Bà mẹ Việt Nam Anh Hùng ngành BĐ

Mẹ Trần Thị Xé

Thứ Sáu, 04/11/2005, 09:30

Năm sinh: 1920.Nguyên quán: xã Xuân Thọ, huyện Sông Cầu, tỉnh Phú Yên.Trú quán: thị trấn Sông Cầu, huyện Sông Cầu, tỉnh Phú Yên.HỌ TÊN LIỆT SĨ 1. Trần Thành Trung       (con) - Liệt sĩ Bưu điện;2.  Trần Thành Thủy       (con);3. Trần Thận                  (con). 

Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ trường kỳ và anh dũng của dân tộc, kẻ thù o ép, khủng bố, Mẹ Trần Thị Xé vẫn dũng cảm động viên các con lên đường tham gia công tác cách mạng. Mẹ đào hầm bí mật, nuôi giấu cán bộ, đưa thư hợp pháp qua các đồn bốt địch, vận động bà con trong làng góp gạo nuôi quân.
 Ba người con thân yêu của Mẹ đã anh dũng hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc; trong đó có một con là liệt sĩ Bưu điện.
  Ngày 17-12-1994, Nhà nước truy tặng Mẹ danh hiệu cao quý Bà mẹ Việt Nam anh hùng.
Vi trí 1 Vị trí 2

VĂN HÓA VNPT

   

VNPT là doanh nghiệp có bề dày truyền thống gắn liền với lịch sử, truyền thống của ngành Bưu điện Việt Nam, một truyền thống hào hùng, vẻ vang được xây đắp nên bởi mồ hôi và cả xương máu của các thế hệ người Bưu điện và được đúc kết bởi 10 chữ Vàng “Trung thành - Dũng cảm - Tận tuỵ - Sáng tạo - Nghĩa tình”.

Với truyền thống ấy, ngành Bưu điện và VNPT đã làm nên kỳ tích tăng tốc phát triển, hiện đại hóa Bưu chính Viễn thông Việt Nam ngang tầm thế giới, được Đảng, Nhà nước và Nhân dân ghi nhận là ngành đi đầu trong sự nghiệp Đổi mới.

Trước những thách thức của cạnh tranh và hội nhập quốc tế, VNPT đã và đang nỗ lực vượt bậc để trở thành Tập đoàn kinh tế VT-CNTT và Truyền thông hàng đầu Việt Nam, có uy tín trên trường quốc tế, tiếp nối xứng đáng truyền thống vẻ vang của Ngành.

Nội lực nền tảng để thực hiện được những mục tiêu đó chính là Văn hóa VNPT – những giá trị đã được kết tinh từ năm 1945 đến nay và bây giờ tinh thần cốt lõi là “VNPT – Cuộc sống đích thực”, bao gồm tạo dựng con người VNPT đích thực, xây dựng môi trường VNPT đích thực, làm ra sản phẩm VNPT đích thực. Với mục tiêu và ý nghĩa đó, VNPT ban hành Sổ tay Văn hóa: “VNPT – Cuộc sống đích thực” để "Lãnh đạo tiên phong, trên dưới đồng lòng" vì "Mái nhà chung VNPT" phát triển nhanh, vượt trội, bền vững.

Địa chỉ liên kết

Vị trí 3