Truyền thống CĐBĐVN

Mẹ Nguyễn Thị Thơm

Năm sinh: 1914. Nguyên quán: xã Định Trung, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. Trú quán: xã Định Trung, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. Trần Văn Mạnh   (con độc nhất) - Liệt sĩ Bưu điện.

Mẹ Huỳnh Thị Thơm

Năm sinh: 1918. Nguyên quán: xã Thành Triệu, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Trú quán: xã Thành Triệu, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. HỌ TÊN LIỆT SĨ 1. Lê Văn Vinh             ...

Mẹ Đặng Thị Thới

Năm sinh: 1905. Nguyên quán: xã Tam Giang, Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. Trú quán: xã Tam Giang, Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. HỌ TÊN LIỆT SĨ 1. Võ Toàn      (con) - Liệt sĩ Bưu ...

Mẹ Lê Thị Thôi

Năm sinh: 1915.Nguyên quán: xã Điện Thắng, Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.Trú quán: xã Điện Thắng, Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.HỌ TÊN LIỆT SĨ1.  Lê Tấn Tửu        (con) ...

Mẹ Nguyễn Thị Thoại

Năm sinh: 1912. Nguyên quán: xã Hải Lâm, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. Trú quán: xã Hải Lâm, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. HỌ TÊN LIỆT SĨ Lê Trắc (con độc nhất) - Liệt sĩ Bưu điện.

Mẹ Trần Thị Thinh

Năm sinh: 1904. Nguyên quán: xã Tân Thuỷ, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre. Trú quán: xã Tân Thuỷ, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre. HỌ TÊN LIỆT SĨ 1. Nguyễn Văn Trước     (con) - Liệt ...

Mẹ Đào Thị Thinh

Năm sinh: 1908. Nguyên quán: Bình Khánh Đông, huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre. Trú quán: xã Bình Khánh Đông, huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre. HỌ TÊN LIỆT SĨ 1. Nguyễn Văn Nọn         ...

Mẹ Trần Thị Thìn

Năm sinh: 1914. Nguyên quán: Triệu Phước, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Trú quán: Triệu Phước, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. HỌ TÊN LIỆT SĨ 1. Trương Bảo         ...

Mẹ Hồ Thị Thìn

Năm sinh: 1926. Nguyên quán: xã Tân An, huyên Hoài Châu, tỉnh Bình Định. Trú quán: 220 Khu Đông, Sân Bay Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. HỌ TÊN LIỆT SĨ 1. Trần Dư                ...

Mẹ Đặng Thị Thiệt

Năm sinh: 1920. Nguyên quán: xã Hưng Phong, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre. Trú quán: xã Hưng Phong, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre. HỌ TÊN LIỆT SĨ 1. Phan Văn Ty         ...

Mẹ Đoàn Thị Thiết

Năm sinh: 1922. Nguyên quán: xã Bình Hiệp, huyện Mộc Hoá, tỉnh Long An. Trú quan: Hậu Thạnh Tây, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An. HỌ TÊN LIỆT SĨ 1. Bùi Văn Tấn         ...

Mẹ Nguyễn Thị Thiệp

Năm sinh: 1910. Nguyên quán: xã Duy Phú, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. Trú quán: xã Duy Phú, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam HỌ TÊN LIỆT SĨ  Võ Tư (con độc nhất) - Liệt sĩ Bưu điện.

Mẹ Nguyễn Thị Thích

Năm sinh: 1913. Nguyên quán: xã An Lĩnh, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên. Trú quán: Hoà Trị, thị xã Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên. HỌ TÊN LIỆT SĨ  Đặng Tâm  (con độc nhất) - Liệt sĩ Bưu điện.

Mẹ Võ Thị Thi

Năm sinh: 1921. Nguyên quán: xã Bình Triều, Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. Trú quán: xã Bình Triều, Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. HỌ TÊN LIỆT SĨ 1. Nguyễn Thị Thi           ...

Mẹ Văn Thị Thêu

Năm sinh: 1910. Nguyên quán: xã Mỹ Phước Tây, Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Trú quán: xã Mỹ Phước Tây, Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. HỌ TÊN LIỆT SĨ 1. Nguyễn Văn Công           ...

Vi trí 1 Vị trí 2

VĂN HÓA VNPT

   

VNPT là doanh nghiệp có bề dày truyền thống gắn liền với lịch sử, truyền thống của ngành Bưu điện Việt Nam, một truyền thống hào hùng, vẻ vang được xây đắp nên bởi mồ hôi và cả xương máu của các thế hệ người Bưu điện và được đúc kết bởi 10 chữ Vàng “Trung thành - Dũng cảm - Tận tuỵ - Sáng tạo - Nghĩa tình”.

Với truyền thống ấy, ngành Bưu điện và VNPT đã làm nên kỳ tích tăng tốc phát triển, hiện đại hóa Bưu chính Viễn thông Việt Nam ngang tầm thế giới, được Đảng, Nhà nước và Nhân dân ghi nhận là ngành đi đầu trong sự nghiệp Đổi mới.

Trước những thách thức của cạnh tranh và hội nhập quốc tế, VNPT đã và đang nỗ lực vượt bậc để trở thành Tập đoàn kinh tế VT-CNTT và Truyền thông hàng đầu Việt Nam, có uy tín trên trường quốc tế, tiếp nối xứng đáng truyền thống vẻ vang của Ngành.

Nội lực nền tảng để thực hiện được những mục tiêu đó chính là Văn hóa VNPT – những giá trị đã được kết tinh từ năm 1945 đến nay và bây giờ tinh thần cốt lõi là “VNPT – Cuộc sống đích thực”, bao gồm tạo dựng con người VNPT đích thực, xây dựng môi trường VNPT đích thực, làm ra sản phẩm VNPT đích thực. Với mục tiêu và ý nghĩa đó, VNPT ban hành Sổ tay Văn hóa: “VNPT – Cuộc sống đích thực” để "Lãnh đạo tiên phong, trên dưới đồng lòng" vì "Mái nhà chung VNPT" phát triển nhanh, vượt trội, bền vững.

Địa chỉ liên kết