Các kỳ Đại hội CĐBDVN

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN BƯU ĐIỆN VIỆT NAM KHOÁ I

Nhiệm kỳ 2 năm 1958 -1959(Đại hôi họp từ ngày 9-14/12/1957)

Đại hội Đại biểu lần thứ XI Công đoàn Bưu điện Việt Nam

Đại hội Đại biểu lần thứ XI Công đoàn Bưu điện Việt Nam họp từ ngày 19-05-1998 đến ngày 25-05-1998 tại Thủ Đô Hà Nội. Về dự Đại hội có 294 đại biểu chính thức đại diện cho gần 8 vạn đoàn viên và lao ...

Công đoàn Bưu Điện Việt Nam từ ngày thành lập đến nay đã qua 14 kỳ Đại hội

Đại hội lần thứ nhất họp từ ngày 09-12-1957 đến ngày 14-12-1957, tại Hà Nội. Đại hội lần thứ hai họp từ ngày 23-3-1960 đến ngày 26-3-1960, tại Hà Nội. Đại hội lần thứ ba họp từ ngày 17-5-1963 ...

Vi trí 1 Vị trí 2

VĂN HÓA VNPT

   

VNPT là doanh nghiệp có bề dày truyền thống gắn liền với lịch sử, truyền thống của ngành Bưu điện Việt Nam, một truyền thống hào hùng, vẻ vang được xây đắp nên bởi mồ hôi và cả xương máu của các thế hệ người Bưu điện và được đúc kết bởi 10 chữ Vàng “Trung thành - Dũng cảm - Tận tuỵ - Sáng tạo - Nghĩa tình”.

Với truyền thống ấy, ngành Bưu điện và VNPT đã làm nên kỳ tích tăng tốc phát triển, hiện đại hóa Bưu chính Viễn thông Việt Nam ngang tầm thế giới, được Đảng, Nhà nước và Nhân dân ghi nhận là ngành đi đầu trong sự nghiệp Đổi mới.

Trước những thách thức của cạnh tranh và hội nhập quốc tế, VNPT đã và đang nỗ lực vượt bậc để trở thành Tập đoàn kinh tế VT-CNTT và Truyền thông hàng đầu Việt Nam, có uy tín trên trường quốc tế, tiếp nối xứng đáng truyền thống vẻ vang của Ngành.

Nội lực nền tảng để thực hiện được những mục tiêu đó chính là Văn hóa VNPT – những giá trị đã được kết tinh từ năm 1945 đến nay và bây giờ tinh thần cốt lõi là “VNPT – Cuộc sống đích thực”, bao gồm tạo dựng con người VNPT đích thực, xây dựng môi trường VNPT đích thực, làm ra sản phẩm VNPT đích thực. Với mục tiêu và ý nghĩa đó, VNPT ban hành Sổ tay Văn hóa: “VNPT – Cuộc sống đích thực” để "Lãnh đạo tiên phong, trên dưới đồng lòng" vì "Mái nhà chung VNPT" phát triển nhanh, vượt trội, bền vững.

Địa chỉ liên kết