Bản tin pháp luật & Các tình huống pháp lý

Bản tin pháp luật số 08 - tháng 8/2017

Bản tin pháp luật số 08 - tháng 8/2017 liệt kê danh sách 68 văn bản quy phạm pháp luật bắt đầu có hiệu lực từ tháng 8/2017 và 07 văn bản nội bộ của Tập đoàn mới ban hành. Trong đó, tóm tắt 05 văn bản quy ...

Bản tin pháp luật số 07 - tháng 7/2017

Trong số 111 văn bản quy phạm pháp luật được liệt kê bắt đầu có hiệu lực từ tháng 7/2017, Bản tin pháp luật số 07 đã tóm tắt 5 văn bản nổi bật đó là: - Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14; - Nghị định ...

Bản tin pháp luật số 06 - tháng 6/2017

Bản tin pháp luật số 06 - tháng 6/2017 liệt kê danh sách 56 văn bản quy phạm pháp luật bắt đầu có hiệu lực từ tháng 6/2017 và 06 văn bản nội bộ của Tập đoàn mới ban hành. Trong đó, tóm tắt 04 văn bản quy ...

Bản tin pháp luật số 05 - tháng 5/2017

Bản tin pháp luật số 05 - tháng 5/2017 liệt kê danh sách 51 văn bản quy phạm pháp luật bắt đầu có hiệu lực từ tháng 5/2017 và 07 văn bản nội bộ của Tập đoàn mới ban hành. Trong đó, tóm tắt 04 văn bản quy ...

Bản tin pháp luật số 04 - tháng 4/2017

Bản tin pháp luật số 04 - tháng 4/2017

Bản tin pháp luật số 04 - tháng 4/2017 liệt kê danh sách 40 văn bản quy phạm pháp luật bắt đầu có hiệu lực từ tháng 4/2017 và 07 văn bản nội bộ của Tập đoàn mới ban hành. Trong đó, tóm tắt 03 văn bản quy ...

Bản tin pháp luật số 03 - tháng 3/2017

Bản tin pháp luật số 03 - tháng 3/2017

Kể từ Bản tin pháp luật số 03 - tháng 3 năm 2017, ngoài việc giới thiệu một số văn bản quy phạm pháp luật bắt đầu có hiệu lực trong tháng, Bản tin bổ sung thêm danh mục một số quy định nội bộ của Tập đoàn ...

Bản tin pháp luật số 02 - tháng 2/2017

Bản tin pháp luật số 02 - tháng 2/2017

Bản tin pháp luật số 02/2017 giới thiệu một số văn bản quy phạm pháp luật bắt đầu có hiệu lực trong tháng 02 năm 2017.

Bản tin pháp luật số 01 - tháng 1/2017

Bản tin pháp luật số 01 - tháng 1/2017

Bản tin pháp luật số 01 - tháng 1/2017 giới thiệu một số văn bản quy phạm pháp luật bắt đầu có hiệu lực trong tháng 1/2017.

Vi trí 1
Vị trí 2
Vị trí 3

VĂN HÓA VNPT

   

VNPT là doanh nghiệp có bề dày truyền thống gắn liền với lịch sử, truyền thống của ngành Bưu điện Việt Nam, một truyền thống hào hùng, vẻ vang được xây đắp nên bởi mồ hôi và cả xương máu của các thế hệ người Bưu điện và được đúc kết bởi 10 chữ Vàng “Trung thành - Dũng cảm - Tận tuỵ - Sáng tạo - Nghĩa tình”.

Với truyền thống ấy, ngành Bưu điện và VNPT đã làm nên kỳ tích tăng tốc phát triển, hiện đại hóa Bưu chính Viễn thông Việt Nam ngang tầm thế giới, được Đảng, Nhà nước và Nhân dân ghi nhận là ngành đi đầu trong sự nghiệp Đổi mới.

Trước những thách thức của cạnh tranh và hội nhập quốc tế, VNPT đã và đang nỗ lực vượt bậc để trở thành Tập đoàn kinh tế VT-CNTT và Truyền thông hàng đầu Việt Nam, có uy tín trên trường quốc tế, tiếp nối xứng đáng truyền thống vẻ vang của Ngành.

Nội lực nền tảng để thực hiện được những mục tiêu đó chính là Văn hóa VNPT – những giá trị đã được kết tinh từ năm 1945 đến nay và bây giờ tinh thần cốt lõi là “VNPT – Cuộc sống đích thực”, bao gồm tạo dựng con người VNPT đích thực, xây dựng môi trường VNPT đích thực, làm ra sản phẩm VNPT đích thực. Với mục tiêu và ý nghĩa đó, VNPT ban hành Sổ tay Văn hóa: “VNPT – Cuộc sống đích thực” để "Lãnh đạo tiên phong, trên dưới đồng lòng" vì "Mái nhà chung VNPT" phát triển nhanh, vượt trội, bền vững.

Địa chỉ liên kết