Tìm hiểu về các quy định BSC/KPI

Quyền và trách nhiệm của Ban chấp hành Công đoàn cơ sở, Công đoàn cấp trên cơ sở

Hỏi: BLLĐ quy định về quyền và trách nhiệm của Ban chấp hành Công đoàn cơ sở, Công đoàn cấp trên trực tiếp của Công đoàn cơ sở như thế nào?Trả lời:a) Đối với Ban chấp hành Công đoàn cơ sở nói tới ...

Quyền và trách nhiệm của Công đoàn Ngành Trung ương trong Bộ Luật Lao động.

Hỏi: Quyền và trách nhiệm của Công đoàn ngành Trung ương được quy định trong bộ Luật lao động như thế nào?

Người lao động trong Công ty Cổ phần có được hưởng chính sách đối với lao động dôi dư?

Hỏi: Người lao động dôi dư trong công ty cổ phần được cổ phần hoá từ doanh nghiệp Nhà nước có được hưởng chính sách đối với lao động dôi dư theo Nghị định 41/2002/NĐ-CP, ngày 11 tháng 4 năm 2002 của Chính ...

Đối tượng nào được hưởng chính sách đối với lao động dôi dư.

Hỏi: Khi doanh nghiệp Nhà nước thực hiện sắp xếp lại (cổ phần hoá; Cty TNHH một thành viên; sát nhập, hợp nhất. giao bán khoán, cho thuê; phá sản) những đối tượng nào được hưởng chính sách đối với lao ...

Lao động dôi dư

Khi doanh nghiệp Nhà nước thực hiện sắp xếp lại (cổ phần hoá; Cty TNHH một thành viên; sát nhập, hợp nhất. giao bán khoán, cho thuê; phá sản) những đối tượng nào là lao động dôi dư.

Vi trí 1
Vị trí 2
Vị trí 3

VĂN HÓA VNPT

   

VNPT là doanh nghiệp có bề dày truyền thống gắn liền với lịch sử, truyền thống của ngành Bưu điện Việt Nam, một truyền thống hào hùng, vẻ vang được xây đắp nên bởi mồ hôi và cả xương máu của các thế hệ người Bưu điện và được đúc kết bởi 10 chữ Vàng “Trung thành - Dũng cảm - Tận tuỵ - Sáng tạo - Nghĩa tình”.

Với truyền thống ấy, ngành Bưu điện và VNPT đã làm nên kỳ tích tăng tốc phát triển, hiện đại hóa Bưu chính Viễn thông Việt Nam ngang tầm thế giới, được Đảng, Nhà nước và Nhân dân ghi nhận là ngành đi đầu trong sự nghiệp Đổi mới.

Trước những thách thức của cạnh tranh và hội nhập quốc tế, VNPT đã và đang nỗ lực vượt bậc để trở thành Tập đoàn kinh tế VT-CNTT và Truyền thông hàng đầu Việt Nam, có uy tín trên trường quốc tế, tiếp nối xứng đáng truyền thống vẻ vang của Ngành.

Nội lực nền tảng để thực hiện được những mục tiêu đó chính là Văn hóa VNPT – những giá trị đã được kết tinh từ năm 1945 đến nay và bây giờ tinh thần cốt lõi là “VNPT – Cuộc sống đích thực”, bao gồm tạo dựng con người VNPT đích thực, xây dựng môi trường VNPT đích thực, làm ra sản phẩm VNPT đích thực. Với mục tiêu và ý nghĩa đó, VNPT ban hành Sổ tay Văn hóa: “VNPT – Cuộc sống đích thực” để "Lãnh đạo tiên phong, trên dưới đồng lòng" vì "Mái nhà chung VNPT" phát triển nhanh, vượt trội, bền vững.

Địa chỉ liên kết