Bộ Thông tin và Truyền thông

Công bố Lệnh của Chủ tịch nước về Luật CNTT

Thứ Ba, 25/07/2006, 09:52

Sáng ngày 21/7/2006, tại Văn phòng Chủ tịch nước, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Hữu Lục, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, Lễ công bố Lệnh của Chủ tịch nước số 09/2006/L-CTN về Luật Công nghệ thông tin đã được tổ chức. Bộ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông Đỗ Trung Tá, Thứ trưởng Bộ BCVT Trần Đức Lai đã tham dự buổi Lễ. Thay mặt Ban soạn thảo, đ/c Trần Đức Lai đã đọc Báo cáo về Dự án Luật CNTT.

Luật Công nghệ thông tin được Bộ Bưu chính Viễn thông chủ trì soạn thảo với sự tham gia của đại diện Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Quốc phòng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư... Ban soạn thảo đã tổ chức khảo sát, đánh giá thực trạng hoạt động CNTT tại Việt Nam; tiến hành rà soát các văn bản quy phạm pháp luật về CNTT; nghiên cứu và học tập kinh nghiệm xây dựng luật CNTT của một số nước trên thế giới và lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của các cơ quan, tổ chức và cá nhân.

Luật CNTT gồm 6 chương, 79 điều. Việc ban hành Luật CNTT là rất cần thiết, nhằm tạo hành lang pháp lý cơ bản để điều chỉnh các hoạt động ứng dụng và phát triển CNTT, tạo điều kiện thuận lợi để từng bước phát triển kinh tế tri thức, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, góp phần đảm bảo quốc phòng, an ninh. Mặt khác, việc ban hành Luật CNTT nhằm tạo sự đồng bộ với các quy định trong các đạo luật có liên quan đồng thời tạo khuôn khổ pháp lý phù hợp, đáp ứng yêu cầu hội nhập, thực hiện các cam kết quốc tế với ASEAN, APEC, WTO…

Để Luật công nghệ thông tin được triển khai trong thực tế, Bộ Bưu chính, Viễn thông đã và đang phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật cần thiết quy định chi tiết thi hành Luật Công nghệ thông tin, bao gồm:

- Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Công nghệ thông tin về công nghiệp công nghệ thông tin;
- Nghị định về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;
- Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực công nghệ thông tin;
- Quy chế quản lý đầu tư phù hợp với các dự án ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng vốn đầu tư có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước;
- Các văn bản quy phạm pháp luật khác hướng dẫn thi hành luật công nghệ thông tin do thủ tướng chính phủ và các bộ ban hành theo thẩm quyền
Vi trí 1

VĂN HÓA VNPT

   

VNPT là doanh nghiệp có bề dày truyền thống gắn liền với lịch sử, truyền thống của ngành Bưu điện Việt Nam, một truyền thống hào hùng, vẻ vang được xây đắp nên bởi mồ hôi và cả xương máu của các thế hệ người Bưu điện và được đúc kết bởi 10 chữ Vàng “Trung thành - Dũng cảm - Tận tuỵ - Sáng tạo - Nghĩa tình”.

Với truyền thống ấy, ngành Bưu điện và VNPT đã làm nên kỳ tích tăng tốc phát triển, hiện đại hóa Bưu chính Viễn thông Việt Nam ngang tầm thế giới, được Đảng, Nhà nước và Nhân dân ghi nhận là ngành đi đầu trong sự nghiệp Đổi mới.

Trước những thách thức của cạnh tranh và hội nhập quốc tế, VNPT đã và đang nỗ lực vượt bậc để trở thành Tập đoàn kinh tế VT-CNTT và Truyền thông hàng đầu Việt Nam, có uy tín trên trường quốc tế, tiếp nối xứng đáng truyền thống vẻ vang của Ngành.

Nội lực nền tảng để thực hiện được những mục tiêu đó chính là Văn hóa VNPT – những giá trị đã được kết tinh từ năm 1945 đến nay và bây giờ tinh thần cốt lõi là “VNPT – Cuộc sống đích thực”, bao gồm tạo dựng con người VNPT đích thực, xây dựng môi trường VNPT đích thực, làm ra sản phẩm VNPT đích thực. Với mục tiêu và ý nghĩa đó, VNPT ban hành Sổ tay Văn hóa: “VNPT – Cuộc sống đích thực” để "Lãnh đạo tiên phong, trên dưới đồng lòng" vì "Mái nhà chung VNPT" phát triển nhanh, vượt trội, bền vững.

Địa chỉ liên kết