Truyền thống ngành Bưu Điện

TRUYỀN THỐNG TRUNG THÀNH (tiếp theo)

1.4. Không ngừng phát huy truyền thống trung thành của ngành Bưu ĐiệnTrung thành với tổ quốc, với Đảng, với nhân dân là truyền thống cực kỳ quý báu của Ngành ta, của cán bộ công nhân viên Ngành ta.Trải ...

TRUYỀN THỐNG NGHĨA TÌNH

Nghĩa tình- một chuẩn mực của đạo lý bền vữngKhái niệm hai chữ nghĩa và tình:Nghĩa và tình là hai từ riêng biệt Nhưng có quan hệ về nội dung, được ghép với nhau để nói lên cảm xúc và hành vi về mối quan ...

TRUYỀN THỐNG SÁNG TẠO

IV. Sáng tạo - Động lực cho sự phát triển và gợi nguồn cảm hứng làm đẹp cho đờiIV.1 Khái niệm:Sáng tạo là việc tạo ra những giá trị mới về vật chất và tinh thần hoặc tìm ra cái mới, cách giải quyết mới, ...

TRUYỀN THỐNG TẬN TUỴ

III. Tận tụy nguồn gốc của chất lượng và hiệu quảIII. 1 Khái niệmTận tụy là hết lòng, hết sức với công việc của mình làm; tận tâm, tận lực với trách nhiệm được giao. Tận tụy được biểu hiện qua các ...

TRUYỀN THỐNG DŨNG CẢM

I. Dũng cảm- Một phẩm chất cao đẹp của chủ nghĩa anh hùng cách mạng1. Khái niệmDũng cảm là người có dũng khí giám đương đầu với sức chống đối, với nguy hiểm để làm những việc nên làm. Với dân tộc ta, ...

TRUYỀN THỐNG TRUNG THÀNH

I .Trung thành nhân tố cơ bản tạo dựng đội ngũ vững mạnh1.1. Khái niệmTrung thành là thể hiện sự phấn đấu đến cùng cho một mục đích, một lý tưởng, một sự nghiệp mà mình quyết tâm theo đuổi, cho ...

Truyền thống Ngành Bưu Điện

Huân chương Sao vàng (1995) Đồng chí Nông Đức Mạnh, ủy viên bộ chính trị - Chủ tịch Quốc hội thay mặt Đảng và Nhà nước trao tặng Huân chương Sao vàng cho ngành Bưu điện. Tại lễ ...

Vị trí 2
Vị trí 3

VĂN HÓA VNPT

   

VNPT là doanh nghiệp có bề dày truyền thống gắn liền với lịch sử, truyền thống của ngành Bưu điện Việt Nam, một truyền thống hào hùng, vẻ vang được xây đắp nên bởi mồ hôi và cả xương máu của các thế hệ người Bưu điện và được đúc kết bởi 10 chữ Vàng “Trung thành - Dũng cảm - Tận tuỵ - Sáng tạo - Nghĩa tình”.

Với truyền thống ấy, ngành Bưu điện và VNPT đã làm nên kỳ tích tăng tốc phát triển, hiện đại hóa Bưu chính Viễn thông Việt Nam ngang tầm thế giới, được Đảng, Nhà nước và Nhân dân ghi nhận là ngành đi đầu trong sự nghiệp Đổi mới.

Trước những thách thức của cạnh tranh và hội nhập quốc tế, VNPT đã và đang nỗ lực vượt bậc để trở thành Tập đoàn kinh tế VT-CNTT và Truyền thông hàng đầu Việt Nam, có uy tín trên trường quốc tế, tiếp nối xứng đáng truyền thống vẻ vang của Ngành.

Nội lực nền tảng để thực hiện được những mục tiêu đó chính là Văn hóa VNPT – những giá trị đã được kết tinh từ năm 1945 đến nay và bây giờ tinh thần cốt lõi là “VNPT – Cuộc sống đích thực”, bao gồm tạo dựng con người VNPT đích thực, xây dựng môi trường VNPT đích thực, làm ra sản phẩm VNPT đích thực. Với mục tiêu và ý nghĩa đó, VNPT ban hành Sổ tay Văn hóa: “VNPT – Cuộc sống đích thực” để "Lãnh đạo tiên phong, trên dưới đồng lòng" vì "Mái nhà chung VNPT" phát triển nhanh, vượt trội, bền vững.

Địa chỉ liên kết