Bộ Thông tin và Truyền thông

VNPT chuẩn bị thông tin liên lạc phục vụ Hội nghị các nhà lãnh đạo APEC 14

Thứ Sáu, 29/09/2006, 11:01

Để chủ động trong công tác triển khai mạng lưới, dịch vụ bưu chính, viễn thông, phục vụ tốt cho các hoạt động của Hội nghị  cấp cao APEC 14, Bộ Bưu chính Viễn thông đã ban hành Công văn số 1961/BBCVT-VT, ngày 22/9/2006 chỉ đạo Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) triển khai các nhiệm vụ sau:

Chủ động đầu tư, triển khai hạ tầng mạng lưới, dịch vụ bưu chính, viễn thông để đáp ứng các nhu cầu về phát hình trực tiếp của các hãng thông tấn báo chí trong, ngoài nước; đáp ứng các nhu cầu về điện thoại, fax, bưu chính… tại Trung tâm Báo chí của Hội nghị APEC 14. Chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cần thiết cho cung cấp dịch vụ Internet tại Trung tâm Báo chí của Hội nghị để có thể triển khai được ngay nếu được Tiểu ban Tuyên truyền Văn hóa giao cho.
Chủ động làm việc với Ban Thư ký APEC - Uỷ ban Quốc gia APEC 14 để chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị thành viên có liên quan khẩn trương kiểm tra để mở rộng và nâng cao chất lượng mạng lưới dịch vụ bưu chính, viễn thông tại các địa điểm diễn ra hoạt động của APEC14 và nơi ở của các đoàn đại biểu tham dự.
Chỉ đạo, kiểm tra việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ đã được Tiểu ban Vật chất Hậu cần - Uỷ ban Quốc gia APEC 14 giao cho Cục Bưu Điện Trung ương về đảm bảo thông tin liên lạc tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế.

Hội nghị cấp cao APEC 14 sẽ được tổ chức tại Hà Nội từ 12 đến 19/11/2006.

Vi trí 1 Vị trí 2

VĂN HÓA VNPT

   

VNPT là doanh nghiệp có bề dày truyền thống gắn liền với lịch sử, truyền thống của ngành Bưu điện Việt Nam, một truyền thống hào hùng, vẻ vang được xây đắp nên bởi mồ hôi và cả xương máu của các thế hệ người Bưu điện và được đúc kết bởi 10 chữ Vàng “Trung thành - Dũng cảm - Tận tuỵ - Sáng tạo - Nghĩa tình”.

Với truyền thống ấy, ngành Bưu điện và VNPT đã làm nên kỳ tích tăng tốc phát triển, hiện đại hóa Bưu chính Viễn thông Việt Nam ngang tầm thế giới, được Đảng, Nhà nước và Nhân dân ghi nhận là ngành đi đầu trong sự nghiệp Đổi mới.

Trước những thách thức của cạnh tranh và hội nhập quốc tế, VNPT đã và đang nỗ lực vượt bậc để trở thành Tập đoàn kinh tế VT-CNTT và Truyền thông hàng đầu Việt Nam, có uy tín trên trường quốc tế, tiếp nối xứng đáng truyền thống vẻ vang của Ngành.

Nội lực nền tảng để thực hiện được những mục tiêu đó chính là Văn hóa VNPT – những giá trị đã được kết tinh từ năm 1945 đến nay và bây giờ tinh thần cốt lõi là “VNPT – Cuộc sống đích thực”, bao gồm tạo dựng con người VNPT đích thực, xây dựng môi trường VNPT đích thực, làm ra sản phẩm VNPT đích thực. Với mục tiêu và ý nghĩa đó, VNPT ban hành Sổ tay Văn hóa: “VNPT – Cuộc sống đích thực” để "Lãnh đạo tiên phong, trên dưới đồng lòng" vì "Mái nhà chung VNPT" phát triển nhanh, vượt trội, bền vững.

Địa chỉ liên kết

Vị trí 3