Truyền thống CĐBĐVN

Mẹ Nguyễn Thị Tư

Năm sinh: 1907.Nguyên quán: xã Tân Tập, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.Trú quán: Tân Hoà, xã Tân Tập, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.HỌ TÊN LIỆT SĨ1. Phạm Văn Tập       (con) ...

Mẹ Nguyễn Thị Tư.

Năm sinh: 1923.Nguyên quán: xã Thuận Hưng, huyện Thốt Nốt, tỉnh Cần Thơ.Trú quán:  xã Thuận Hưng, huyện Thốt Nốt, tỉnh Cần Thơ.HỌ TÊN LIỆT SĨNguyễn Thị Có      (con độc ...

Mẹ Phạm Thị Tuyết

Sinh năm: 1917.Nguyên quán: xã Vinh Thái, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.Trú quán: xã Vinh Thái, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.HỌ TÊN LIỆT SĨ1. Hồ Đắc Cúc           ...

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN BƯU ĐIỆN VIỆT NAM KHOÁ XII

Nhiệm kỳ 2003-2008 (Đại hội họp từ ngày 27-28-29/5/2003 tại Cung văn hoá hữu nghị TP. Hà Nội) Tổng số đại biểu triệu tập 300 người, có mặt 300 người)  

Mẹ Quách Thị Lương Tuyền

Năm sinh: 1910.Nguyên quán: xã An Thạnh, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương.Trú quán: xã An Thạnh, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương.HỌ TÊN LIỆT SĨ1. Thái Văn Lù             ...

Mẹ Nguyễn Thị Tuồng

Năm sinh: 1931.Nguyên quán: xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa , tỉnh Long An.Trú quán: ấp 6, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa , tỉnh Long An.HỌ TÊN LIỆT SĨ1. Nguyễn Thành Sang         ...

Mẹ Lê Thị Tuôi

Năm sinh: 1925.Nguyên quán: xã An Đức, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long.Trú quán: xã An Đức, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long.HỌ TÊN LIỆT SĨ1. Nguyễn Văn Huân      (chồng); 2. Nguyễn ...

Mẹ Phạm Thị Tuệ

Năm sinh: 1908.Nguyên quán: xã Hoà Phát, huyện Hoà Vang, TP. Đà Nẵng.Trú quán: xã Hoà Phát, huyện Hoà Vang, TP. Đà Nẵng.HỌ TÊN LIỆT SĨ1. Hoàng Định Ngô      (chồng);          ...

Mẹ Trần Thị Trựu

Năm sinh: 1918.Nguyên quán: xã Đại An, huyện Nhơn Mỹ, tỉnh Bình Định.Trú quán: xã Đại An, huyện Nhơn Mỹ, tỉnh Bình Định.HỌ TÊN LIỆT SĨ1. Lê  Phách         ...

Mẹ Nguyễn Thị Trừng

Năm sinh: 1917.Nguyên quán: xã Bình Nam, Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.Trú quán: thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.HỌ TÊN LIỆT SĨ1. Nguyễn Tấn Tài            ...

Mẹ Ngô Thị Trừng

Năm sinh: 1921.Nguyên quán: xã Điện Phước, Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.Trú quán: xã Điện Phước, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.HỌ TÊN LIỆT SĨ1. Lê CaoTrị             ...

Mẹ Lê Thị Trừng

Năm sinh: 1925.Nguyên quán: xã Đại Cường, huyện Đức Lộc, tỉnh Quảng Nam.Trú quán: xã Hoà Phát, huyện Hoà Vang, thành phố Đà Nẵng.HỌ TÊN LIỆT SĨ1. Lê Ẩm            ...

Mẹ Đỗ Thị Trung

Năm sinh: 1901.Nguyên quán: xã Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ, tỉnh Cần Thơ.Trú quán: xã Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ, tỉnh Cần Thơ.HỌ TÊN LIỆT SĨ 1. Trương Hiền Lắm   (con) - Liệt sĩ Bưu điện;2. Trương ...

Mẹ Đào Thị Trung

Năm sinh: 1909.Nguyên quán: Thuận Minh, Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận.Trú quán: Thuận Minh, Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận.HỌ TÊN LIỆT SĨ 1. Trần Văn Ngư      (con) - Liệt ...

Mẹ Hà Thị Trúc

Năm sinh: 1919.Nguyên quán: xã Duy Hà, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam.Trú quán: xã Duy Hà, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam.HỌ TÊN LIỆT SĨ1. Nguyễn Tấn Hùng  (con) - Liệt sĩ Bưu điện;2. Nguyễn Thị ...

Vi trí 1 Vị trí 2

VĂN HÓA VNPT

   

VNPT là doanh nghiệp có bề dày truyền thống gắn liền với lịch sử, truyền thống của ngành Bưu điện Việt Nam, một truyền thống hào hùng, vẻ vang được xây đắp nên bởi mồ hôi và cả xương máu của các thế hệ người Bưu điện và được đúc kết bởi 10 chữ Vàng “Trung thành - Dũng cảm - Tận tuỵ - Sáng tạo - Nghĩa tình”.

Với truyền thống ấy, ngành Bưu điện và VNPT đã làm nên kỳ tích tăng tốc phát triển, hiện đại hóa Bưu chính Viễn thông Việt Nam ngang tầm thế giới, được Đảng, Nhà nước và Nhân dân ghi nhận là ngành đi đầu trong sự nghiệp Đổi mới.

Trước những thách thức của cạnh tranh và hội nhập quốc tế, VNPT đã và đang nỗ lực vượt bậc để trở thành Tập đoàn kinh tế VT-CNTT và Truyền thông hàng đầu Việt Nam, có uy tín trên trường quốc tế, tiếp nối xứng đáng truyền thống vẻ vang của Ngành.

Nội lực nền tảng để thực hiện được những mục tiêu đó chính là Văn hóa VNPT – những giá trị đã được kết tinh từ năm 1945 đến nay và bây giờ tinh thần cốt lõi là “VNPT – Cuộc sống đích thực”, bao gồm tạo dựng con người VNPT đích thực, xây dựng môi trường VNPT đích thực, làm ra sản phẩm VNPT đích thực. Với mục tiêu và ý nghĩa đó, VNPT ban hành Sổ tay Văn hóa: “VNPT – Cuộc sống đích thực” để "Lãnh đạo tiên phong, trên dưới đồng lòng" vì "Mái nhà chung VNPT" phát triển nhanh, vượt trội, bền vững.

Địa chỉ liên kết