Văn bản của Quốc hội

Bộ luật Lao động năm 2012

Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13 đã được Quốc hội khoá XIII thông qua ngày 18/6/2012, bắt đầu có hiệu lực từ 1/5/2013. Bộ luật lao động 2012 bao gồm 17 chương, 242 điều, tăng 19 điều so với Bộ luật Lao động năm 2006