Bà mẹ Việt Nam Anh Hùng ngành BĐ

Mẹ Nguyễn Thị Xuyến22

Thứ Hai, 07/11/2005, 16:03

Năm sinh: 1922Nguyên quán: xã Thạnh Lộc, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.Trú quán: xã Thạnh Lộc, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.HỌ TÊN LIỆT SĨ1. Lê Văn Trọng            (chồng);2. Lê Văn Be                  (con) - Liệt sĩ Bưu điện;3. Lê Văn Sáu                 (con). 

Trong suốt hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, mẹ Nguyễn Thị Xuyến liên tục tham gia hoạt động công tác cách mạng: Từ tháng 02-1942 đến tháng 02-1972, là cán bộ An ninh tỉnh Mỹ Tho; từ tháng 3-1972 đến 30-4-1975 là cán bộ Giao bưu tỉnh Mỹ Tho; từ 30-4-1975 đến tháng 12-1980 là Thư ký Công đoàn Bưu điện tỉnh Tiền Giang. Hiện nay Mẹ là cán bộ hưu trí, là thương binh hạng 2/4.
 Chồng và hai con của Mẹ đã anh dũng hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc; trong đó có một người con là liệt Bưu điện.
 Mẹ đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

VĂN HÓA VNPT

   

VNPT là doanh nghiệp có bề dày truyền thống gắn liền với lịch sử, truyền thống của ngành Bưu điện Việt Nam, một truyền thống hào hùng, vẻ vang được xây đắp nên bởi mồ hôi và cả xương máu của các thế hệ người Bưu điện và được đúc kết bởi 10 chữ Vàng “Trung thành - Dũng cảm - Tận tuỵ - Sáng tạo - Nghĩa tình”.

Với truyền thống ấy, ngành Bưu điện và VNPT đã làm nên kỳ tích tăng tốc phát triển, hiện đại hóa Bưu chính Viễn thông Việt Nam ngang tầm thế giới, được Đảng, Nhà nước và Nhân dân ghi nhận là ngành đi đầu trong sự nghiệp Đổi mới.

Trước những thách thức của cạnh tranh và hội nhập quốc tế, VNPT đã và đang nỗ lực vượt bậc để trở thành Tập đoàn kinh tế VT-CNTT và Truyền thông hàng đầu Việt Nam, có uy tín trên trường quốc tế, tiếp nối xứng đáng truyền thống vẻ vang của Ngành.

Nội lực nền tảng để thực hiện được những mục tiêu đó chính là Văn hóa VNPT – những giá trị đã được kết tinh từ năm 1945 đến nay và bây giờ tinh thần cốt lõi là “VNPT – Cuộc sống đích thực”, bao gồm tạo dựng con người VNPT đích thực, xây dựng môi trường VNPT đích thực, làm ra sản phẩm VNPT đích thực. Với mục tiêu và ý nghĩa đó, VNPT ban hành Sổ tay Văn hóa: “VNPT – Cuộc sống đích thực” để "Lãnh đạo tiên phong, trên dưới đồng lòng" vì "Mái nhà chung VNPT" phát triển nhanh, vượt trội, bền vững.

Địa chỉ liên kết