Các kỳ Đại hội CĐBDVN

Phát biểu Của đồng chí Phan Hoàng Đức, thay mặt Ban chấp hành Công đoàn Bưu điện Việt Nam khoá XII nhận nhiệm Vụ Trước đại hội XII Công đoàn Bưu điện Việt Nam

Thứ Năm, 06/01/2005, 15:18

- Kính thưa Đoàn chủ tịch,- Kính thưa toàn thể Đại hội,Thay mặt cho 35 đồng chí vừa được Đại hội bầu vào BCH Công đoàn Bưu điện Việt Nam khoá XII, tôi xin chân thành cảm ơn các đồng chí đại biểu Đại hội đã tín nhiệm và giao nhiệm vụ cho chúng tôi. Chúng tôi ý thức được rằng, đây cũng là trọng trách mà Đại hội và hơn 9 vạn cán bộ, đoàn viên CBCNV trong toàn ngành giao cho.Mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ của Công đoàn Bưu điện Việt Nam trong nhiệm kỳ XII rất nặng nề. Thời cơ và thuận lợi để chúng ta tiếp tục phát huy những thành quả của nhiệm kỳ trước có nhiều; song khó khăn và thách thức đối với chúng ta cũng không ít, cho nên, ngoài sự nỗ lực của Ban chấp hành, chúng tôi mong muốn thường xuyên nhận được sự Chỉ đạo, lãnh đạo của ban Cán sự Đảng Bộ BCVT, Ban cán sự Đảng Tổng công ty BCVTVN, sự hợp tác, giúp đỡ của lãnh đạo chuyên môn các cấp, các đồng chí đại biểu, các cấp Công đoàn và sự giúp đỡ, kiểm tra, giám sát của đoàn viên công nhân viên trong Ngành.

- Ban chấp hành Công đoàn Bưu điện Việt Nam khoá XII xin hứa trước Đại hội và toàn thể cán bộ - đoàn viên công nhân viên trong Ngành: sẽ tổ chức triển khai Nghị quyết Đại hội, sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống, nhằm thực hiện cho được mục tiêu và nhiệm vụ Đại hội đã đề ra. “Thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế xã hội cả Ngành, chủ động phát triển nhanh và bền vững, giành thắng lợi trong hội nhập kinh tế quốc tế. Đảm bảo công bằng, dân chủ, việc làm và nâng cao chất lượng cuộc sống của CBCNVC; Xây dựng đội ngũ CNVC - lao động lớn mạnh, tổ chức Công đoàn Bưu điện Việt Nam vững mạnh”. Góp phần tích cực vào sự phát triển ngành Bưu điện, với sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ văn minh.

Tôi cũng xin thay mặt cho đồng chí Đinh văn Hán, đồng chí Vũ Thị Quán, đồng chí Hoàng Huy Loạt và cá nhân tôi bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc sự tín nhiệm của Đại hội, của Ban chấp hành, đã bầu chúng tôi vào cương vị Chủ tịch, phó Chủ tịch Công đoàn Bưu điện Việt Nam nhiệm kỳ XII. Chúng tôi xin hứa sẽ đem hết khả năng và trách nhiệm cùng tập thể Ban chấp hành, Ban Thường vụ tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Bưu điện VN

Cho phép tôi, nhân dịp này được thay mặt đoàn đại biểu đi dự Đại hội IX Công đoàn Việt Nam, xin hứa sẽ lĩnh hội đầy đủ tinh thần của Đại hội I X Công đoàn Việt Nam để truyền đạt và triển khai cụ thể vào các nội dung hoạt động phong trào công nhân viên chức và hoạt động công đoàn ngành Bưu điện đạt kết quả cao nhất trong thời gian tới.

Một lần nữa chúng tôi xin cám ơn sự tín nhiệm của Đại hội, kính chúc các đồng chí Đại biểu mạnh khoẻ, kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin cám ơn!
Vi trí 1 Vị trí 2

VĂN HÓA VNPT

   

VNPT là doanh nghiệp có bề dày truyền thống gắn liền với lịch sử, truyền thống của ngành Bưu điện Việt Nam, một truyền thống hào hùng, vẻ vang được xây đắp nên bởi mồ hôi và cả xương máu của các thế hệ người Bưu điện và được đúc kết bởi 10 chữ Vàng “Trung thành - Dũng cảm - Tận tuỵ - Sáng tạo - Nghĩa tình”.

Với truyền thống ấy, ngành Bưu điện và VNPT đã làm nên kỳ tích tăng tốc phát triển, hiện đại hóa Bưu chính Viễn thông Việt Nam ngang tầm thế giới, được Đảng, Nhà nước và Nhân dân ghi nhận là ngành đi đầu trong sự nghiệp Đổi mới.

Trước những thách thức của cạnh tranh và hội nhập quốc tế, VNPT đã và đang nỗ lực vượt bậc để trở thành Tập đoàn kinh tế VT-CNTT và Truyền thông hàng đầu Việt Nam, có uy tín trên trường quốc tế, tiếp nối xứng đáng truyền thống vẻ vang của Ngành.

Nội lực nền tảng để thực hiện được những mục tiêu đó chính là Văn hóa VNPT – những giá trị đã được kết tinh từ năm 1945 đến nay và bây giờ tinh thần cốt lõi là “VNPT – Cuộc sống đích thực”, bao gồm tạo dựng con người VNPT đích thực, xây dựng môi trường VNPT đích thực, làm ra sản phẩm VNPT đích thực. Với mục tiêu và ý nghĩa đó, VNPT ban hành Sổ tay Văn hóa: “VNPT – Cuộc sống đích thực” để "Lãnh đạo tiên phong, trên dưới đồng lòng" vì "Mái nhà chung VNPT" phát triển nhanh, vượt trội, bền vững.

Địa chỉ liên kết