Bộ Thông tin và Truyền thông

Bộ Bưu chính, Viễn thông triển khai chương trình công tác năm 2006

Thứ Sáu, 20/01/2006, 17:30

Ngày 19/1/2006, tại Hà Nội, Bộ Bưu chính, Viễn thông đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2005 và triển khai chương trình công tác năm 2006. Tham dự hội nghị có các đồng chí đại diện cho: Bộ, Ban Ngành, sở BCVT và doanh nghiệp BCVT và CNTT. Bộ trưởng Đỗ Trung Tá đã phát biểu khai mạc Hội nghị. Thứ trưởng Trần Đức Lai đã trình bày báo cáo tổng kết công tác năm 2005 và chương trình công tác năm 2006.

Trong bài phát biểu, Bộ trưởng Đỗ Trung Tá nêu rõ Bộ BCVT đã hoàn thành xuất sắc những mục tiêu đã đề ra cho năm 2005, tiêu biểu là: trình và được Chính phủ phê duyệt: Chiến lược phát triển Công nghệ thông tin - Truyền thông đến năm 2010, định hướng 2020 và Quy hoạch phát triển bưu chính đến 2010; đang trình Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển Viễn thông và Internet đến năm 2010; công tác xây dựng và hoàn thiện hành lang pháp lý, chính sách cho phát triển và ứng dụng CNTT và truyền thông được đẩy mạnh; công tác tổ chức và cán bộ được kiện toàn và củng cố với việc ra mắt Cục ứng dụng CNTT, thành lập Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính VNCERT, hầu hết các tỉnh, thành phố đều đã thành lập Sở Bưu chính, Viễn thông; công tác đổi mới doanh nghiệp được triển khai tích cực; uy tín của Việt Nam trong lĩnh vực BCVT&CNTT tiếp tục được tăng cường, lần đầu tiên tổ chức thành công Hội nghị Bộ trưởng Viễn thông và Công nghệ thông tin ASEAN (TELMIN 5) với sáng kiến “thúc đẩy phát triển các ứng dụng và dịch vụ mạng để hiện thực hoá e-ASEAN”...

Với nỗ lực của toàn Ngành, mạng lưới hoạt động ổn định và liên tục phát triển. Việt Nam có tốc độ phát triển cả điện thoại và Internet nằm trong nhóm nước dẫn đầu thế giới. Đến nay trên cả nước đã có 17.269 điểm phục vụ (tăng 2.544 điểm so với năm 2004), trong đó có 7.534 điểm BĐ-VHX đi vào hoạt động, 90,9% số xã có báo đến trong ngày. Toàn mạng có 15,78 triệu máy điện thoại, (tăng 5,48 triệu máy so với năm 2004) đạt mật độ 19,01 máy/100 dân (vượt trên gấp hai lần chỉ tiêu Đại hội IX là 7¸8 máy/100 dân), đặc biệt ngày 30/12/2005 đã hoàn thành 100% số xã có máy điện thoại đúng thời hạn Đại hội Đảng IX giao, tổng số thuê bao Internet đạt xấp xỉ 2,9 triệu, mật độ người sử dụng bình quân là 12,48% tương đương mức bình quân của thế giới. Tổng doanh thu toàn Ngành đạt trên 39.000 tỷ đồng, nộp ngân sách 6.096 tỷ đồng. Thị trường công nghệ thông tin có tốc độ tăng trưởng đều 25%/năm với tổng giá trị xuất khẩu đạt gần 2 tỷ USD.

Hội nghị đã tiến hành trao đổi những vấn đề chính bao gồm rút kinh nghiệm nhằm đảm bảo cho việc hoàn thành tốt công tác năm 2006 của Bộ; tập trung thảo luận giải pháp hoàn thành các đề án lớn cũng là những nhiệm vụ trọng tâm năm 2006; đề xuất các cơ chế, chính sách, giải pháp để tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các Bộ, Ngành để tiếp tục đẩy nhanh phát triển lĩnh vực BCVT & CNTT; hiện đại hoá, tối ưu hoá mạng lưới; đẩy mạnh quá trình tin học hoá mọi lĩnh vực quản lý, kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, hướng tới mục tiêu xây dựng Chính phủ điện tử ở Việt Nam. Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong thương mại điện tử. Tiếp tục xây dựng và củng cố các thiết chế để đảm bảo cho sự hợp tác tốt hơn nữa giữa các doanh nghiệp, xây dựng các cơ chế khuyến khích, tạo điều kiện để các thành phần kinh tế tham gia kinh doanh các dịch vụ BCVT và Internet với đầy đủ các loại hình dịch vụ, bảo đảm chất lượng và giá cước tương đương hoặc thấp hơn các nước trong khu vực.

Trong Hội nghị triển khai công tác năm 2006, đồng chí Chủ tịch CĐBĐVN Phan Hoàng Đức đã phát động phong trào thi đua năm 2006.

* Trong khuôn khổ Hội nghị triển khai công tác năm 2006 của Bộ BCVT, chiều ngày 19/01/2006, Bộ đã tổ chức buổi tọa đàm với các Sở, các doanh nghiệp BCVT & CNTT.

Đồng chí Bộ trưởng Đỗ Trung Tá, các đồng chí Thứ trưởng và đồng chí Chủ tịch CĐBĐVN Phan Hoàng Đức đã chủ trì buổi Tọa đàm. Các Sở, doanh nghiệp BCVT & CNTT đã nêu những thuận lợi, khó khăn trong hoạt động thực tiễn và các kiến nghị với Bộ BCVT.

Các Sở BCVT đã nêu vấn đề làm thế nào để xác định vị trí, vai trò của Sở; vấn đề phân cấp; những vấn đề thông tin, báo cáo, hướng dẫn, đào tạo, tập huấn... cho các Sở cũng được các Sở quan tâm.

Về sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp đều có chung mối quan tâm về vấn đề cạnh tranh, khẳng định việc thúc đẩy cạnh tranh phải đi đôi với hợp tác, cạnh tranh nhưng phải cùng phát triển. Mối quan hệ giữa hoạt động công ích và kinh doanh cũng được đặt ra. Các doanh nghiệp mở cửa cạnh tranh nhưng phải quan tâm đến việc giải bài toán công ích.

Các đồng chí Thứ trưởng: Lê Nam Thắng, Trần Đức Lai, Vũ Đức Đam đã có giải đáp về các vấn đề mà các Sở, các doanh nghiệp đề cập trong buổi Tọa đàm. Phát biểu tại buổi Tọa đàm, Bộ trưởng Đỗ Trung Tá đã ghi nhận các ý kiến của các Sở, các doanh nghiệp và nêu rõ trách nhiệm của Bộ trong việc tạo ra những cơ chế, các hình thức gắn kết hợp tác giữa các doanh nghiệp, các cơ quan quản lí BCVT ở các địa phương với Bộ BCVT để tạo ra sức mạnh chung phát triển lĩnh vực BCVT & CNTT. Bộ trưởng đã chỉ đạo, trong năm 2006, không chỉ hướng về các doanh nghiệp, mà tinh thần chung còn hướng về các Sở BCVT để gây dựng uy tín, hoạt động của các Sở; hướng về khách hàng bằng chất lượng dịch vụ, giữ gìn uy tín của doanh nghiệp. Bộ trưởng hi vọng năm 2006 BCVT & CNTT sẽ có những bước phát triển nhanh nhưng vững chắc, chất lượng dịch vụ ngày càng tăng; thực hiện tốt hành lang pháp lí trong lĩnh vực BCVT & CNTT; khai trương một số dịch vụ mới, thu hút một số tập đoàn lớn để phát triển công nghiệp công nghệ thông tin, tích cực thực hiện các công trình trọng điểm, thực hiện Internet cộng đồng, góp phần thúc đẩy xã hội học tập...

Theo Bộ Bưu chính, Viễn thông
Vi trí 1 Vị trí 2

VĂN HÓA VNPT

   

VNPT là doanh nghiệp có bề dày truyền thống gắn liền với lịch sử, truyền thống của ngành Bưu điện Việt Nam, một truyền thống hào hùng, vẻ vang được xây đắp nên bởi mồ hôi và cả xương máu của các thế hệ người Bưu điện và được đúc kết bởi 10 chữ Vàng “Trung thành - Dũng cảm - Tận tuỵ - Sáng tạo - Nghĩa tình”.

Với truyền thống ấy, ngành Bưu điện và VNPT đã làm nên kỳ tích tăng tốc phát triển, hiện đại hóa Bưu chính Viễn thông Việt Nam ngang tầm thế giới, được Đảng, Nhà nước và Nhân dân ghi nhận là ngành đi đầu trong sự nghiệp Đổi mới.

Trước những thách thức của cạnh tranh và hội nhập quốc tế, VNPT đã và đang nỗ lực vượt bậc để trở thành Tập đoàn kinh tế VT-CNTT và Truyền thông hàng đầu Việt Nam, có uy tín trên trường quốc tế, tiếp nối xứng đáng truyền thống vẻ vang của Ngành.

Nội lực nền tảng để thực hiện được những mục tiêu đó chính là Văn hóa VNPT – những giá trị đã được kết tinh từ năm 1945 đến nay và bây giờ tinh thần cốt lõi là “VNPT – Cuộc sống đích thực”, bao gồm tạo dựng con người VNPT đích thực, xây dựng môi trường VNPT đích thực, làm ra sản phẩm VNPT đích thực. Với mục tiêu và ý nghĩa đó, VNPT ban hành Sổ tay Văn hóa: “VNPT – Cuộc sống đích thực” để "Lãnh đạo tiên phong, trên dưới đồng lòng" vì "Mái nhà chung VNPT" phát triển nhanh, vượt trội, bền vững.

Địa chỉ liên kết

Vị trí 3