Tìm hiểu về các quy định BSC/KPI

NỘI DUNG HỎI ĐÁP

NỘI DUNG HỎI ĐÁP1. Quyền công đoàn Nội dung trả lời câu hỏi thuộc phần này được căn cứ vào chương VIII “Công đoàn” của Bộ Luật lao động (từ Điều 153 đến 156) và những quy định khác nêu ở nhiều ...

LUẬT CÔNG ĐOÀN VÀ BỘ LUẬT LAO ĐỘNG

LUẬT CÔNG ĐOÀN VÀ BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 1. Luật Công đoàn- Đây là văn bản pháp luật được Quốc hội khoá VIII nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 30 – 6 – 1990 và Chủ ...

Đối tượng và phạm vi áp dụng Hợp đồng lao động

Hỏi: Đối tượng và phạm vi áp dụng Hợp đồng lao động được pháp luật quy định như thế nào?Theo quy định của Điều 1 Nghị định 198/Cp ngày 31/12/1994 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một ...

Công đoàn tham gia giải quyết việc làm cho người lao động

Hỏi: Công đoàn có quyền, trách nhiệm gì khi tham gia giải quyết việc làm cho người lao động? Thực hiện chức năng bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, công đoàn coi việc ...

Quy định về lao động vị thành niên

Hỏi: Vì sao Bộ Luật lao động quy định tuổi lao động từ 15 tuổi trở lên? Vi phạm quy định sử dụng lao động vị thành niên thì bị sử lý như thế nào?a) Người lao động là người ít nhất đủ 15 tuổi:- Để ...

Quyền lao động của người lao động

Hỏi: Việc làm là gì? Quyền lao động của người lao động được quy định như thế nào?   Việc làm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với mỗi người vì nhờ nó con người có điều kiện tạo thu nhập để đảm bảo ...

Việc làm

Hỏi: Theo Bộ luật Lao động, người lao động có quyền, nghĩa vụ gì?

Quy định về Công đoàn lâm thời

Hỏi: Việc thành lập Công đoàn lâm thời được quy định như thế nào? Ban Chấp hành Công đoàn lâm thời có những quyền hạn gì?

Quyền và trách nhiệm của Ban chấp hành Công đoàn cơ sở, Công đoàn cấp trên cơ sở

Hỏi: BLLĐ quy định về quyền và trách nhiệm của Ban chấp hành Công đoàn cơ sở, Công đoàn cấp trên trực tiếp của Công đoàn cơ sở như thế nào?

HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT VỀ BẢO HỘ LAO ĐỘNG

Hỏi: Được biết Bộ luật Lao động qui định: Thoả ước lao động tập thể (TƯLĐTT) là văn bản thoả thuận giữa tập thể người lao động (NLĐ) và người sử dụng lao động (NSDLĐ) về các điều kiện làm việc (ĐKLV) và ...

Công đoàn tham gia giải quyết việc làm cho người lao động

Hỏi: Công đoàn có quyền, trách nhiệm gì khi tham gia giải quyết việc làm cho người lao động?

Quy định về lao động vị thành niên

Hỏi: Vì sao Bộ Luật lao động quy định tuổi lao động từ 15 tuổi trở lên? Vi phạm quy định sử dụng lao động vị thành niên thì bị sử lý như thế nào?

Quyền lao động của người lao động về việc làm

Hỏi: Việc làm là gì? Quyền lao động của người lao động được quy định như thế nào?

Việc làm

Hỏi: Theo Bộ luật Lao động, người lao động có quyền, nghĩa vụ gì?

Quy định về Công đoàn lâm thời

Hỏi: Việc thành lập Công đoàn lâm thời được quy định như thế nào? Ban Chấp hành Công đoàn lâm thời có những quyền hạn gì?

Vi trí 1
Vị trí 2
Vị trí 3

VĂN HÓA VNPT

   

VNPT là doanh nghiệp có bề dày truyền thống gắn liền với lịch sử, truyền thống của ngành Bưu điện Việt Nam, một truyền thống hào hùng, vẻ vang được xây đắp nên bởi mồ hôi và cả xương máu của các thế hệ người Bưu điện và được đúc kết bởi 10 chữ Vàng “Trung thành - Dũng cảm - Tận tuỵ - Sáng tạo - Nghĩa tình”.

Với truyền thống ấy, ngành Bưu điện và VNPT đã làm nên kỳ tích tăng tốc phát triển, hiện đại hóa Bưu chính Viễn thông Việt Nam ngang tầm thế giới, được Đảng, Nhà nước và Nhân dân ghi nhận là ngành đi đầu trong sự nghiệp Đổi mới.

Trước những thách thức của cạnh tranh và hội nhập quốc tế, VNPT đã và đang nỗ lực vượt bậc để trở thành Tập đoàn kinh tế VT-CNTT và Truyền thông hàng đầu Việt Nam, có uy tín trên trường quốc tế, tiếp nối xứng đáng truyền thống vẻ vang của Ngành.

Nội lực nền tảng để thực hiện được những mục tiêu đó chính là Văn hóa VNPT – những giá trị đã được kết tinh từ năm 1945 đến nay và bây giờ tinh thần cốt lõi là “VNPT – Cuộc sống đích thực”, bao gồm tạo dựng con người VNPT đích thực, xây dựng môi trường VNPT đích thực, làm ra sản phẩm VNPT đích thực. Với mục tiêu và ý nghĩa đó, VNPT ban hành Sổ tay Văn hóa: “VNPT – Cuộc sống đích thực” để "Lãnh đạo tiên phong, trên dưới đồng lòng" vì "Mái nhà chung VNPT" phát triển nhanh, vượt trội, bền vững.

Địa chỉ liên kết