Các kỳ Đại hội CĐBDVN

Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu

Thứ Năm, 06/01/2005, 15:14

(Do đồng chí  Nguyễn Quốc Thịnh, Trưởng Ban TCCB-LĐ Tổng công ty BCVTVN- Trưởng ban Kiểm tra Tư cách đại biểu đại hội XII CĐBĐVN trình bầy ngày 27 tháng 5 năm 2003)Kính thưa: Đoàn chủ tịch đại hộiKính thưa: Các đồng chí đại biểu đại hộiChúng tôi được Đại hội Công đoàn BĐVN khoá XII, nhất trí bầu cử vào Ban thẩm tra tư cách đại biểu đại hội XII Công đoàn BĐVN, gồm:1/ Đ/c Nguyễn Quốc Thịnh- Trưởng Ban TCCB-LĐ, TCTy               -  Trưởng Ban2/ Đ/c Trần Thị Trang Sinh- Uỷ viên UBKT-Công đoàn BĐVN, Trưởng phòng TCCB-LĐTL-BĐ TP Hà Nội - Uỷ viên3/ Đ/c Trần Thị Oanh- Uỷ viên UBKT Công đoàn BĐVN, Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty VMS  Uỷ viên4/ Đ/c Nguyễn Bá Hoan- Chủ tịch Công đoàn Học viện CN BCVT      - Uỷ viên5/ Đ/c Nguyễn Trọng Sơn- Chủ tịch CĐ BĐ TP Đà Nẵng       - Uỷ viên6/ Đ/c Nguyễn Thái Hoà - Phó Chủ tịch CĐBĐ TP Hồ Chí Minh      - Uỷ viên7/ Đ/c Châu Tiến Dũng- Chủ tịch Công đoàn BĐT Cần Thơ - Uỷ viên

Ban thẩm tra tư cách đại biểu đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ theo đúng quy định Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Tôi xin thay mặt Ban Thẩm tra tư cách đại biểu, báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu Đại hội Công đoàn Bưu điện Việt Nam lần thứ XII.

-Căn cứ vào điều 7 Điều lệ Công đoàn Việt Nam và thực hiện Nghị quyết lần thứ 8 Công đoàn Bưu điện Việt Nam, Ban Chấp hành Công đoàn Bưu điện Việt Nam triệu tập đại biểu dự Đại hội Công đoàn Bưu điện Việt Nam lần thứ XII .

-Tổng số đại biểu triệu tập dự Đại hội là : 300 đại biểu

-Tổng số đại biểu dự Đại hội là : 300 đại biểu 

Trong đó:

a/ Đại biểu bầu từ 117 Công đoàn cấp trên cơ sở và Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Bưu điện Việt Nam là : 260 đại biểu, đảm bảo đúng nguyên tắc và thể lệ bầu cử.

b/ Đại biểu đương nhiên có 31 đại biểu, là Uỷ viên Ban Chấp hành Công đoàn BĐVN nhiệm kỳ XI, tất cả đều tham dự trên 50% số kỳ họp của Ban Chấp hành trong nhiệm kỳ XI.

c/ Đại biểu chỉ định có 09 đại biểu, bằng 3%tổng số đại biểu được triệu tập.

Kính thưa Đại hội.

Sau đây là số liệu tổng hợp và phân tích cơ cấu đại biểu Đại hội XII Công đoàn Bưu điện Việt Nam:

-Đại biểu là Nữ:   54 người = 18%

-Đại biểu là Nam: 246 người  = 82%

-Đại biểu là dân tộc ít người:   10 người = 3,3%

-Độ tuổi bình quân đại biểu dự Đại hội là :     49,72 

+ Đại biểu trẻ nhất 28 tuổi :    01 người  = 0,3%

+ Độ tuổi từ 30 đến 40 tuổi:   26 người = 8,7%

+ Độ tuổi từ 41 đến 50 tuổi: 120 người = 40%

+ Độ tuổi trên 51 tuổi : 153 người = 51,%

Về tổ chức công đoàn:

- Đại biểu là cán bộ chuyên trách công đoàn có:   71 người = 23,7%

- Đại biểu là Chủ tịch, Phó Chủ tịch CĐ Cơ sở trở lên: 158 người = 52,7%

Về tổ chức Đảng:

- Đại biểu chưa là Đảng viên   02 người = 0,6%

- Đại biểu là Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam:   298 người = 99,3%

    Trong đó đại biểu là Bí thư chi bộ trở lên có: 88 người = 29,3%

Về chuyên môn:

- Đại biểu là Trưởng phó Phòng, Ban, Giám đốc, phó giám đốc, hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng, phó giám đốc công ty, trung tâm trở lên  : 224 người = 74,7%

Về trình độ:

- Văn hoá: Tốt nghiệp phổ thông trung học: 298 người = 99,3%

-Chuyên môn:

+ Trên đại học (Giáo sư Tiến sỹ, Tiến sỹ, Thạc sỹ):  36 người = 12%

+ Cao đẳng, Đại học: 232 người = 77,3%

+ Trung cấp, sơ cấp:   31 người = 10,3%

- Chính trị: + Cao cấp, cử nhân: 191 người = 66,7%

+ Sơ cấp, trung cấp:   90 người = 30%

Căn cứ vào tiêu chuẩn đại biểu và các quy định về nguyên tắc bầu cử đại biểu, các đại biểu được triệu tập dự Đại hội Công đoàn Bưu điện Việt Nam khoá XII, đều là cán bộ, công nhân viên có phẩm chất, năng lực tiêu biểu cho trí tuệ của Đoàn viên công đoàn và người lao động của các đơn vị trong ngành Bưu điện. Có khả năng đóng góp vào các Nghị quyết của Đại hội.

Đến giờ phút này qua theo dõi, tổng hợp không có đơn thư tố cáo, khiếu nại của tập thể, cá nhân liên quan đến đại biểu gửi đến Đại hội .

Ban Thẩm tra tư cách đại biểu Đại hội XII Công đoàn Bưu điện Việt Nam xác định 300 đại biểu được triệu tập đủ tư cách dự Đại hội Công đoàn Bưu điện Việt Nam lần thứ XII.
 
 Xin cảm ơn các quý vị đại biểu Đại hội.
                                                     BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU
                                                   ĐẠI HỘI XII CÔNG ĐOÀN BƯU ĐIỆN VIỆT NAM

 

   

       

 

Vi trí 1 Vị trí 2

VĂN HÓA VNPT

   

VNPT là doanh nghiệp có bề dày truyền thống gắn liền với lịch sử, truyền thống của ngành Bưu điện Việt Nam, một truyền thống hào hùng, vẻ vang được xây đắp nên bởi mồ hôi và cả xương máu của các thế hệ người Bưu điện và được đúc kết bởi 10 chữ Vàng “Trung thành - Dũng cảm - Tận tuỵ - Sáng tạo - Nghĩa tình”.

Với truyền thống ấy, ngành Bưu điện và VNPT đã làm nên kỳ tích tăng tốc phát triển, hiện đại hóa Bưu chính Viễn thông Việt Nam ngang tầm thế giới, được Đảng, Nhà nước và Nhân dân ghi nhận là ngành đi đầu trong sự nghiệp Đổi mới.

Trước những thách thức của cạnh tranh và hội nhập quốc tế, VNPT đã và đang nỗ lực vượt bậc để trở thành Tập đoàn kinh tế VT-CNTT và Truyền thông hàng đầu Việt Nam, có uy tín trên trường quốc tế, tiếp nối xứng đáng truyền thống vẻ vang của Ngành.

Nội lực nền tảng để thực hiện được những mục tiêu đó chính là Văn hóa VNPT – những giá trị đã được kết tinh từ năm 1945 đến nay và bây giờ tinh thần cốt lõi là “VNPT – Cuộc sống đích thực”, bao gồm tạo dựng con người VNPT đích thực, xây dựng môi trường VNPT đích thực, làm ra sản phẩm VNPT đích thực. Với mục tiêu và ý nghĩa đó, VNPT ban hành Sổ tay Văn hóa: “VNPT – Cuộc sống đích thực” để "Lãnh đạo tiên phong, trên dưới đồng lòng" vì "Mái nhà chung VNPT" phát triển nhanh, vượt trội, bền vững.

Địa chỉ liên kết