Bộ Thông tin và Truyền thông

Bộ BCVT hưởng ứng Tuần lễ quốc gia nước sạch và Vệ sinh môi trường năm 2007

Thứ Hai, 23/04/2007, 08:45

Nhân kỷ niệm “Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2007” và “Ngày Môi trường thế giới 5-6-2007”. Ngày 13/4/2007 Bộ Bưu chính, Viễn thông đã có công văn số 763/BBCVT-VP về Tổ chức hưởng ứng Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2007 yêu cầu các cơ quan đơn vị thuộc Bộ thực hiện tốt các hoạt động như:

Xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức tuần lễ; Phát động CBCC, CNV hưởng ứng tuần lễ từ 29/4 đến 6/5; Duy trì các hoạt động đến Ngày Môi trường thế giới 5/6; Tổng kết Tuần lễ vào Ngày Môi trường thế giới…
Cụ thể: Tuyên truyền, phát động toàn thể CBCC, CNV của cơ quan, đơn vị mình hưởng ứng Tuần lễ; Tổ chức và vận động CBCC, CNV tham gia tổng vệ sinh nơi làm việc, địa bàn cư trú và duy trì thành nề nếp; thường xuyên chăm sóc, trồng thêm cây xanh, giữ gìn cảnh quan môi trường xanh – sạch – đẹp; Rà soát kiểm tra để tu bổ, nâng cấp hệ thống nước sạch và vệ sinh môi truờng; Tổ chức tuyên truyền và phố hợp với chính quyền cơ quan làm việc tham gia các hoạt động Tuần lễ do địa phương phát động.
Vi trí 1 Vị trí 2

VĂN HÓA VNPT

   

VNPT là doanh nghiệp có bề dày truyền thống gắn liền với lịch sử, truyền thống của ngành Bưu điện Việt Nam, một truyền thống hào hùng, vẻ vang được xây đắp nên bởi mồ hôi và cả xương máu của các thế hệ người Bưu điện và được đúc kết bởi 10 chữ Vàng “Trung thành - Dũng cảm - Tận tuỵ - Sáng tạo - Nghĩa tình”.

Với truyền thống ấy, ngành Bưu điện và VNPT đã làm nên kỳ tích tăng tốc phát triển, hiện đại hóa Bưu chính Viễn thông Việt Nam ngang tầm thế giới, được Đảng, Nhà nước và Nhân dân ghi nhận là ngành đi đầu trong sự nghiệp Đổi mới.

Trước những thách thức của cạnh tranh và hội nhập quốc tế, VNPT đã và đang nỗ lực vượt bậc để trở thành Tập đoàn kinh tế VT-CNTT và Truyền thông hàng đầu Việt Nam, có uy tín trên trường quốc tế, tiếp nối xứng đáng truyền thống vẻ vang của Ngành.

Nội lực nền tảng để thực hiện được những mục tiêu đó chính là Văn hóa VNPT – những giá trị đã được kết tinh từ năm 1945 đến nay và bây giờ tinh thần cốt lõi là “VNPT – Cuộc sống đích thực”, bao gồm tạo dựng con người VNPT đích thực, xây dựng môi trường VNPT đích thực, làm ra sản phẩm VNPT đích thực. Với mục tiêu và ý nghĩa đó, VNPT ban hành Sổ tay Văn hóa: “VNPT – Cuộc sống đích thực” để "Lãnh đạo tiên phong, trên dưới đồng lòng" vì "Mái nhà chung VNPT" phát triển nhanh, vượt trội, bền vững.

Địa chỉ liên kết

Vị trí 3