Bộ Thông tin và Truyền thông

Các doanh nghiệp thông tin di động đảm bảo thông tin liên lạc trong dịp Tết Bính Tuất 2006

Thứ Tư, 11/01/2006, 10:30

Ngày 6/1/2006, Bộ BCVT vừa ban hành Chỉ thị số 01/CT-BBCVT về việc bảo đảm thông tin liên lạc trong dịp Tết Nguyên đán Bính Tuất 2006. Theo đó, Bộ yêu cầu, các doanh nghiệp thông tin di động không thực hiện việc khuyến mại nếu không có biện pháp chắc chắn đảm bảo chất lượng dịch vụ vào thời gian trước và trong Tết Nguyên đán 2006. Đồng thời, các nhà cung cấp phải có biện pháp hợp lý để khuyến khích người sử dụng sử dụng dịch vụ cố định trong thời gian có thể xảy ra tình trạng nghẽn mạng thông tin di động và yêu cầu các doanh nghiệp phải tổ chức và thực hiện nghiêm chỉnh chế độ ca trực điều hành, ứng cứu thông tin và vận hành khai thác mạng lưới liên tục 24 giờ trong ngày, chuẩn bị đầy đủ thiết bị dự phòng và sẵn sàng xử lý kịp thời khi có sự cố.

Các công việc trọng tâm mà các cơ quan thuộc Bộ BCVT, Sở Bưu chính Viễn thông các tỉnh, thành phố và các doanh nghiệp phải thực hiện là

1- Tổ chức, triển khai thực hiện các phương án đảm bảo an toàn mạng lưới và an ninh thông tin, đảm bảo tuyệt đối an toàn thông tin liên lạc phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương các cấp và đáp ứng tối đa nhu cầu thông tin liên lạc tăng cao trong dịp Tết Nguyên đán của mọi tầng lớp nhân dân.

2. Chủ động phối hợp với các cơ quan, tổ chức, các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang có liên quan để có kế hoạch đáp ứng các nhu cầu thông tin liên lạc phục vụ công tác an ninh, quốc phòng,  nhu cầu thông tin liên lạc phục vụ cho phát thanh, truyền hình trực tiếp các hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong dịp Tết.

3. Tăng cường việc kiểm tra, kiểm soát trong khai thác các dịch vụ bưu chính, ưu tiên và đảm bảo tuyệt đối an toàn việc tiếp nhận, chuyển phát các loại bưu phẩm, ấn phẩm, công điện, điện văn của các cơ quan Đảng, Nhà nước và lực lượng vũ trang nhân dân.

4. Các Sở Bưu chính Viễn thông chủ động đề xuất, tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố chỉ đạo và hướng dẫn các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông và Internet trên địa bàn đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ chỉ đạo điều hành của chính quyền địa phương và đáp ứng nhu cầu sử dụng dịch vụ của nhân dân trong dịp Tết.

5. Đối với các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông và Internet:

a. Tổ chức và thực hiện nghiêm chỉnh chế độ trực ca, trực điều hành, ứng cứu thông tin và vận hành khai thác mạng lưới bưu chính, viễn thông và Internet liên tục 24 giờ trong ngày, đặc biệt trong thời điểm giao thừa đón năm mới Bính Tuất 2006;

b. Thực hiện công tác đo thử, kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống thiết bị. Chuẩn bị đầy đủ linh kiện, vật tư, nguồn điện, thiết bị dự phòng. Chủ động sẵn sàng xử lý kịp thời khi có sự cố;

c. Tổ chức đủ lực lượng, thiết bị phương tiện thực hiện khai thác chuyển phát bưu phẩm, bưu kiện, điện hoa phục vụ Tết, đặc biệt lưu ý đảm bảo việc khai thác, chuyển phát báo Tết. Chấp hành đúng thời gian mở đóng cửa giao dịch và việc niêm yết thông báo về dịch vụ và cước; 

d. Nâng cao tinh thần cảnh giác nhằm phát hiện và ngăn chặn kịp thời các hành vi lợi dụng mạng lưới bưu chính, viễn thông để gửi và phát tán ấn phẩm, thư, bưu phẩm, bưu kiện, gói kiện hàng hoá, thư chuyển tiền, điện chuyển tiền, thư điện tử (email), điện thoại, điện tín... có nội dung trái pháp luật, phản động, kích động, lôi kéo phần tử xấu hoặc lợi dụng mạng bưu chính công cộng, mạng chuyển phát để vận chuyển hàng lậu, hàng cấm;

e. Chủ động rà soát, tổ chức sắp xếp hợp lý mạng lưới viễn thông, bố trí đủ kênh luồng và dự phòng cho các hướng liên lạc có lưu lượng lớn, quan trọng, có phương án phân tải đảm bảo lưu thoát lưu lượng không gây nghẽn mạng, dịch vụ viễn thông, đặc biệt trong những ngày, những khoảng thời gian cao điểm;

g. Đẩy nhanh tiến độ để sớm đưa vào khai thác trước Tết Nguyên đán các hạng mục mở rộng dung lượng các tổng đài kết nối nhằm đáp ứng dung lượng kết nối giữa các mạng viễn thông;

h. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn cho người sử dụng dịch vụ viễn thông (kể cả trên các phương tiện thông tin đại chúng) sử dụng dịch vụ hợp lý, tiết kiệm nhằm giảm đến mức thấp nhất tình trạng nghẽn mạch đặc biệt là dịch vụ thông tin di động;

k. Đối với các doanh nghiệp thông tin di động không thực hiện việc khuyến mại nếu không có biện pháp chắc chắn đảm bảo chất lượng dịch vụ vào thời gian trước và trong Tết Nguyên đán 2006. Có biện pháp hợp lý để khuyến khích người sử dụng sử dụng dịch vụ cố định trong thời gian có thể xẩy ra tình trạng nghẽn mạng thông tin di động.
Vi trí 1

VĂN HÓA VNPT

   

VNPT là doanh nghiệp có bề dày truyền thống gắn liền với lịch sử, truyền thống của ngành Bưu điện Việt Nam, một truyền thống hào hùng, vẻ vang được xây đắp nên bởi mồ hôi và cả xương máu của các thế hệ người Bưu điện và được đúc kết bởi 10 chữ Vàng “Trung thành - Dũng cảm - Tận tuỵ - Sáng tạo - Nghĩa tình”.

Với truyền thống ấy, ngành Bưu điện và VNPT đã làm nên kỳ tích tăng tốc phát triển, hiện đại hóa Bưu chính Viễn thông Việt Nam ngang tầm thế giới, được Đảng, Nhà nước và Nhân dân ghi nhận là ngành đi đầu trong sự nghiệp Đổi mới.

Trước những thách thức của cạnh tranh và hội nhập quốc tế, VNPT đã và đang nỗ lực vượt bậc để trở thành Tập đoàn kinh tế VT-CNTT và Truyền thông hàng đầu Việt Nam, có uy tín trên trường quốc tế, tiếp nối xứng đáng truyền thống vẻ vang của Ngành.

Nội lực nền tảng để thực hiện được những mục tiêu đó chính là Văn hóa VNPT – những giá trị đã được kết tinh từ năm 1945 đến nay và bây giờ tinh thần cốt lõi là “VNPT – Cuộc sống đích thực”, bao gồm tạo dựng con người VNPT đích thực, xây dựng môi trường VNPT đích thực, làm ra sản phẩm VNPT đích thực. Với mục tiêu và ý nghĩa đó, VNPT ban hành Sổ tay Văn hóa: “VNPT – Cuộc sống đích thực” để "Lãnh đạo tiên phong, trên dưới đồng lòng" vì "Mái nhà chung VNPT" phát triển nhanh, vượt trội, bền vững.

Địa chỉ liên kết

Cuộc thi "Tìm kiếm Công dân VNPT 4.0"