Các kỳ Đại hội CĐBDVN

Diễn văn Bế mạc Đại hội XII Công đoàn Bưu điện Việt Nam

Thứ Năm, 06/01/2005, 15:28

(Do đồng chí Phan Hoàng Đức Chủ tịch CĐBĐVN trình bày ngày 29 tháng 5 năm 2003)- Kính thưa các đồng chí lãnh đạo- Kính thưa các vị khách quý,- Kính thưa các đồng chí đại biểu, Kính thưa Đại hội,Sau những ngày làm việc sôi nổi, khẩn trương đầy tinh thần trách nhiệm. Đại hội đại biểu lần thứ XII Công đoàn Bưu điện Việt Nam đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra. Thực sự là một Đại hội hành động theo tinh thần “Kế thừa, ổn định, dân chủ đổi mới và phát triển”. Thành công của Đại hội là công sức đóng góp của hơn 9 vạn đoàn viên CNVC toàn Ngành Bưu điện; Đại hội được sự lãnh đạo chỉ đạo chặt chẽ của đoàn Chủ tịch Tổng liên đoàn; Ban cán sự Đảng Bộ Bưu chính viễn thông; Ban cán sự Đảng Tổng công ty BCVTVN, và sự phối hợp tạo điều kiện của Bộ Bưu chính, Viễn thông, Tổng công ty BCVT Việt Nam; Thành công đại hội là thành công chung của ngành Bưu điện - là ý chí là nguyện vọng của tất cả CNVC trong Ngành.

Đại hội phấn khởi và vinh dự đón tiếp đồng chí Phạm Thế Duyệt, nguyên Uỷ viên Thường vụ Bộ Chính trị, Chủ tịch đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đồng chí Nguyễn An Lương, Phó Chủ tịch Thường trực  Tổng liên đoàn lao động VN; đồng chí Vũ Khang uỷ viên đoàn Chủ tịch TLĐ LĐVN; đồng chí Đỗ Trung Tá, Uỷ viên TW Đảng - Bí thư BCS Đảng, Bộ trưởng Bộ BCVT, đồng chí Vũ Văn Luân, Bí thu Ban cán sự Đảng Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Đồng chí Phạm Long Trận, uỷ viên Ban cán sự Đảng, Tổng giám đốc Tổng công ty BC-VT Việt Nam và các đồng chí Thứ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông , uỷ viên Hội đồng Quản trị, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty BCVTVN, các đồng chí đại biểu Ban, Ngành Trung ương và Hà Nội, các Công đoàn ngành bạn, các đồng chí cán bộ lão thành và các vị khách quý. Phát biểu của các đồng chí lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng liên đoàn và Lãnh đạo Ngành là nguồn cổ vũ cho Đại hội và định hướng cho hoạt động CNVC và Công đoàn Bưu điện Việt Nam trong nhiệm kỳ mới. Đặc biệt đồng chí Vũ Khang, uỷ viên đoàn chủ tịch, các đồng chí Ban Tổ chức Tổng liên đoàn, phụ trách trực tiếp Công đoàn Bưu điện VN đã giành thời gian quan tâm và chỉ đạo Đại hội ngay từ quá trình chuẩn bị đến kết quả thành công hôm nay. Thay mặt Đại hội tôi xin cám ơn sự quan tâm to lớn của các đồng chí Lãnh đạo, các vị khách quý đã giành cho Đại hội XII Công đoàn Bưu điện Việt Nam.

Kính thưa đại hội

Trong thời gian Đại hội, các đại biểu đã tập trung nghiên cứu, thảo luận những nội dung trong chương trình. Có 15 ý kiến tham luận tập trung vào: đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết đại hội XI; mục tiêu; yêu cầu, nhiệm vụ nhiệm kỳ XII của Công đoàn Bưu điện Việt Nam; kiểm điểm của BCH và Uỷ ban kiểm tra khoá XI; bổ sung những nội dung tham gia văn kiện Đại hội IX Công đoàn Việt Nam. Phần lớn các ý kiến trên đều nhất trí và đánh giá tình hình và mục tiêu, nhiệm vụ do BCH khoá XI chuẩn bị trong báo cáo Đại hội. Trên cơ sở đó các đại biểu đã nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Bưu điện Việt Nam. Đoàn Chủ tịch Đại hội đã tiếp thu, tổng hợp đầy đủ tất cả các ý kiến trong Đại hội và chuyển lại cho BCH khoá XII hoàn chỉnh Văn kiện Đại hội và ban hành xuống đến Công đoàn cơ sở trong năm 2003.

Đại hội nhất trí thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia dự thảo văn kiện Đại hội IX Công đoàn Việt Nam. Đoàn chủ tịch sẽ chuyển lại cho BCH khoá XII chuẩn bị, hoàn chỉnh để trình lên Tổng liên đoàn.

Đại hội đã sáng suốt lựa chọn và bầu ra BCH Công đoàn Bưu điện Việt Nam khoá XII gồm 35 đồng chí để gánh vác trọng trách và nhiệm vụ Đại hội giao phó; đã bầu được Đoàn đại biểu 12 đồng chí đại diện cho tiếng nói và nguyện vọng của đoàn viên, CNVC ngành Bưu điện dự Đại hội IX Công đoàn Việt Nam.

Tuy rằng trong mấy ngày qua tình hình thời tiết, điều kiện ăn ở, đi lại không thuận lợi… song các đại biểu đã khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần và ý thức xây dựng Đại hội, đưa đến sự thành công hôm nay. Thay mặt Đại hội, tôi xin nhiệt liệt hoan nghênh và cảm ơn về sự cố gắng đóng góp công sức cho Đại hội của các đồng chí đại biểu.

Kính thưa Đại hội,

Đến giờ phút này, Đại hội đại biểu lần thứ XII của Công đoàn Bưu điện Việt Nam đã thành công tốt đẹp. Thành công Đại hội có sự đóng góp to lớn của toàn thể cán bộ, đoàn viên, của Công đoàn các cấp và BCH Công đoàn Bưu điện Việt Nam khoá XI; sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tổng liên đoàn và Ban cán sự Đảng Bộ Bưu chính viễn thông, Ban cán sự Đảng Tổng công ty BCVTVN, sự phối hợp hiệu quả của của các cấp chuyên môn, và sự hưởng ứng nhiệt tình của hơn 9 vạn cán bộ, đoàn viên CNVC toàn ngành.

Thay mặt Đại hội, một lần nữa xin chân thành cảm ơn các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng liên đoàn; các cơ quan, Ban, Ngành thuộc TW và Hà Nội, các Công đoàn bạn, các vị khách quý, các cán bộ lão thành, các đại biểu trong và ngoài Ngành; các cơ quan thông tấn, báo chí, phát thanh, truyền hình thuộc TW, Hà Nội; Cung văn hoá lao động Hữu Nghị, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cơ quan Tổng công ty; các Vụ, Ban thuộc cơ quan Bộ BCVT, Tổng công ty Bưu chính - Viễn thông Việt Nam, Bưu điện Hà Nội, Bưu điện Khánh hoà, Công ty VTN, Công ty VMS; Báo Bưu điện Việt nam; Trung tâm Thông tin - Bộ Bưu chính, Viễn thông, Trung tâm thông tin Bưu điện - Tổng công ty BCVTVN; Văn phòng Tổng công ty BCVTVN; Bưu điện thành phố Hà nội; Công ty VMS; Công ty VTN; Bưu điện tỉnh Khánh Hoà; Công ty VASC; Công ty GPC; Công ty PHBCTW; Công ty In Bưu điện; Công ty VDC; Bưu điện Tỉnh Cần Thơ; Bưu điện tỉnh Thừa thiên Huế; Bưu điện tỉnh Bình định; Bưu điện tỉnh Phú Yên; Bưu điện tỉnh Quảng Ngãi; Bưu điện tỉnh Nam Định; Công ty Cổ phần Du lịch Bưu điện; Bệnh viện Bưu điện 1; Viện Kinh tế Bưu điện, Công ty Cổ phần dịch vụ Bưu chính, Viễn Thông Sài gòn; Công ty Du lịch Công đoàn Việt Nam; Công đoàn Hàng không Việt Nam; Công đoàn Giáo dục Việt Nam …đã giúp đỡ về phương tiện, tổ chức mạng thông tin, cử đoàn công nhân trẻ và đội văn nghệ đến chào mừng, in ấn tài liệu, gửi điện hoa, báo chí và quà tặng Đại hội v.v…góp phần giúp cho sự thành công của Đại hội.

Đại hội cám ơn những đóng góp to lớn của các đơn vị đã giành cho Đại hội XII Công đoàn Bưu điện Việt Nam.

Kính thưa quý vị đại biểu và các đồng chí,

Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Bưu điện Việt Nam được thực hiện trong tình hình mới, thuận lợi có nhiều, song cũng không ít khó khăn. Tuy vậy thành công của Đại hội là nguồn sức mạnh mới cho chúng ta tiếp tục phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức; đưa Nghị quyết Đại hội sớm vào cuộc sống, tiếp tục đổi mới nội dung và phương pháp hoạt động, xây dựng tổ chức Công đoàn Bưu điện Việt Nam ngành càng lớn mạnh. Góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển Bưu chính - Viễn thông 2001-2005 và chiến lược phát triển BCVT đến năm 2010 định hướng đến 2020, góp phần xứng đáng vào xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam và tổ chức Công đoàn Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hoá đất nước.

Đại hội XII Công đoàn Bưu điện Việt Nam, Đại hội đầu tiên của thiên niên kỷ mới, là Đại hội hành động theo tinh thần “Kế thừa, ổn định, dân chủ, đổi mới, phát triển” mang ý nghĩa lớn lao chắc chắn sẽ tạo nên sức mạnh mới, động viên hơn 9 vạn cán bộ, đoàn viên CNVC - lao động Bưu điện quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng và nhân dân giao phó, tô đẹp thêm, rạng rỡ thêm truyền thống: “Trung thành – Dũng cảm - Tận tuỵ - Sáng tạo – Nghĩa tình” của ngành Bưu điện.

Với niềm tin tưởng đó, thay mặt đoàn Chủ tịch tôi xin tuyên bố bế mạc Đại hội đại biểu Công đoàn Bưu điện Việt Nam lần thứ 12.

Chúc các đồng chí lãnh đạo, các vị khách quý, các vị đại biểu dồi dào sức khoẻ, hạnh phúc và thành đạt !
Vi trí 1 Vị trí 2

VĂN HÓA VNPT

   

VNPT là doanh nghiệp có bề dày truyền thống gắn liền với lịch sử, truyền thống của ngành Bưu điện Việt Nam, một truyền thống hào hùng, vẻ vang được xây đắp nên bởi mồ hôi và cả xương máu của các thế hệ người Bưu điện và được đúc kết bởi 10 chữ Vàng “Trung thành - Dũng cảm - Tận tuỵ - Sáng tạo - Nghĩa tình”.

Với truyền thống ấy, ngành Bưu điện và VNPT đã làm nên kỳ tích tăng tốc phát triển, hiện đại hóa Bưu chính Viễn thông Việt Nam ngang tầm thế giới, được Đảng, Nhà nước và Nhân dân ghi nhận là ngành đi đầu trong sự nghiệp Đổi mới.

Trước những thách thức của cạnh tranh và hội nhập quốc tế, VNPT đã và đang nỗ lực vượt bậc để trở thành Tập đoàn kinh tế VT-CNTT và Truyền thông hàng đầu Việt Nam, có uy tín trên trường quốc tế, tiếp nối xứng đáng truyền thống vẻ vang của Ngành.

Nội lực nền tảng để thực hiện được những mục tiêu đó chính là Văn hóa VNPT – những giá trị đã được kết tinh từ năm 1945 đến nay và bây giờ tinh thần cốt lõi là “VNPT – Cuộc sống đích thực”, bao gồm tạo dựng con người VNPT đích thực, xây dựng môi trường VNPT đích thực, làm ra sản phẩm VNPT đích thực. Với mục tiêu và ý nghĩa đó, VNPT ban hành Sổ tay Văn hóa: “VNPT – Cuộc sống đích thực” để "Lãnh đạo tiên phong, trên dưới đồng lòng" vì "Mái nhà chung VNPT" phát triển nhanh, vượt trội, bền vững.

Địa chỉ liên kết