Bà mẹ Việt Nam Anh Hùng ngành BĐ

Mẹ Nguyễn Thị Thứ

Năm sinh: 1902. Nguyên quán: xã Hồng Sơn, Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận. Trú quán: xã Hồng Sơn, Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận. HỌ TÊN LIỆT SĨ 1. Bùi Văn Hoà       ...

Mẹ Hà Thị Thử

Năm sinh: 1917. Nguyên quán: xã Bình Khánh, huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre. Trú quán: xã Bình Khánh, huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre. HỌ TÊN LIỆT SĨ 1. Hồ Văn Triển              ...

Mẹ Võ Thị Thuộc

Năm sinh: 1910. Nguyên quán: xã Trung Lập Hạ, huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh. Trú quán: xã Trung Lập Hạ, huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh. HỌ TÊN LIỆT SĨ 1. Mẹ Võ Thị Thuộc; 2. Huỳnh Ngọc Xuân    ...

Mẹ Lưu Thị Thuận

Năm sinh: 1918. Nguyên quán: xã Mỹ Đức, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh. Trú quán: xã Bình Phú, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh. HỌ TÊN LIỆT SĨ 1. Đỗ Đức Hào           ...

Mẹ Huỳnh Thị Thuận

Năm sinh: 1913. Nguyên quán: xã Tân Phong, huyện Gía Rai, tỉnh Bạc Liêu. Trú quán: xã Tân Phong, huyện Gía Rai, tỉnh Bạc Liêu. HỌ TÊN LIỆT SĨ 1. Lê Văn Sáng        ...

Mẹ Nguyễn Thị Thu

Năm sinh: 1901. Nguyên quán: xã Hoà Thạnh, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long. Trú quán: xã Hoà Thạnh, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long. HỌ TÊN LIỆT SĨ 1. Mai Văn Nhịn                 ...

Mẹ Trần Thị Thông

Năm sinh: 1908. Nguyên quán: xã Ngũ Lạc, huyện duyên hải, tỉnh trà Vinh. Trú quán: xã Ngũ Lạc, huyện duyên hải, tỉnh trà Vinh. HỌ TÊN LIỆT SĨ 1. Trần Văn Tiếu          ...

Mẹ Trần Thị Thông

Năm sinh: 1902. Nguyên quán: xã Mỹ phong, huyện Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Trú quán: xã Mỹ phong, huyện Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. HỌ TÊN LIỆT SĨ 1. Đoàn Văn  Phú         (con) ...

Mẹ Lê Thị Thông

Năm sinh 1916. Nguyên quán: xã Đại Hoà, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. Trú quán: xã Đại Hoà, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. HỌ TÊN LIỆT SĨ 1. Huỳnh Mạnh          ...

Mẹ Nguyễn Thị Thơm27

Năm sinh: 1927. Nguyên quán: xã Mỹ Tú, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng. Trú quán: xã Mỹ Tú, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng. HỌ TÊN LIỆT SĨ 1. Nguyễn Văn Chính              ...

Mẹ Nguyễn Thị Thơm

Năm sinh: 1914. Nguyên quán: xã Định Trung, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. Trú quán: xã Định Trung, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. Trần Văn Mạnh   (con độc nhất) - Liệt sĩ Bưu điện.

Mẹ Huỳnh Thị Thơm

Năm sinh: 1918. Nguyên quán: xã Thành Triệu, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Trú quán: xã Thành Triệu, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. HỌ TÊN LIỆT SĨ 1. Lê Văn Vinh             ...

Mẹ Đặng Thị Thới

Năm sinh: 1905. Nguyên quán: xã Tam Giang, Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. Trú quán: xã Tam Giang, Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. HỌ TÊN LIỆT SĨ 1. Võ Toàn      (con) - Liệt sĩ Bưu ...

Mẹ Lê Thị Thôi

Năm sinh: 1915.Nguyên quán: xã Điện Thắng, Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.Trú quán: xã Điện Thắng, Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.HỌ TÊN LIỆT SĨ1.  Lê Tấn Tửu        (con) ...

Mẹ Nguyễn Thị Thoại

Năm sinh: 1912. Nguyên quán: xã Hải Lâm, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. Trú quán: xã Hải Lâm, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. HỌ TÊN LIỆT SĨ Lê Trắc (con độc nhất) - Liệt sĩ Bưu điện.

Vi trí 1 Vị trí 2

VĂN HÓA VNPT

   

VNPT là doanh nghiệp có bề dày truyền thống gắn liền với lịch sử, truyền thống của ngành Bưu điện Việt Nam, một truyền thống hào hùng, vẻ vang được xây đắp nên bởi mồ hôi và cả xương máu của các thế hệ người Bưu điện và được đúc kết bởi 10 chữ Vàng “Trung thành - Dũng cảm - Tận tuỵ - Sáng tạo - Nghĩa tình”.

Với truyền thống ấy, ngành Bưu điện và VNPT đã làm nên kỳ tích tăng tốc phát triển, hiện đại hóa Bưu chính Viễn thông Việt Nam ngang tầm thế giới, được Đảng, Nhà nước và Nhân dân ghi nhận là ngành đi đầu trong sự nghiệp Đổi mới.

Trước những thách thức của cạnh tranh và hội nhập quốc tế, VNPT đã và đang nỗ lực vượt bậc để trở thành Tập đoàn kinh tế VT-CNTT và Truyền thông hàng đầu Việt Nam, có uy tín trên trường quốc tế, tiếp nối xứng đáng truyền thống vẻ vang của Ngành.

Nội lực nền tảng để thực hiện được những mục tiêu đó chính là Văn hóa VNPT – những giá trị đã được kết tinh từ năm 1945 đến nay và bây giờ tinh thần cốt lõi là “VNPT – Cuộc sống đích thực”, bao gồm tạo dựng con người VNPT đích thực, xây dựng môi trường VNPT đích thực, làm ra sản phẩm VNPT đích thực. Với mục tiêu và ý nghĩa đó, VNPT ban hành Sổ tay Văn hóa: “VNPT – Cuộc sống đích thực” để "Lãnh đạo tiên phong, trên dưới đồng lòng" vì "Mái nhà chung VNPT" phát triển nhanh, vượt trội, bền vững.

Địa chỉ liên kết

Vị trí 3