Bà mẹ Việt Nam Anh Hùng ngành BĐ

Mẹ Nguyễn Thị Tuồng

Năm sinh: 1931.Nguyên quán: xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa , tỉnh Long An.Trú quán: ấp 6, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa , tỉnh Long An.HỌ TÊN LIỆT SĨ1. Nguyễn Thành Sang         ...

Mẹ Lê Thị Tuôi

Năm sinh: 1925.Nguyên quán: xã An Đức, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long.Trú quán: xã An Đức, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long.HỌ TÊN LIỆT SĨ1. Nguyễn Văn Huân      (chồng); 2. Nguyễn ...

Mẹ Phạm Thị Tuệ

Năm sinh: 1908.Nguyên quán: xã Hoà Phát, huyện Hoà Vang, TP. Đà Nẵng.Trú quán: xã Hoà Phát, huyện Hoà Vang, TP. Đà Nẵng.HỌ TÊN LIỆT SĨ1. Hoàng Định Ngô      (chồng);          ...

Mẹ Trần Thị Trựu

Năm sinh: 1918.Nguyên quán: xã Đại An, huyện Nhơn Mỹ, tỉnh Bình Định.Trú quán: xã Đại An, huyện Nhơn Mỹ, tỉnh Bình Định.HỌ TÊN LIỆT SĨ1. Lê  Phách         ...

Mẹ Nguyễn Thị Trừng

Năm sinh: 1917.Nguyên quán: xã Bình Nam, Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.Trú quán: thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.HỌ TÊN LIỆT SĨ1. Nguyễn Tấn Tài            ...

Mẹ Ngô Thị Trừng

Năm sinh: 1921.Nguyên quán: xã Điện Phước, Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.Trú quán: xã Điện Phước, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.HỌ TÊN LIỆT SĨ1. Lê CaoTrị             ...

Mẹ Lê Thị Trừng

Năm sinh: 1925.Nguyên quán: xã Đại Cường, huyện Đức Lộc, tỉnh Quảng Nam.Trú quán: xã Hoà Phát, huyện Hoà Vang, thành phố Đà Nẵng.HỌ TÊN LIỆT SĨ1. Lê Ẩm            ...

Mẹ Đỗ Thị Trung

Năm sinh: 1901.Nguyên quán: xã Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ, tỉnh Cần Thơ.Trú quán: xã Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ, tỉnh Cần Thơ.HỌ TÊN LIỆT SĨ 1. Trương Hiền Lắm   (con) - Liệt sĩ Bưu điện;2. Trương ...

Mẹ Đào Thị Trung

Năm sinh: 1909.Nguyên quán: Thuận Minh, Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận.Trú quán: Thuận Minh, Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận.HỌ TÊN LIỆT SĨ 1. Trần Văn Ngư      (con) - Liệt ...

Mẹ Hà Thị Trúc

Năm sinh: 1919.Nguyên quán: xã Duy Hà, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam.Trú quán: xã Duy Hà, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam.HỌ TÊN LIỆT SĨ1. Nguyễn Tấn Hùng  (con) - Liệt sĩ Bưu điện;2. Nguyễn Thị ...

Mẹ Nguyễn Thị Trọng

Năm sinh: 1925.Nguyên quán: xã An Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Trú quán: xã An Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre.HỌ TÊN LIỆT SĨ1. Võ Văn     (con) - Liệt sĩ Bưu điện;2. ...

Mẹ Huỳnh Thị Trình

Năm sinh: 1909.Nguyên quán: xã Bình Giang, Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.Trú quán: xã Bình Giang, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.HỌ TÊN LIỆT SĨ 1. Nguyễn  Kỷ                 ...

Mẹ Trương Thị Trinh

Năm sinh: 1929. Nguyên quán: xã Hậu Mỹ Bắc, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang.Trú quán: xã Hậu Mỹ Bắc, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang.HỌ TÊN LIỆT SĨ1. Trương Văn Ba          ...

Mẹ Nguyễn Thị Triếu

Năm sinh: 1916.Nguyên quán: Lộc Bình, Lộc Giang, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.Trú quán: Lộc Bình, xã Lộc Giang, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.HỌ TÊN LIỆT SĨ 1. Nguyễn Văn Xi         ...

Mẹ Trần Thị Triễu

Năm sinh: 1921.Nguyên quán: xã Đông Thạnh, huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long.Trú quán: xã Đông Thạnh, huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long.HỌ TÊN LIỆT SĨ1. Nguyễn Văn Địa        ...

Vi trí 1 Vị trí 2

VĂN HÓA VNPT

   

VNPT là doanh nghiệp có bề dày truyền thống gắn liền với lịch sử, truyền thống của ngành Bưu điện Việt Nam, một truyền thống hào hùng, vẻ vang được xây đắp nên bởi mồ hôi và cả xương máu của các thế hệ người Bưu điện và được đúc kết bởi 10 chữ Vàng “Trung thành - Dũng cảm - Tận tuỵ - Sáng tạo - Nghĩa tình”.

Với truyền thống ấy, ngành Bưu điện và VNPT đã làm nên kỳ tích tăng tốc phát triển, hiện đại hóa Bưu chính Viễn thông Việt Nam ngang tầm thế giới, được Đảng, Nhà nước và Nhân dân ghi nhận là ngành đi đầu trong sự nghiệp Đổi mới.

Trước những thách thức của cạnh tranh và hội nhập quốc tế, VNPT đã và đang nỗ lực vượt bậc để trở thành Tập đoàn kinh tế VT-CNTT và Truyền thông hàng đầu Việt Nam, có uy tín trên trường quốc tế, tiếp nối xứng đáng truyền thống vẻ vang của Ngành.

Nội lực nền tảng để thực hiện được những mục tiêu đó chính là Văn hóa VNPT – những giá trị đã được kết tinh từ năm 1945 đến nay và bây giờ tinh thần cốt lõi là “VNPT – Cuộc sống đích thực”, bao gồm tạo dựng con người VNPT đích thực, xây dựng môi trường VNPT đích thực, làm ra sản phẩm VNPT đích thực. Với mục tiêu và ý nghĩa đó, VNPT ban hành Sổ tay Văn hóa: “VNPT – Cuộc sống đích thực” để "Lãnh đạo tiên phong, trên dưới đồng lòng" vì "Mái nhà chung VNPT" phát triển nhanh, vượt trội, bền vững.

Địa chỉ liên kết

Vị trí 3