Bà mẹ Việt Nam Anh Hùng ngành BĐ

Mẹ Trần Thị Bàng

Thứ Sáu, 25/03/2005, 14:02

Mẹ Trần Thị BàngNăm sinh: 1919.Nguyên quán: xã Long Vĩnh, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.Trú quán: xã Long Vĩnh, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.

Họ tên Liệt sĩ
1. Phạm Văn Trường (con độc nhất) - Liệt sĩ Bưu điện.
Mẹ Trần Thị Bàng có một con độc nhất là Phạm Văn Trường tham gia cách mạng và đã hy sinh, là liệt sĩ Bưu điện.
Trong các cuộc kháng chiến bảo  vệ Tổ quốc, Mẹ thường xuyên tham gia đấu tranh chính trị với địch; che giấu, nuôi dưỡng, tiếp tế, làm liên lạc cho cán bộ, bộ đội.
Ngày 27-12-1995, Mẹ được Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý Bà mẹ Việt Nam anh hùng.
Vi trí 1
Vị trí 2
Vị trí 3

VĂN HÓA VNPT

   

VNPT là doanh nghiệp có bề dày truyền thống gắn liền với lịch sử, truyền thống của ngành Bưu điện Việt Nam, một truyền thống hào hùng, vẻ vang được xây đắp nên bởi mồ hôi và cả xương máu của các thế hệ người Bưu điện và được đúc kết bởi 10 chữ Vàng “Trung thành - Dũng cảm - Tận tuỵ - Sáng tạo - Nghĩa tình”.

Với truyền thống ấy, ngành Bưu điện và VNPT đã làm nên kỳ tích tăng tốc phát triển, hiện đại hóa Bưu chính Viễn thông Việt Nam ngang tầm thế giới, được Đảng, Nhà nước và Nhân dân ghi nhận là ngành đi đầu trong sự nghiệp Đổi mới.

Trước những thách thức của cạnh tranh và hội nhập quốc tế, VNPT đã và đang nỗ lực vượt bậc để trở thành Tập đoàn kinh tế VT-CNTT và Truyền thông hàng đầu Việt Nam, có uy tín trên trường quốc tế, tiếp nối xứng đáng truyền thống vẻ vang của Ngành.

Nội lực nền tảng để thực hiện được những mục tiêu đó chính là Văn hóa VNPT – những giá trị đã được kết tinh từ năm 1945 đến nay và bây giờ tinh thần cốt lõi là “VNPT – Cuộc sống đích thực”, bao gồm tạo dựng con người VNPT đích thực, xây dựng môi trường VNPT đích thực, làm ra sản phẩm VNPT đích thực. Với mục tiêu và ý nghĩa đó, VNPT ban hành Sổ tay Văn hóa: “VNPT – Cuộc sống đích thực” để "Lãnh đạo tiên phong, trên dưới đồng lòng" vì "Mái nhà chung VNPT" phát triển nhanh, vượt trội, bền vững.

Địa chỉ liên kết