Bộ Thông tin và Truyền thông

Lớp nghiên cứu, quán triệt nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng

Thứ Sáu, 29/09/2006, 10:57

Thực hiện Chỉ thị số 01- CT/TW ngày 25/652006 của Bộ chính trị và Kế hoạch số 145- HD-/ĐUK ngày 27/6/2006 của Đảng uỷ khối cơ quan Kinh tế Trung ương về việc tổ chức nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng.

Trong các ngày từ 27-28/9/2006, tại Hà Nội, Đảng uỷ cơ quan Bộ Bưu chính Viễn thông tổ chức lớp nghiên cứu Nghị quyết cho toàn thể cán bộ, đảng viên của Đảng bộ. Đến dự khai mạc Lớp nghiên cứu có đồng chí Vũ Đức Đam Ủy viên dự khuyết BCHTW Đảng, UVBCS Đảng, Thứ trưởng Bộ BCVT; đồng chí Trần Đức Lai UVBCH Đảng bộ Khối cơ quan Kinh tế Trung ương, UVBCS Đảng, Bí thư Đảng uỷ, Thứ trưởng Bộ BCVT; đặc biệt lớp nghiên cứu đã được PGS,TS Trần Quang Nhiếp, Phó Tổng Biên tập Thường trực Tạp chí Cộng sản đến truyền đạt Chuyên đề: Đổi mới, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng kết hợp giới thiệu về nội dung Nghị quyết Trung ương lần thứ ba khoá X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Buổi chiều cùng ngày lớp nghiên cứu được nghe Thứ trưởng Bộ BCVT Trần Đức Lai truyền đạt chuyên đề về Phát triển kinh tế - xã hội và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Ban cán sự Đảng Bộ BCVT và của Đảng uỷ cơ quan Bộ BCVT với các nội dung chính:

1. Đẩy mạnh xây dựng, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin với trọng tâm là tiếp tục hoàn thiện các cơ chế, chính sách và bộ máy tổ chức trong điều kiện mở cửa cạnh tranh và và hội nhập kinh tế quốc tế.

2. Đẩy nhanh hiện đại hoá bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin.

3. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tin học hoá hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước về bưu chính viễn thông và công nghệ thông tin.

4. Tiếp tục nâng cao năng lực cạnh tranh và đổi mới quản lý doanh nghiệp BCVT&CNTT.

5. Thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

6. Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, giữ gìn và phát huy truyền thống 10 chữ vàng của ngành bưu chính viễn thông.

7. Đẩy mạnh hoạt động hợp tác quốc tế.

8. Thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng.
Theo www.mpt.gov.vn
Vi trí 1 Vị trí 2

VĂN HÓA VNPT

   

VNPT là doanh nghiệp có bề dày truyền thống gắn liền với lịch sử, truyền thống của ngành Bưu điện Việt Nam, một truyền thống hào hùng, vẻ vang được xây đắp nên bởi mồ hôi và cả xương máu của các thế hệ người Bưu điện và được đúc kết bởi 10 chữ Vàng “Trung thành - Dũng cảm - Tận tuỵ - Sáng tạo - Nghĩa tình”.

Với truyền thống ấy, ngành Bưu điện và VNPT đã làm nên kỳ tích tăng tốc phát triển, hiện đại hóa Bưu chính Viễn thông Việt Nam ngang tầm thế giới, được Đảng, Nhà nước và Nhân dân ghi nhận là ngành đi đầu trong sự nghiệp Đổi mới.

Trước những thách thức của cạnh tranh và hội nhập quốc tế, VNPT đã và đang nỗ lực vượt bậc để trở thành Tập đoàn kinh tế VT-CNTT và Truyền thông hàng đầu Việt Nam, có uy tín trên trường quốc tế, tiếp nối xứng đáng truyền thống vẻ vang của Ngành.

Nội lực nền tảng để thực hiện được những mục tiêu đó chính là Văn hóa VNPT – những giá trị đã được kết tinh từ năm 1945 đến nay và bây giờ tinh thần cốt lõi là “VNPT – Cuộc sống đích thực”, bao gồm tạo dựng con người VNPT đích thực, xây dựng môi trường VNPT đích thực, làm ra sản phẩm VNPT đích thực. Với mục tiêu và ý nghĩa đó, VNPT ban hành Sổ tay Văn hóa: “VNPT – Cuộc sống đích thực” để "Lãnh đạo tiên phong, trên dưới đồng lòng" vì "Mái nhà chung VNPT" phát triển nhanh, vượt trội, bền vững.

Địa chỉ liên kết

Vị trí 3