Bà mẹ Việt Nam Anh Hùng ngành BĐ

Mẹ Đinh Thị Bảy

Thứ Sáu, 25/03/2005, 14:11

Mẹ Đinh Thị BảyNăm sinh: 1924. Nguyên quán: xã Bình Phú, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh. Trú quán: xã Bình Phú, huyện Càng long, tỉnh Trà Vinh. Họ tên Liệt sĩ 1.Bùi Thế Thương (con) - Liệt sĩ Bưu điện; 2. Bùi Thế Chiên    (con) - Liệt sĩ Bưu điện; 3. Bùi Thanh Hồng (con).

  Trong kháng chiến chống Mỹ, mẹ Đinh Thị Bảy tham gia cách mạng, nhà Mẹ là cơ sở nuôi giấu bộ đội về hoạt động, Mẹ tham gia tiếp tế lương thực cho cách mạng. Tin tưởng vào thắng lợi của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, , Mẹ đã động viên các con tham gia cách mạng. Chiến tranh ngày một ác liệt, bọn địch đàn áp bắt bớ những gia đình có người thân tham gia kháng chiến. Mẹ và bà con bị chúng dồn vào ấp chiến lược, hòng cắt đứt mối quan hệ giữa dân với bộ đội nhưng Mẹ vẫn bí mật hoạt động , ủng hộ kháng chiến. Ngày đất nước thống nhất, ba người con của Mẹ đã hy sinh, trong đó hai con là liệt sĩ Bưu điện. Với đóng góp to lớn ấy, ngày 17-12-1994 Nhà nước đã phong tặng Mẹ danh hiệu cao quý Bà mẹ Việt Nam anh hùng.
Vi trí 1
Vị trí 2
Vị trí 3

VĂN HÓA VNPT

   

VNPT là doanh nghiệp có bề dày truyền thống gắn liền với lịch sử, truyền thống của ngành Bưu điện Việt Nam, một truyền thống hào hùng, vẻ vang được xây đắp nên bởi mồ hôi và cả xương máu của các thế hệ người Bưu điện và được đúc kết bởi 10 chữ Vàng “Trung thành - Dũng cảm - Tận tuỵ - Sáng tạo - Nghĩa tình”.

Với truyền thống ấy, ngành Bưu điện và VNPT đã làm nên kỳ tích tăng tốc phát triển, hiện đại hóa Bưu chính Viễn thông Việt Nam ngang tầm thế giới, được Đảng, Nhà nước và Nhân dân ghi nhận là ngành đi đầu trong sự nghiệp Đổi mới.

Trước những thách thức của cạnh tranh và hội nhập quốc tế, VNPT đã và đang nỗ lực vượt bậc để trở thành Tập đoàn kinh tế VT-CNTT và Truyền thông hàng đầu Việt Nam, có uy tín trên trường quốc tế, tiếp nối xứng đáng truyền thống vẻ vang của Ngành.

Nội lực nền tảng để thực hiện được những mục tiêu đó chính là Văn hóa VNPT – những giá trị đã được kết tinh từ năm 1945 đến nay và bây giờ tinh thần cốt lõi là “VNPT – Cuộc sống đích thực”, bao gồm tạo dựng con người VNPT đích thực, xây dựng môi trường VNPT đích thực, làm ra sản phẩm VNPT đích thực. Với mục tiêu và ý nghĩa đó, VNPT ban hành Sổ tay Văn hóa: “VNPT – Cuộc sống đích thực” để "Lãnh đạo tiên phong, trên dưới đồng lòng" vì "Mái nhà chung VNPT" phát triển nhanh, vượt trội, bền vững.

Địa chỉ liên kết