Bộ Thông tin và Truyền thông

Phát huy truyền thống “Trung thành, Dũng cảm, Tận tụy, Sáng tạo, Nghĩa tình” đưa Ngành TT&TT phát triển vững mạnh

Thứ Bảy, 29/08/2015, 01:09

Tại Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống ngành Bưu điện, 68 năm Thành lập Công đoàn TT&TT Việt Nam diễn ra sáng nay 14/8, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son kêu gọi toàn thể cán bộ, công nhân viên, người lao động toàn Ngành đoàn kết một lòng, phát huy truyền thống: “Trung thành, Dũng cảm, Tận tụy, Sáng tạo, Nghĩa tình”, kế thừa quá khứ, tiếp nối lịch sử, tiếp bước cha anh, xây dựng và phát triển Ngành ngày càng vững mạnh, đóng góp tích cực vào sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế.

Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son đọc diễn văn tại Lễ kỷ niệm

Cách đây tròn 70 năm, ngày 15/8/1945, Hội nghị toàn quốc Đảng Cộng sản Đông Dương họp tại Tân Trào đã quyết định thành lập “Ban Giao thông chuyên môn”, tổ chức tiền thân của Ngành Bưu điện Việt Nam. Đây là mốc son lịch sử và ngày 15/8 trở thành ngày truyền thống của Ngành Bưu điện nước nhà.
 
Sinh ra từ nhu cầu của Cách mạng, trưởng thành và phát triển lên để phục vụ Cách mạng; trong hai cuộc kháng chiến gian khổ và oanh liệt, lực lượng cán bộ ngành Bưu điện ở cả hai miền Nam - Bắc đã không tiếc xương máu để giữ vững mạch máu thông tin, liên lạc thông suốt, đảm bảo vận chuyển công văn, tài liệu của Đảng và Nhà nước an toàn, bí mật và kịp thời. Những chiến công thầm lặng đó góp phần quan trọng vào thắng lợi chung của dân tộc. Gần một vạn cán bộ, công nhân viên ngành Bưu điện đã anh dũng hy sinh anh dũng trên khắp các chiến trường.
 
“Tại buổi Lễ trọng thể này, chúng ta kính cẩn nghiêng mình trước anh linh của các bậc tiền bối, các liệt sỹ đã hy sinh anh dũng vì nền độc lập, tư do của Tổ quốc và vì sự phát triển Ngành Bưu điện Việt Nam”, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son xúc động chia sẻ. “Chúng ta thân ái gửi tới các gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh; các tổ chức, cá nhân đã giúp đỡ, cưu mang đùm bọc, nuôi dưỡng cán bộ, công nhân viên của ngành trong suốt hai cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc; xin kính gửi tới các đồng chí lão thành cách mạng và hơn 400 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng của Ngành lòng biết ơn vô hạn và những tình cảm thắm thiết nhất”.
 
Tiên phong thực hiện đường lối đổi mới một cách sáng tạo
 
Sau khi nước nhà thống nhất, bước vào thời kỳ đổi mới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ VI (năm 1986), Bưu điện Việt Nam đã trở thành Ngành tiên phong thực hiện đường lối Đổi mới một cách sáng tạo, với quyết sách “Đi thẳng vào công nghệ hiện đại, số hóa, đa dịch vụ”. Tiếp đó, ngành tiếp tục thực hiện chiến lược “Tăng tốc độ phát triển và hiện đại hóa” cho giai đoạn 1993 - 2000. 
 
Kết quả là, mạng lưới viễn thông đã được số hóa, tự động hóa hoàn toàn, thị trường phát triển nhanh, nhiều dịch vụ mới được cung cấp cho xã hội, mở rộng vùng phục vụ, bắt đầu hình thành một số doanh nghiệp mới trong lĩnh vực viễn thông, CNTT.
 
Giai đoạn 2001 - 2010, chiến lược của Ngành là “Phát triển - Hội nhập” nhằm phát huy nội lực, tạo môi trường cạnh tranh sâu rộng trong nước để tiếp tục đổi mới công nghệ, mở rộng mạng lưới, đa dạng hóa các loại hình dịch vụ, đẩy mạnh ứng dụng và phát triển CNTT, hạ giá thành, tự tin và chủ động hội nhập quốc tế. 
 
Thành tựu quan trọng của quá trình đổi mới chính là đổi mới cơ cấu tổ chức, tách riêng lĩnh vực quản lý nhà nước và sản xuất, kinh doanh để nâng cao hiệu quả hoạt động.
 
Bộ Bưu chính Viễn thông trước đây và nay là Bộ TT&TT đã tích cực, chủ động tham mưu xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện chức năng quản lý Nhà nước, hình thành thị trường cạnh tranh. 
 
Trên cơ sở đó, các doanh nghiệp trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông đã có những bước phát triển nhanh và vững chắc, từng bước hình thành các Tập đoàn, Tổng công ty lớn. Trong đó, phải kể đến là Tập Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) với mạng Vinaphone, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (VNPost), Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện (VTC) và Tổng công ty Viễn thông Mobifone... và sau này là sự ra đời, phát triển mạnh mẽ của Tập đoàn Viễn thông Quân đội. Đây là những đơn vị chủ lực, mở đường thúc đẩy thị trường phát triển.
 
Năm 2005 đánh dấu sự phát triển vượt bậc của Ngành: mật độ điện thoại trên toàn quốc tăng gấp bốn lần so với năm 2000, vượt 2,5 lần chỉ tiêu Ðại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX đặt ra; tỉ lệ người sử dụng Internet đạt hơn 14%; 100% số xã trong cả nước có điện thoại; 91% số xã có báo Ðảng đến trong ngày… Những thành quả ấn tượng này đã trở thành tiền đề để Ngành bước sang giai đoạn “Phát triển - Hội nhập” một cách thành công.
 
Có thể tự hào rằng sự phát triển, thành công của Ngành nói chung, của các doanh nghiệp trong toàn Ngành nói riêng với sự phát triển bùng nổ của Viễn thông, CNTT, sự phát triển ngày càng lan rộng của mạng lưới Internet đã mạng lại nhiều tiện ích cho xã hội. 
 
Viễn thông, CNTT đã góp phần quan trọng nâng cao hiệu quả lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng; nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành của các cấp chính quyền; nâng cao năng suất lao động, sức cạnh tranh của doanh nghiệp; nâng cao tiềm lực kinh tế, quốc phòng, an ninh của đất nước và đáp ứng yêu cầu của hội quốc tế.
 
Có thể nói, Viễn thông, CNTT là loại hình dịch vụ được ứng dụng rộng rãi nhất trong mọi mặt đời sống xã hội, đã trở thành một phần tất yếu của cuộc sống - trở thành một hạ tầng ngày càng quan trọng không thể thiếu được trong sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. 
 
Không chỉ thành công trong nước và "thắng" trên sân nhà, mà Ngành TT&TT còn có những doanh nghiệp đã vươn ra quốc tế, dịch vụ viễn thông, sản phẩm phần mềm và thiết bị điện Việt Nam đã có mặt ở nhiều quốc gia trong khu vực và các châu lục. Góp phần khẳng định vị thế của Việt Nam nói chung và doanh nghiệp viễn thông, CNTT Việt Nam nói riêng trên trường quốc tế. 
 
Từ năm 2005 đến 2015, Ngành TT&TT thông tiếp tục đạt được những thành tựu to lớn trong các lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, báo chí, xuất bản, thông tin cơ sở, thông tin đối ngoại, tạo động lực mới cho phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và đáp ứng yêu cầu của hội nhập quốc tế.
 
Nhiều thành tích nổi bật
 
Bên cạnh những thành tựu to lớn, trong quá trình phát triển của mình, Ngành TT&TT gặp không ít những khó khăn, thách thức, nhất là trong bối cảnh thị trường cạnh tranh ngày càng gay gắt và trước những yêu cầu ngày càng cao của hội nhập quốc tế. 
 
Hiện nay, toàn Ngành đang thực hiện quá trình tái cấu trúc theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, trong đó việc chia tách độc lập hai lĩnh vực truyền thống là bưu chính và viễn thông đã tạo cơ hội cho cả hai lĩnh vực cùng phát triển đồng đều đem lại nhiều giá trị cho xã hội. 
 
Các doanh nghiệp của Ngành vừa phải duy trì sản xuất, kinh doanh bảo đảm không gián đoạn trong việc cung cấp dịch vụ cho xã hội; vừa tiến hành quá trình tái cơ cấu thành công với những bước chuyển biến đầy ấn tượng như: tái cấu trúc VNPT với việc đưa Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (VNPost), Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông ra hoạt động độc lập; thành lập Tổng công ty Viễn thông Mobifone để khẳng định vai trò và tăng cường hiệu quả hoạt động của một nhà mạng độc lập, góp phần hình thành thị trường viễn thông, CNTT phát triển bền vững theo tinh thần Quyết định số 32/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Quy hoạch thị trường viễn thông Việt Nam đến năm 2020. 
 
Lĩnh vực viễn thông đạt tốc độ tăng trưởng trung bình hàng năm từ 40% đến 50%. Tổng doanh thu của các doanh nghiệp viễn thông năm 2014 đạt gần 305.000 tỷ đồng; nộp ngân sách ước đạt 26.000 tỷ đồng. Hệ thống hạ tầng thông tin truyền dẫn hiện đại công nghệ IP, mạng cáp quang băng rộng, mạng thông tin di động 2G/3G, hệ thống vệ tinh Vinasat 1 và 2 phủ sóng toàn bộ lãnh thổ Việt Nam và nhiều nước trong khu vực...
 
Mạng lưới bưu chính hiện có trên 12.600 điểm phục vụ, bán kính phục vụ bình quân đạt 2,82 km/điểm; góp phần cung cấp các dịch vụ bưu chính cơ bản, phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Đảng, Nhà nước và nhu cầu thông tin của các doanh nghiệp, tổ chức và nhân dân. 
 
Song song với nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, Ngành vẫn thường xuyên thực hiện tốt nhiệm vụ duy trì thông tin liên lạc phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước, đảm bảo an ninh, quốc phòng, phòng chống thiên tai; thực hiện phổ cập dịch vụ bưu chính, viễn thông cho người dân ở những khu vực khó khăn qua Quỹ Viễn thông công ích… 
 
Thành tựu về công nghệ chính là nền tảng để Ngành hoàn thành mục tiêu phổ cập dịch vụ thông tin, truyền thông trong cả nước, kể cả vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; cung cấp cho xã hội đa dịch vụ tiện ích với giá cả phù hợp.
 
Ứng dụng những thành tựu của viễn thông - công nghệ thông tin trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, thuế, hải quan, các dịch vụ hành chính công... hình thành chính phủ điện tử không chỉ tạo thuận lợi cho người dân trong việc thụ hưởng các tiện ích đối với mọi mặt đời sống xã hội, mà còn góp phần quan trọng trong việc tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước của các ngành, các lĩnh vực kinh tế - xã hội. 
 
Với sự phát triển vượt bậc của viễn thông, công nghệ thông tin, Việt Nam đang từng bước thực hiện mục tiêu trở thành nước mạnh về công nghệ thông tin - truyền thông như Đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
 
Cùng với Bưu chính, Viễn thông, CNTT; lĩnh vực báo chí, xuất bản đã không ngừng phát triển cả nội dung và hình thức, số lượng và chất lượng. Cả nước hiện có gần 850 cơ quan báo, tạp chí in; 66 đài phát thanh, truyền hình Trung ương và địa phương với 181 kênh phát thanh và truyền hình quảng bá, 40 kênh truyền hình nước ngoài; 100 cơ quan báo điện tử, trên 2.000 trang thông tin điện tử tổng hợp và mạng xã hội… với trên 18.000 phóng viên, nhà báo được cấp thẻ đang hoạt động trong nước và ở nước ngoài. 
 
Tính chuyên nghiệp của đội ngũ những người làm báo, xuất bản ngày càng được nâng cao, qua đó đã góp phần thực hiện tốt công tác tuyên truyền, cổ vũ, động viên, thông tin, giải thích rõ quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thông tin đầy đủ, kịp thời về các sự kiện chính trị, thời sự của đất nước và quốc tế; quảng bá hình ảnh tươi đẹp của đất nước và con người Việt Nam với bạn bè quốc tế; đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu hưởng thụ thông tin, văn hóa đa dạng, phong phú của nhân dân, góp phần nâng cao dân trí, đóng góp quan trọng vào việc xây dựng lòng tim, tạo sự đồng thuận trong xã hội, nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.
 
Bên cạnh việc thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước và các nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, thì với truyền thống “uống nước, nhớ nguồn”, trong 70 năm qua, Ngành Thông tin và Truyền thông cũng thường xuyên thực hiện các chương trình an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, chăm lo các gia đình chính sách, phục dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng… với sự tham gia nhiệt tình của các tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh và đặc biệt là tấm lòng tận tâm của hàng vạn cán bộ công nhân viên toàn Ngành. 
 
Với những thành tích đạt được, Ngành vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao vàng, Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập và nhiều tập thể, cá nhân được tặng thưởng các danh hiệu cao quý: Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới...
 
Công đoàn TT&TT không ngừng lớn mạnh
 
Song hành cùng ngành TT&TT, Công đoàn TT&TT Việt Nam, tiền thân là Công đoàn Bưu điện Việt Nam, được thành lập ngày 30/8/1947, với 1.460 đoàn viên thuộc 17 tổ chức công đoàn trực thuộc. Trải qua 68 năm xây dựng và phát triển, Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh cùng sự phát triển của Ngành và đất nước, để đến ngày hôm nay đã có hơn 8 vạn đoàn viên với 8 công đoàn cấp trên cơ sở, 223 công đoàn trực thuộc công đoàn cấp trên cơ sở đóng trên địa bàn của 63 tỉnh, thành phố trong cả nước.
 
Ngay từ những ngày đầu mới thành lập, Công đoàn Ngành đã triển khai và phát huy có hiệu quả vị trí, vai trò của mình, bám sát sự chỉ đạo của Đảng và của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam để vận động cán bộ, công nhân, viên chức và người lao động thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, kế hoạch sản xuất, kinh doanh; chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, công nhân, viên chức và người lao động trong toàn Ngành; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn, xây dựng công đoàn cơ sở ngày càng vững mạnh. Với những kết quả đã đạt được trong 68 năm qua, Công đoàn Ngành đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận và tặng nhiều danh hiệu và phần thưởng cao qu‎‎ý như: Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập hạng Nhất, Huân chương Lao động hạng Nhất. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bức trướng 10 chữ vàng “Trung thành - Dũng cảm - Tận tụy - Sáng tạo - Nghĩa tình”.
 
Thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 28/01/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ CNH - HĐH đất nước, Ban cán sự Đảng Bộ TT&TT đã ra Nghị quyết về việc thành lập Công đoàn ngành TT&TT. 
 
Được sự phối hợp, ủng hộ của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, tháng 3/2015, Công đoàn TT&TT Việt Nam đã được thành lập trên cơ sở sắp xếp, kiện toàn và đổi tên Công đoàn Bưu điện Việt Nam, thống nhất các tổ chức công đoàn các đơn vị thuộc Ngành thành một tổ chức công đoàn phù hợp với quy mô quản lý và tên gọi của Bộ quản lý ngành để đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ mới.
 
Quyết tâm đưa Việt Nam trở thành nước mạnh về CNTT-TT
 
Kế thừa truyền thống vẻ vang và những bài học kinh nghiệm quý báu về xây dựng và phát triển Ngành trong 70 năm qua; trong giai đoạn phát triển mới toàn Ngành cần nỗ lực vươn lên, tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức, tiếp tục đổi mới và phát triển bền vững, với quyết tâm thực hiện thành công chiến lược tăng tốc “Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về CNTT-TT”. 
 
Để đạt mục tiêu trên, toàn Ngành cần tập trung triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ cơ bản sau đây:
 
Một là, phát triển công nghiệp công nghệ thông tin, coi đây là ngành kinh tế kỹ thuật trọng điểm, đóng góp tỷ trọng lớn trong tăng trưởng GDP của đất nước. 
 
Hai là, phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin và truyền thông có chất lượng cao đạt tiêu chuẩn quốc tế, đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu, coi chất lượng nguồn nhân lực là yếu tố quyết định sự thành công của chiến lược phát triển trong toàn Ngành. 
 
Ba là, ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước, trong doanh nghiệp và toàn xã hội, nâng cao năng suất lao động, sức cạnh tranh của doanh nghiệp và góp phần tích cực, hiệu quả vào thực hiện chủ trương cải cách hành chính của Nhà nước.
 
Bốn là, hoàn thành tái cấu trúc lĩnh vực bưu chính - viễn thông, tiếp tục phát triển hạ tầng viễn thông băng thông rộng đến các xã, phường, thôn, bản trên cả nước, phục vụ nhu cầu sử dụng của người dân và công tác chỉ đạo, điều hành của Đảng và Nhà nước. 
 
Năm là, tiếp tục tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền làm cho các cấp, các ngành và toàn xã hội nhận thức sâu sắc về tình hình thế giới, trong nước, những thuận lợi, khó khăn, những thời cơ và cả những thách thức trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng; đấu tranh phản bác các thông tin xuyên tạc, sai trái, các âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, tạo sự đồng thuận trong toàn xã hội. 
 
Sáu là, tiếp tục kiện toàn hệ thống công đoàn trong ngành TT&TT phù hợp với mô hình tổ chức mới của Công đoàn TT&TT Việt Nam và tình hình thực tế. Tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm tạo bước chuyển biến mạnh về chất trong các phong trào thi đua./.
Theo mic.gov.vn
Ý kiến bạn đọc:
Đang tải nội dung.....
Gửi bình luận của bạnVi trí 1
Vị trí 2
Vị trí 3

VĂN HÓA VNPT

   

VNPT là doanh nghiệp có bề dày truyền thống gắn liền với lịch sử, truyền thống của ngành Bưu điện Việt Nam, một truyền thống hào hùng, vẻ vang được xây đắp nên bởi mồ hôi và cả xương máu của các thế hệ người Bưu điện và được đúc kết bởi 10 chữ Vàng “Trung thành - Dũng cảm - Tận tuỵ - Sáng tạo - Nghĩa tình”.

Với truyền thống ấy, ngành Bưu điện và VNPT đã làm nên kỳ tích tăng tốc phát triển, hiện đại hóa Bưu chính Viễn thông Việt Nam ngang tầm thế giới, được Đảng, Nhà nước và Nhân dân ghi nhận là ngành đi đầu trong sự nghiệp Đổi mới.

Trước những thách thức của cạnh tranh và hội nhập quốc tế, VNPT đã và đang nỗ lực vượt bậc để trở thành Tập đoàn kinh tế VT-CNTT và Truyền thông hàng đầu Việt Nam, có uy tín trên trường quốc tế, tiếp nối xứng đáng truyền thống vẻ vang của Ngành.

Nội lực nền tảng để thực hiện được những mục tiêu đó chính là Văn hóa VNPT – những giá trị đã được kết tinh từ năm 1945 đến nay và bây giờ tinh thần cốt lõi là “VNPT – Cuộc sống đích thực”, bao gồm tạo dựng con người VNPT đích thực, xây dựng môi trường VNPT đích thực, làm ra sản phẩm VNPT đích thực. Với mục tiêu và ý nghĩa đó, VNPT ban hành Sổ tay Văn hóa: “VNPT – Cuộc sống đích thực” để "Lãnh đạo tiên phong, trên dưới đồng lòng" vì "Mái nhà chung VNPT" phát triển nhanh, vượt trội, bền vững.

Địa chỉ liên kết