Sổ tay cán bộ Công đoàn

Nghị quyết số 09b/NQ-BCH về Công đoàn tham gia xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trong tình hình mới

Ngày 23/8/2016 tại kỳ họp lần thứ 8 BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã ra Nghị quyết số 09b/NQ-BCH về Công đoàn tham gia xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trong tình hình mới; trong đó ...

Phương pháp hoạt động của tổ trưởng công đoàn

Công tác chăm lo và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho Đoàn viên và người lao động là nhiệm vụ của cán bộ công đoàn. Một số nội dung và phương pháp hoạt động của tổ trưởng công đoàn, giúp ...

Hoạt động của cán bộ công đoàn cơ sở

Cán bộ công đoàn là người được bầu vào các chức danh thông qua bầu cử tại đại hội hoặc hội nghị công đoàn (từ phó tổ công đoàn trở lên); được cơ quan đơn vị có thẩm quyền của công đoàn chỉ định hoặc bổ ...

Để tổ trưởng công đoàn hoạt động hiệu quả

Để tổ trưởng công đoàn hoạt động hiệu quả, phát huy chức năng nhiệm vụ của mình, xây dựng tổ công đoàn lớn mạnh, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của mỗi đơn vị trực thuộc Tập ...

Chế độ thai sản quy định mới như thế nào ?

Câu hỏi: Hiện tại tôi đang làm việc cho một Viễn thông tỉnh, có đóng BHXH đầy đủ, hiện tại vợ tôi đang mang thai và sẽ sinh em bé trong năm 2016. nhưng vợ tôi không tham gia Bảo hiểm xã hội, vậy cho tôi ...

Hỏi: Theo Luật Công đoàn năm 2012, CĐ các cấp có quyền kiến nghị với cơ quan hành chính nhà nước xây dựng, sửa đổi, bổ sung chính sách pháp luật có liên quan đến quyền của NLĐ không?

Trả lời: Điều 12 Luật Công đoàn năm 2012 quy định như sau: - Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam có quyền trình dự án luật, pháp lệnh ra trước Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Hỏi: Xin cho biết, theo quy định của Luật Công đoàn năm 2012 tổ chức công đoàn có quyền và trách nhiệm tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội ở những lĩnh vực nào?

Trả lời: Điều 11 Luật Công đoàn năm 2012 quy định quyền và trách nhiệm của tổ chức công đoàn tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội như sau:

Hỏi: Tổ chức công đoàn tại các doanh nghiệp có được quyền đại diện cho NLĐ tham gia với đơn vị sử dụng LĐ xây dựng và giám sát việc thực hiện thang, bảng lương hay không?

Luật Công đoàn năm 2012 quy định quyền, trách nhiệm của công đoàn trong việc đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động như thế nào ?

Hỏi: Xin cho biết, Luật Công đoàn năm 2012 quy định như thế nào về nguyên tắc tổ chức và hoạt động của công đoàn, hệ thống tổ chức công đoàn?

Trả lời: Điều 6 Luật Công đoàn năm 2012 quy định nguyên tắc tổ chức và hoạt động công đoàn như sau: Công đoàn được thành lập trên cơ sở tự nguyện, tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ....

Hỏi: Xin cho biết vị trí, vai trò của tổ chức công đoàn theo Luật Công đoàn năm 2012?

Trả lời: Điều 1 Luật Công đoàn năm 2012 quy định như sau: Công đoàn là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân và của người lao động, được thành lập trên cơ sở tự nguyện, là thành viên ...

Hỏi: Luật Công đoàn năm 2012 được thông qua và có hiệu lực thi hành từ ngày, tháng, năm nào?

Trả lời: Luật Công đoàn số 12/2012/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 20/6/2012 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2013. Luật này thay ...

Vi trí 1 Vị trí 2

VĂN HÓA VNPT

   

VNPT là doanh nghiệp có bề dày truyền thống gắn liền với lịch sử, truyền thống của ngành Bưu điện Việt Nam, một truyền thống hào hùng, vẻ vang được xây đắp nên bởi mồ hôi và cả xương máu của các thế hệ người Bưu điện và được đúc kết bởi 10 chữ Vàng “Trung thành - Dũng cảm - Tận tuỵ - Sáng tạo - Nghĩa tình”.

Với truyền thống ấy, ngành Bưu điện và VNPT đã làm nên kỳ tích tăng tốc phát triển, hiện đại hóa Bưu chính Viễn thông Việt Nam ngang tầm thế giới, được Đảng, Nhà nước và Nhân dân ghi nhận là ngành đi đầu trong sự nghiệp Đổi mới.

Trước những thách thức của cạnh tranh và hội nhập quốc tế, VNPT đã và đang nỗ lực vượt bậc để trở thành Tập đoàn kinh tế VT-CNTT và Truyền thông hàng đầu Việt Nam, có uy tín trên trường quốc tế, tiếp nối xứng đáng truyền thống vẻ vang của Ngành.

Nội lực nền tảng để thực hiện được những mục tiêu đó chính là Văn hóa VNPT – những giá trị đã được kết tinh từ năm 1945 đến nay và bây giờ tinh thần cốt lõi là “VNPT – Cuộc sống đích thực”, bao gồm tạo dựng con người VNPT đích thực, xây dựng môi trường VNPT đích thực, làm ra sản phẩm VNPT đích thực. Với mục tiêu và ý nghĩa đó, VNPT ban hành Sổ tay Văn hóa: “VNPT – Cuộc sống đích thực” để "Lãnh đạo tiên phong, trên dưới đồng lòng" vì "Mái nhà chung VNPT" phát triển nhanh, vượt trội, bền vững.

Địa chỉ liên kết

Vị trí 3