Truyền thống CĐBĐVN

Mẹ Nguyễn Thị Trọng

Năm sinh: 1925.Nguyên quán: xã An Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Trú quán: xã An Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre.HỌ TÊN LIỆT SĨ1. Võ Văn     (con) - Liệt sĩ Bưu điện;2. ...

Mẹ Huỳnh Thị Trình

Năm sinh: 1909.Nguyên quán: xã Bình Giang, Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.Trú quán: xã Bình Giang, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.HỌ TÊN LIỆT SĨ 1. Nguyễn  Kỷ                 ...

Mẹ Trương Thị Trinh

Năm sinh: 1929. Nguyên quán: xã Hậu Mỹ Bắc, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang.Trú quán: xã Hậu Mỹ Bắc, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang.HỌ TÊN LIỆT SĨ1. Trương Văn Ba          ...

Mẹ Nguyễn Thị Triếu

Năm sinh: 1916.Nguyên quán: Lộc Bình, Lộc Giang, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.Trú quán: Lộc Bình, xã Lộc Giang, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.HỌ TÊN LIỆT SĨ 1. Nguyễn Văn Xi         ...

Mẹ Trần Thị Triễu

Năm sinh: 1921.Nguyên quán: xã Đông Thạnh, huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long.Trú quán: xã Đông Thạnh, huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long.HỌ TÊN LIỆT SĨ1. Nguyễn Văn Địa        ...

Mẹ Bùi Thị Trị

Năm sinh: 1920.Nguyên quán: xã Tân Thành Bình, huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre.Trú quán: xã Tân Thành Bình, huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre. HỌ TÊN LIỆT SĨ1. Đinh Văn Thủ       (chồng);2. ...

Mẹ Huỳnh Thị Trập

Năm sinh: 1902.Nguyên quán: xã Hoà Nhơn, huyện Hoà Vang, TP. Đà Nẵng.Trú quán: xã Hoà Nhơn, huyện Hoà Vang, TP. Đà Nẵng.HỌ TÊN LIỆT SĨ1. Nguyễn Hộ        (con) - Liệt ...

Mẹ Phạm Thị Trầm

Năm sinh: 1922.Nguyên quán: xã Bình Chánh, Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.Trú quán: xã Bình Chánh, Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.HỌ TÊN LIỆT SĨ 1. Lê Tấn Quế       (chồng);2. Lê ...

Mẹ Trần Thị Trâm

Năm sinh: 1924. Nguyên quán: xã Trung Ngãi, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long. Trú quán: xã Trung Ngãi, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long. HỌ TÊN LIỆT SĨ 1. Bùi Thị Nhàn        ...

Mẹ Trần Thị Trang

Năm sinh: 1928. Nguyên quán: xã Bình Hoà, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre. Trú quán: xã Bình Hoà, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre. HỌ TÊN LIỆT SĨ 1. Châu Mẫn Thiệp       ...

Mẹ Hà Thị Tốt

Năm sinh: 1913. Nguyên quán: xã Thạnh Hoà, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Cần Thơ. Trú quán: xã Thạnh Hoà, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Cần Thơ. HỌ TÊN LIỆT SĨ 1. Trần Thành Công     (con) ...

Mẹ Nguyễn Thị Tơ

Năm sinh: 1905. Nguyên quán: xã An Nghiệp, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên. Trú quán: xã An Hoà, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên. HỌ TÊN LIỆT SĨ 1. Nguyễn Tấn Luận        ...

Mẹ Lưu Thị Tỉn

Năm sinh: 1910. Nguyên quán: xã An định, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên. Trú quán: xã An định, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên. HỌ TÊN LIỆT SĨ  Nguyễn Thị Ràng  (con độc nhất) - Liệt sĩ Bưu ...

Mẹ Nguyễn Thị Tin

Năm sinh: 1907. Nguyên quán: xã Bình Kiến, thị xã Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên. Trú quán: xã Bình Kiến, thị xã Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên. HỌ TÊN LIỆT SĨ 1. Đỗ Tấn Tân            ...

Mẹ Nguyễn Thị Tiểu

Năm sinh: 1893. Nguyên quán: xã An Cư, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên. Trú quán: Chí Thạnh, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên. HỌ TÊN LIỆT SĨ 1. Võ Cuộc          ...

Vi trí 1 Vị trí 2

VĂN HÓA VNPT

   

VNPT là doanh nghiệp có bề dày truyền thống gắn liền với lịch sử, truyền thống của ngành Bưu điện Việt Nam, một truyền thống hào hùng, vẻ vang được xây đắp nên bởi mồ hôi và cả xương máu của các thế hệ người Bưu điện và được đúc kết bởi 10 chữ Vàng “Trung thành - Dũng cảm - Tận tuỵ - Sáng tạo - Nghĩa tình”.

Với truyền thống ấy, ngành Bưu điện và VNPT đã làm nên kỳ tích tăng tốc phát triển, hiện đại hóa Bưu chính Viễn thông Việt Nam ngang tầm thế giới, được Đảng, Nhà nước và Nhân dân ghi nhận là ngành đi đầu trong sự nghiệp Đổi mới.

Trước những thách thức của cạnh tranh và hội nhập quốc tế, VNPT đã và đang nỗ lực vượt bậc để trở thành Tập đoàn kinh tế VT-CNTT và Truyền thông hàng đầu Việt Nam, có uy tín trên trường quốc tế, tiếp nối xứng đáng truyền thống vẻ vang của Ngành.

Nội lực nền tảng để thực hiện được những mục tiêu đó chính là Văn hóa VNPT – những giá trị đã được kết tinh từ năm 1945 đến nay và bây giờ tinh thần cốt lõi là “VNPT – Cuộc sống đích thực”, bao gồm tạo dựng con người VNPT đích thực, xây dựng môi trường VNPT đích thực, làm ra sản phẩm VNPT đích thực. Với mục tiêu và ý nghĩa đó, VNPT ban hành Sổ tay Văn hóa: “VNPT – Cuộc sống đích thực” để "Lãnh đạo tiên phong, trên dưới đồng lòng" vì "Mái nhà chung VNPT" phát triển nhanh, vượt trội, bền vững.

Địa chỉ liên kết