Bộ Thông tin và Truyền thông

Luật Công nghệ Thông tin đã được Quốc hội thông qua

Thứ Tư, 28/06/2006, 16:02

Sau khi nghe Uỷ ban Thường vụ Quốc hội báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Công nghệ Thông tin (CNTT), Quốc hội đã thông qua Luật CNTT với 82,35% đại biểu tán thành. Luật CNTT sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2007. Trước khi biểu quyết thông qua toàn bộ dự án Luật CNTT, các đại biểu Quốc hội đã biểu quyết riêng với 6 điều luật, tỷ lệ tán thành trên dưới 82%.

Những điều luật được đưa ra biểu quyết riêng là những vấn đề còn nhiều ý kiến tranh luận và đã được một số đại biểu góp ý trong kỳ họp Quốc hội lần thứ 9 vào ngày 23/5 vừa qua, bao gồm: phạm vi điều chỉnh; chính sách của Nhà nước về ứng dụng và phát triển CNTT; nội dung và trách nhiệm quản lý Nhà nước về CNTT; thiết lập trang thông tin điện tử và hình thức giải quyết tranh chấp, sử dụng tiên miền quốc gia Việt Nam (.vn).

Sau khi Quốc hội thông qua Luật CNTT, Bộ BCVT sẽ nhanh chóng đẩy mạnh việc tuyên truyền phổ biến, xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành, tổ chức thực thi và giám sát việc thi hành Luật CNTT. Sắp tới, Bộ BCVT sẽ thành lập ngay các ban soạn thảo xây dựng các Nghị định hướng dẫn luật này. Cụ thể, Vụ Khoa học Công nghệ sẽ chủ trì nghiên cứu xây dựng dự thảo Nghị định về ứng dụng CNTT trong các cơ quan Nhà nước; Vụ Công nghiệp CNTT chủ trì xây dựng dự thảo Nghị định về Công nghiệp CNTT; Thanh tra Bộ BCVT chủ trì xây dựng dự thảo Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực CNTT.
Vi trí 1

VĂN HÓA VNPT

   

VNPT là doanh nghiệp có bề dày truyền thống gắn liền với lịch sử, truyền thống của ngành Bưu điện Việt Nam, một truyền thống hào hùng, vẻ vang được xây đắp nên bởi mồ hôi và cả xương máu của các thế hệ người Bưu điện và được đúc kết bởi 10 chữ Vàng “Trung thành - Dũng cảm - Tận tuỵ - Sáng tạo - Nghĩa tình”.

Với truyền thống ấy, ngành Bưu điện và VNPT đã làm nên kỳ tích tăng tốc phát triển, hiện đại hóa Bưu chính Viễn thông Việt Nam ngang tầm thế giới, được Đảng, Nhà nước và Nhân dân ghi nhận là ngành đi đầu trong sự nghiệp Đổi mới.

Trước những thách thức của cạnh tranh và hội nhập quốc tế, VNPT đã và đang nỗ lực vượt bậc để trở thành Tập đoàn kinh tế VT-CNTT và Truyền thông hàng đầu Việt Nam, có uy tín trên trường quốc tế, tiếp nối xứng đáng truyền thống vẻ vang của Ngành.

Nội lực nền tảng để thực hiện được những mục tiêu đó chính là Văn hóa VNPT – những giá trị đã được kết tinh từ năm 1945 đến nay và bây giờ tinh thần cốt lõi là “VNPT – Cuộc sống đích thực”, bao gồm tạo dựng con người VNPT đích thực, xây dựng môi trường VNPT đích thực, làm ra sản phẩm VNPT đích thực. Với mục tiêu và ý nghĩa đó, VNPT ban hành Sổ tay Văn hóa: “VNPT – Cuộc sống đích thực” để "Lãnh đạo tiên phong, trên dưới đồng lòng" vì "Mái nhà chung VNPT" phát triển nhanh, vượt trội, bền vững.

Địa chỉ liên kết