Chế độ, chính sách

Giải quyết trợ cấp 1 lần cho các đối tượng hưởng CSXH của ngành

Ngày 07/12/2004, Tổng giám đốc Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam đã có QĐ số 4549/QĐ-TCCB về việc chấm dứt hiệu lực thi hành văn bản 867/VP ngày 13/4/1992 của VNPT về trợ cấp thường xuyên cho ...

Báo cáo kết quả thực hiện chính sách xã hội của Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam

Phát huy truyền thống Trung thành, dũng cảm, tận tuỵ, sáng tạo, nghĩa tình, trong những năm qua, tập thể cán bộ công nhân viên Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam (Tổng Công ty) bên cạnh việc bảo ...

CBCNVC Bưu điện tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện xã hội, giữ gìn và phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Nhân hậu thuỷ chung”, tốt đẹp của dân tộc.

Trải qua hơn nửa thế kỷ chiến đấu giành độc lập, bảo vệ Tổ quốc, hàng triệu cán bộ, chiến sỹ, đồng bào ta đã anh dũng hy sinh cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của dân tộc, hạnh phúc của nhân dân. Trong ...

Nhiệm vụ công đoàn cơ sở trước, trong và sau khi chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần.

Nội dung gồm:I. Nhiệm vụ Công đoàn cơ sở trước khi DNNN thực hiện cổ phần hoá DNNN.II. Nhiệm vụ Công đoàn cơ sở trong quá trình thực hiện cổ phần hoá DNNN.III. Nhiệm vụ Công đoàn cơ sở trong công ...

Khảo sát, thống kê, đánh giá thực trạng mạng lưới ATVSV ở cơ sở

Triển khai thực hiện công văn số 72/CSKTXH-CĐBĐ ngày 09/02/2004 của Ban Thường vụ Công đoàn Bưu điện Việt Nam về việc khảo sát, thống kê, đánh giá thực trạng mạng lưới ATVSV ở cơ sở, Sau hơn 4 tháng ...

CBCNV Bưu điện ủng hộ nhân dân các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định bị thiệt hại do lũ lụt.

            Để giúp đỡ nhân dân các tỉnh bị lũ lụt, Hội đồng quản lý quỹ HT&KKBĐ đã quyết định trích từ quỹ CSXH tập trung 110.000.000 ...

Tin về quỹ Khuyến khích tài năng Bưu điện

Hội đồng quản lý quỹ HT&KKBĐ đã có Quyết định số 35/QĐ-HĐ về việc khen thưởng đợt 2 cho 13 đơn vị đã gửi hồ sơ đề nghị khen thưởng thành tích học tập năm 2002 - 2003 cho các cháu là con CBCNVBĐ.

Tin về quỹ KKTNBĐ

Hội đồng quản lý quỹ HT&KKBĐ đã có quyết định khen thưởng đợt 1 cho 110  con CBCNV ở 12 đơn vị có thành tích học tập năm 2002 - 2003

Tin về kết quả 3 năm tham gia xoá đói giảm nghèo và thực hiện cuộc vận động "ngày vì người nghèo"

Kết quả số tiền đóng góp của CNVC - LĐ Bưu điện sau 3 năm vận động : Góp tại Trung ương : 0,430 tỷ đồng; Góp tại địa phương : 5,644 tỷ đồng.

Vi trí 1 Vị trí 2

VĂN HÓA VNPT

   

VNPT là doanh nghiệp có bề dày truyền thống gắn liền với lịch sử, truyền thống của ngành Bưu điện Việt Nam, một truyền thống hào hùng, vẻ vang được xây đắp nên bởi mồ hôi và cả xương máu của các thế hệ người Bưu điện và được đúc kết bởi 10 chữ Vàng “Trung thành - Dũng cảm - Tận tuỵ - Sáng tạo - Nghĩa tình”.

Với truyền thống ấy, ngành Bưu điện và VNPT đã làm nên kỳ tích tăng tốc phát triển, hiện đại hóa Bưu chính Viễn thông Việt Nam ngang tầm thế giới, được Đảng, Nhà nước và Nhân dân ghi nhận là ngành đi đầu trong sự nghiệp Đổi mới.

Trước những thách thức của cạnh tranh và hội nhập quốc tế, VNPT đã và đang nỗ lực vượt bậc để trở thành Tập đoàn kinh tế VT-CNTT và Truyền thông hàng đầu Việt Nam, có uy tín trên trường quốc tế, tiếp nối xứng đáng truyền thống vẻ vang của Ngành.

Nội lực nền tảng để thực hiện được những mục tiêu đó chính là Văn hóa VNPT – những giá trị đã được kết tinh từ năm 1945 đến nay và bây giờ tinh thần cốt lõi là “VNPT – Cuộc sống đích thực”, bao gồm tạo dựng con người VNPT đích thực, xây dựng môi trường VNPT đích thực, làm ra sản phẩm VNPT đích thực. Với mục tiêu và ý nghĩa đó, VNPT ban hành Sổ tay Văn hóa: “VNPT – Cuộc sống đích thực” để "Lãnh đạo tiên phong, trên dưới đồng lòng" vì "Mái nhà chung VNPT" phát triển nhanh, vượt trội, bền vững.

Địa chỉ liên kết

Vị trí 3