áp dụng. Phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị văn minh, văn hóa, sạch đẹp, an toàn, không khói thuốc lá tiếp tục được duy trì và ngày càng tạo ra những hiệu ứng tích cực. Đặc biệt phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm AT-VSLĐ” được các đơn vị tham gia, hưởng ứng sôi nổi, trở thành phong trào thi đua mang tính nòng cốt. Việc kiểm tra, chấm điểm phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm AT-VSLĐ” được duy trì thường xuyên 1 tháng 1 lần đối với tổ sản xuất, 3 tháng 1 lần đối với xưởng sản xuất và 6 tháng 1 lần đối với Công đoàn cơ sở. Qua kiểm tra thực tế và tổng hợp báo cáo của các đơn vị, có thể nhận thấy công đoàn cơ sở đã có sự phối hợp, gắp kết chặt chẽ với chuyên môn trong việc xây dựng và thực hiện các nội dung về BHLĐ, các cấp Công đoàn luôn thể hiện vai trò nòng cốt, đi đầu trong công tác tuyên truyền, giám sát hoạt động BHLĐ tại nơi sản xuất; xây dựng, đào tạo, huấn luyện đội ngũ ATVSV nắm vững chuyên môn, nghiệp vụ và hoạt động có hiệu quả.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác BHLĐ của Công đoàn Bưu điện Việt Nam năm 2012 cũng còn một số tồn tại cần khắc phục, trong đó tồn tại rõ nhất là vẫn để xảy ra tai nạn lao động, tai nạn giao thông chết người.

Năm 2013, để thực hiện tốt hơn nữa công tác BHLĐ, hạn chế tối đa tai nạn lao động, tai nạn giao thông nghiêm trọng, Công đoàn Bưu điện Việt Nam xác định, cùng với việc đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về BHLĐ cho người sử dụng lao động, người lao động và  mạng lưới ATVSV, các cấp Công đoàn Bưu điện Việt Nam sẽ tăng cường vai trò giám sát, thực hiện nghiêm công tác kiểm tra việc thực hiện BHLĐ tại các đơn vị cơ sở, có chế độ khen thưởng, xử phạt kịp thời để tạo động lực phấn đấu thi đua cũng như nâng cao ý thức tự giác thực hiện công tác BHLĐ cho toàn thể người lao động./.
Vi trí 1 Vị trí 2

VĂN HÓA VNPT

   

VNPT là doanh nghiệp có bề dày truyền thống gắn liền với lịch sử, truyền thống của ngành Bưu điện Việt Nam, một truyền thống hào hùng, vẻ vang được xây đắp nên bởi mồ hôi và cả xương máu của các thế hệ người Bưu điện và được đúc kết bởi 10 chữ Vàng “Trung thành - Dũng cảm - Tận tuỵ - Sáng tạo - Nghĩa tình”.

Với truyền thống ấy, ngành Bưu điện và VNPT đã làm nên kỳ tích tăng tốc phát triển, hiện đại hóa Bưu chính Viễn thông Việt Nam ngang tầm thế giới, được Đảng, Nhà nước và Nhân dân ghi nhận là ngành đi đầu trong sự nghiệp Đổi mới.

Trước những thách thức của cạnh tranh và hội nhập quốc tế, VNPT đã và đang nỗ lực vượt bậc để trở thành Tập đoàn kinh tế VT-CNTT và Truyền thông hàng đầu Việt Nam, có uy tín trên trường quốc tế, tiếp nối xứng đáng truyền thống vẻ vang của Ngành.

Nội lực nền tảng để thực hiện được những mục tiêu đó chính là Văn hóa VNPT – những giá trị đã được kết tinh từ năm 1945 đến nay và bây giờ tinh thần cốt lõi là “VNPT – Cuộc sống đích thực”, bao gồm tạo dựng con người VNPT đích thực, xây dựng môi trường VNPT đích thực, làm ra sản phẩm VNPT đích thực. Với mục tiêu và ý nghĩa đó, VNPT ban hành Sổ tay Văn hóa: “VNPT – Cuộc sống đích thực” để "Lãnh đạo tiên phong, trên dưới đồng lòng" vì "Mái nhà chung VNPT" phát triển nhanh, vượt trội, bền vững.

Địa chỉ liên kết