Bộ Thông tin và Truyền thông

Thư của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng gửi các Đại biểu dự Hội thảo quốc gia về CNTT lần thứ IV

Thứ Sáu, 22/09/2006, 08:31

Hà Nội, ngày 20 tháng 9 năm 2006 Thân gửi: Các Đại biểu dự Hội thảo quốc gia về CNTT lần thứ IV Tôi hoan nghênh Hội thảo CNTT quốc gia lần thứ IV được tổ chức với chủ đề Công nghệ thông tin và sự nghiệp giáo dục, y tế”. Việc gắn kết một ngành công nghệ hiện đại với sự nghiệp phát triển vì con người làm cho nội dung Hội thảo càng có ý nghĩa quan trọng.

Chỉ thị 58/CT-TW của Bộ Chính trị khoá VIII và các Nghị quyết của Chính phủ đều nhấn mạnh tầm quan trọng của ứng dụng và phát triển CNTT ở nước ta. Đại hội Đảng X tiếp tục khẳng định việc đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hơn phải gắn với phát triển kinh tế tri thức, coi phát triển mạnh các ngành kinh tế và các sản phẩm kinh tế có giá trị gia tăng cao dựa nhiều vào tri thức là yếu tố quan trọng của CNH, HĐH. CNTT&TT chính là một trong những lĩnh vực đó. Vì vậy Chính phủ xác định đầu tư cho CNTT&TT là đầu tư cho phát triển.

Hội thảo quốc gia lần này là một hoạt động cụ thể góp phần thực hiện phương hướng, nhiệm vụ phát triển KT-XH 5 năm (2006-2010) trong đó có các nội dung: phát triển mạnh khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; nâng cao thể chất và sức khoẻ nhân dân; sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển...Chỉ có ứng dụng và khai thác hiệu quả ưu thế vượt trội của CNTT chúng ta mới có thể góp phần thúc đẩy nhanh hơn sự nghiệp giáo dục và y tế tiến lên hiện đại ngang tầm khu vực và quốc tế.

Tôi rất vui được biết trong các năm qua ứng dụng CNTT đã được triển khai trong cả hai lĩnh vực và đã đạt được một số tiến bộ bước đầu. Tuy nhiên kết quả ứng dụng vẫn còn hạn chế chưa tương xứng với tiềm năng cũng như yêu cầu đòi hỏi của đất nước. Thời gian tới, tôi yêu cầu Bộ Bưu chính Viễn thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế, Bộ Khoa học Công nghệ... cần phối hợp chặt chẽ hơn, thường xuyên hơn nhằm đề ra các cơ chế, chính sách thúc đẩy mạnh mẽ quy mô ứng dụng CNTT trong hai Ngành quan trọng này. Ứng dụng và phát triển CNTT phải thực sự trở thành động lực nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực và chăm sóc sức khoẻ cộng đồng nói riêng và đưa CNTT trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn nói chung, góp phần thực hiện thắng lợi Chỉ thị 58/CT-TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Đại hội lần thứ X của Đảng.

Chúc Hội thảo thành công tốt đẹp.
Vi trí 1 Vị trí 2

VĂN HÓA VNPT

   

VNPT là doanh nghiệp có bề dày truyền thống gắn liền với lịch sử, truyền thống của ngành Bưu điện Việt Nam, một truyền thống hào hùng, vẻ vang được xây đắp nên bởi mồ hôi và cả xương máu của các thế hệ người Bưu điện và được đúc kết bởi 10 chữ Vàng “Trung thành - Dũng cảm - Tận tuỵ - Sáng tạo - Nghĩa tình”.

Với truyền thống ấy, ngành Bưu điện và VNPT đã làm nên kỳ tích tăng tốc phát triển, hiện đại hóa Bưu chính Viễn thông Việt Nam ngang tầm thế giới, được Đảng, Nhà nước và Nhân dân ghi nhận là ngành đi đầu trong sự nghiệp Đổi mới.

Trước những thách thức của cạnh tranh và hội nhập quốc tế, VNPT đã và đang nỗ lực vượt bậc để trở thành Tập đoàn kinh tế VT-CNTT và Truyền thông hàng đầu Việt Nam, có uy tín trên trường quốc tế, tiếp nối xứng đáng truyền thống vẻ vang của Ngành.

Nội lực nền tảng để thực hiện được những mục tiêu đó chính là Văn hóa VNPT – những giá trị đã được kết tinh từ năm 1945 đến nay và bây giờ tinh thần cốt lõi là “VNPT – Cuộc sống đích thực”, bao gồm tạo dựng con người VNPT đích thực, xây dựng môi trường VNPT đích thực, làm ra sản phẩm VNPT đích thực. Với mục tiêu và ý nghĩa đó, VNPT ban hành Sổ tay Văn hóa: “VNPT – Cuộc sống đích thực” để "Lãnh đạo tiên phong, trên dưới đồng lòng" vì "Mái nhà chung VNPT" phát triển nhanh, vượt trội, bền vững.

Địa chỉ liên kết