Các kỳ Đại hội CĐBDVN

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN BƯU ĐIỆN VIỆT NAM KHOÁ XII

Nhiệm kỳ 2003-2008 (Đại hội họp từ ngày 27-28-29/5/2003 tại Cung văn hoá hữu nghị TP. Hà Nội) Tổng số đại biểu triệu tập 300 người, có mặt 300 người)  

Diễn văn Bế mạc Đại hội XII Công đoàn Bưu điện Việt Nam

(Do đồng chí Phan Hoàng Đức Chủ tịch CĐBĐVN trình bày ngày 29 tháng 5 năm 2003)- Kính thưa các đồng chí lãnh đạo- Kính thưa các vị khách quý,- Kính thưa các đồng chí đại biểu, Kính thưa Đại hội,Sau ...

Nghị quyết số 421/NQ ĐH12 ngày 29 tháng 5 năm 2003 của Đại hội Đại biểu Lần thứ XII Công đoàn Bưu điện Việt Nam

Đại hội đại biểu lần thứ XII Công đoàn Bưu điện Việt Nam họp từ ngày 27 đến 29-5-2003 tại Thủ đô Hà Nội, 300 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 9 vạn đoàn viên và lao động trong Ngành về dự. Đại hội ...

Phát biểu Của đồng chí Phan Hoàng Đức, thay mặt Ban chấp hành Công đoàn Bưu điện Việt Nam khoá XII nhận nhiệm Vụ Trước đại hội XII Công đoàn Bưu điện Việt Nam

- Kính thưa Đoàn chủ tịch,- Kính thưa toàn thể Đại hội,Thay mặt cho 35 đồng chí vừa được Đại hội bầu vào BCH Công đoàn Bưu điện Việt Nam khoá XII, tôi xin chân thành cảm ơn các đồng chí đại biểu Đại hội ...

Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu

(Do đồng chí  Nguyễn Quốc Thịnh, Trưởng Ban TCCB-LĐ Tổng công ty BCVTVN- Trưởng ban Kiểm tra Tư cách đại biểu đại hội XII CĐBĐVN trình bầy ngày 27 tháng 5 năm 2003)Kính thưa: Đoàn chủ tịch đại hộiKính ...

Báo cáo Tổ chức hoạt động của Uỷ Ban Kiểm tra Công đoàn nhiệm kỳ XI Mục tiêu nhiệm vụ nhiệm kỳ đại hội XII

Phần ITổ chức và hoạt động của UBKT công đoàn các cấp trong nhiệm kỳ đại hội lần thứ XI Thực hiện Điều lệ Công đoàn BĐVN, Nghị quyết đại hội XI Công đoàn Bưu điện Việt Nam, Nghị quyết của Ban Chấp hành ...

Báo cáo Kiểm điểm hoạt động của BCH Công đoàn BĐVN khoá XI nhiệm kỳ 1998-2003

Ban Chấp hành Công đoàn BĐVN khoá XI được đại hội đại biểu Công đoàn BĐVN lần thứ XI bầu ra gồm 35 đồng chí. Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn BĐVN lần thứ nhất ( khoá XI) đã bầu ra Ban Thường vụ gồm 11 ...

Báo cáo Kiểm điểm thực hiện nghị quyết đại hội xi và mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ XII của Công đoàn Bưu điện Việt Nam (tiếp theo phần thứ hai)

4 - Công tác đổi mới tổ chức, nội dung hoạt động công đoàn và nâng cao năng lực cán bộ công đoànNội dung này được cụ thể hoá thành 2 chương trình, mục tiêu gồm: - Chương trình đổi mới tổ chức và phương ...

Báo cáo Kiểm điểm thực hiện nghị quyết đại hội xi và mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ XII của Công đoàn Bưu điện Việt Nam (phần thứ hai)

Phần thứ haiMục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của Công đoàn Bưu điện Việt Nam nhiệm kỳ XII (2003 - 2008) A - Đặc điểm tình hình1 - Thuận lợi Đại hội IX của Đảng và các Nghị quyết của Trung ương đã xác ...

Báo cáo Kiểm điểm thực hiện nghị quyết đại hội xi và mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ XII của Công đoàn Bưu điện Việt Nam (tiếp theo)

3 - Công tác tuyên truyền, giáo dục; góp phần nâng cao nhận thức, trình độ, tay nghề cho CNVC, xây dựng đội ngũ công nhân viên chức Bưu điện vững mạnhQuán triệt các Nghị quyết của Đảng, Nghị quyết Đại ...

Báo cáo Kiểm điểm thực hiện nghị quyết đại hội xi và mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ XII của Công đoàn Bưu điện Việt Nam

Với tinh thần: “Kế thừa, ổn định, dân chủ, đổi mới, phát triển”, Đại hội XII Công đoàn Bưu điện Việt Nam có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá phong trào CNVC lao động và hoạt động của tổ chức công đoàn 5 năm ...

Phát biểu chào mừng của Đoàn TNCS Hồ CHí Minh Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam tại Đại hội Công đoàn Bưu điện Việt Nam lần thứ XII

(do đồng chí Hoàng Đức Sơn Bí thư đoàn Thanh niên TCTYBCVTVN đọc ngày 28 tháng 5 năm 2003)Kính thưa:-    Các đồng chí Lãnh đạo Tổng liên Đoàn Lao động Việt Nam- Các đồng chí Lãnh đạo Bộ ...

Phát Biểu Của Đ/c Vũ Văn Luân, Bí thư BCS Đảng, Chủ tịch HĐQT Tổng Công Ty BCVT Việt Nam tại Đại hội CÔNG đoàn Bưu Điện Việt Nam Nhiệm Kỳ XII (2003 - 2008)

Kính thưa: Đ/c Phạm Thế Duyệt - Chủ tịch Đoàn chủ tịch, UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam                Đ/c Nguyễn An Lương – Phó ...

Phát biểu của GS. TSKH Đỗ Trung Tá - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự, Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông tại Đại hội Công đoàn Bưu điện Việt Nam nhiệm kỳ XII (2003 - 2008)

Phát biểu của Đ/c Đỗ Trung Tá UVTW Đảng, Bí thư BCS Đảng Bộ Bộ trưởng Bộ BCVT tại ĐH XII CĐBĐVNKính thưa:  Đồng chí Phạm Thế Duyệt - Chủ tịch Đoàn chủ tịch, UBTW Mặt trận Tổ ...

Vị trí 2
Vị trí 3

VĂN HÓA VNPT

   

VNPT là doanh nghiệp có bề dày truyền thống gắn liền với lịch sử, truyền thống của ngành Bưu điện Việt Nam, một truyền thống hào hùng, vẻ vang được xây đắp nên bởi mồ hôi và cả xương máu của các thế hệ người Bưu điện và được đúc kết bởi 10 chữ Vàng “Trung thành - Dũng cảm - Tận tuỵ - Sáng tạo - Nghĩa tình”.

Với truyền thống ấy, ngành Bưu điện và VNPT đã làm nên kỳ tích tăng tốc phát triển, hiện đại hóa Bưu chính Viễn thông Việt Nam ngang tầm thế giới, được Đảng, Nhà nước và Nhân dân ghi nhận là ngành đi đầu trong sự nghiệp Đổi mới.

Trước những thách thức của cạnh tranh và hội nhập quốc tế, VNPT đã và đang nỗ lực vượt bậc để trở thành Tập đoàn kinh tế VT-CNTT và Truyền thông hàng đầu Việt Nam, có uy tín trên trường quốc tế, tiếp nối xứng đáng truyền thống vẻ vang của Ngành.

Nội lực nền tảng để thực hiện được những mục tiêu đó chính là Văn hóa VNPT – những giá trị đã được kết tinh từ năm 1945 đến nay và bây giờ tinh thần cốt lõi là “VNPT – Cuộc sống đích thực”, bao gồm tạo dựng con người VNPT đích thực, xây dựng môi trường VNPT đích thực, làm ra sản phẩm VNPT đích thực. Với mục tiêu và ý nghĩa đó, VNPT ban hành Sổ tay Văn hóa: “VNPT – Cuộc sống đích thực” để "Lãnh đạo tiên phong, trên dưới đồng lòng" vì "Mái nhà chung VNPT" phát triển nhanh, vượt trội, bền vững.

Địa chỉ liên kết