Bộ Thông tin và Truyền thông

Bộ Bưu chính, Viễn thông Ban hành 10 Tiêu chuẩn Ngành

Thứ Tư, 13/09/2006, 09:59

Ngày 5/9/2006, Bộ Bưu chính Viễn thông đã có Quyết định ban hành 10 tiêu chuẩn Ngành, trong đó có 3 Tiêu chuẩn chất lượng Ngành thay thế cho các Tiêu chuẩn Ngành tương ứng đã được ban hành từ năm 2003 và 7 Tiêu chuẩn kỹ thuật Ngành mới. Theo đó, tiêu chuẩn chất lượng của dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông cố định mặt đất (TCN 68-176: 2006) sẽ được áp dụng thay thế tiêu chuẩn về chất lượng dịch vụ điện thoại trên mạng điện thoại công cộng (TCN 68-176:2003).

Tiêu chuẩn chất lượng của dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất, Mã số TCN 68-186: 2006 sẽ được thay thế cho tiêu chuẩn chất lượng của dịch vụ điện thoại trên mạng di động mặt đất công cộng (TCN 68-186: 2003).

Tiêu chuẩn chất lượng của dịch vụ truy nhập Internet gián tiếp qua mạng viễn thông cố định mặt đất và dịch vụ kết nối Internet (TCN 68-218: 2006) sẽ được áp dụng thay cho tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ Internet (TCN 68-218: 2003).

Cùng với 3 tiêu chuẩn về chất lượng trên, Bộ Bưu chính Viễn thông cũng ban hành 1 tiêu chuẩn về chất lượng dịch vụ điện thoại VoIP (TCN 68-253: 2006) và 6 tiêu chuẩn Ngành mới về yêu cầu kỹ thuật liên quan đến các thiết bị gồm: Thiết bị trạm mặt đất Inmarsat-B sử dụng trên tàu biển (TCN 68-247: 2006); Thiết bị trạm mặt đất Inmarsat-C sử dụng trên tàu biển (TCN 68-248: 2006); Thiết bị thu phát vô tuyến VHF của các trạm ven biển thuộc hệ thống GMDSS (TCN 68-249: 2006); Thiết bị điện thoại VHF hai chiều lắp đặt cố định trên tàu cứu nạn (TCN 68-250: 2006); Thiết bị vô tuyến điều chế đơn biên và/ hoặc song biên băng tần dân dụng 27 MHz (TCN 68-251: 2006); Thiết bị vô tuyến điều chế góc băng tần dân dụng 27 MHz (TCN 68-252: 2006). 
Vi trí 1 Vị trí 2

VĂN HÓA VNPT

   

VNPT là doanh nghiệp có bề dày truyền thống gắn liền với lịch sử, truyền thống của ngành Bưu điện Việt Nam, một truyền thống hào hùng, vẻ vang được xây đắp nên bởi mồ hôi và cả xương máu của các thế hệ người Bưu điện và được đúc kết bởi 10 chữ Vàng “Trung thành - Dũng cảm - Tận tuỵ - Sáng tạo - Nghĩa tình”.

Với truyền thống ấy, ngành Bưu điện và VNPT đã làm nên kỳ tích tăng tốc phát triển, hiện đại hóa Bưu chính Viễn thông Việt Nam ngang tầm thế giới, được Đảng, Nhà nước và Nhân dân ghi nhận là ngành đi đầu trong sự nghiệp Đổi mới.

Trước những thách thức của cạnh tranh và hội nhập quốc tế, VNPT đã và đang nỗ lực vượt bậc để trở thành Tập đoàn kinh tế VT-CNTT và Truyền thông hàng đầu Việt Nam, có uy tín trên trường quốc tế, tiếp nối xứng đáng truyền thống vẻ vang của Ngành.

Nội lực nền tảng để thực hiện được những mục tiêu đó chính là Văn hóa VNPT – những giá trị đã được kết tinh từ năm 1945 đến nay và bây giờ tinh thần cốt lõi là “VNPT – Cuộc sống đích thực”, bao gồm tạo dựng con người VNPT đích thực, xây dựng môi trường VNPT đích thực, làm ra sản phẩm VNPT đích thực. Với mục tiêu và ý nghĩa đó, VNPT ban hành Sổ tay Văn hóa: “VNPT – Cuộc sống đích thực” để "Lãnh đạo tiên phong, trên dưới đồng lòng" vì "Mái nhà chung VNPT" phát triển nhanh, vượt trội, bền vững.

Địa chỉ liên kết

Vị trí 3