Video

Cơ quan Tập đoàn VNPT quyết tâm đổi mới theo định hướng "Chuyên biệt - Khác biệt - Hiệu quả"

Để đánh giá kết quả năm 2015 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2016, ngày 29/02/2016, Cơ quan Tập đoàn đã tổ chức Hội nghị. Hiện nay các đơn vị chuyên môn nghiệp vụ của Cơ quan Tập đoàn gồm có 02 Ban thuộc Hội đồng thành viên Tập đoàn, 08 Ban chức năng của Tổng giám đốc, Trung tâm Nghiên cứu phát triển và Văn phòng Tập đoàn. Thông qua việc tổ chức lại khối Cơ quan Tập đoàn đã góp phần nâng cao năng suất, chất lượng công tác quản lý, điều hành tại Tập đoàn góp phần vào việc thực hiện thành công tái cấu trúc và hoàn thành kế hoạch SXKD của Tập đoàn. 

Vi trí 1

VĂN HÓA VNPT

   

VNPT là doanh nghiệp có bề dày truyền thống gắn liền với lịch sử, truyền thống của ngành Bưu điện Việt Nam, một truyền thống hào hùng, vẻ vang được xây đắp nên bởi mồ hôi và cả xương máu của các thế hệ người Bưu điện và được đúc kết bởi 10 chữ Vàng “Trung thành - Dũng cảm - Tận tuỵ - Sáng tạo - Nghĩa tình”.

Với truyền thống ấy, ngành Bưu điện và VNPT đã làm nên kỳ tích tăng tốc phát triển, hiện đại hóa Bưu chính Viễn thông Việt Nam ngang tầm thế giới, được Đảng, Nhà nước và Nhân dân ghi nhận là ngành đi đầu trong sự nghiệp Đổi mới.

Trước những thách thức của cạnh tranh và hội nhập quốc tế, VNPT đã và đang nỗ lực vượt bậc để trở thành Tập đoàn kinh tế VT-CNTT và Truyền thông hàng đầu Việt Nam, có uy tín trên trường quốc tế, tiếp nối xứng đáng truyền thống vẻ vang của Ngành.

Nội lực nền tảng để thực hiện được những mục tiêu đó chính là Văn hóa VNPT – những giá trị đã được kết tinh từ năm 1945 đến nay và bây giờ tinh thần cốt lõi là “VNPT – Cuộc sống đích thực”, bao gồm tạo dựng con người VNPT đích thực, xây dựng môi trường VNPT đích thực, làm ra sản phẩm VNPT đích thực. Với mục tiêu và ý nghĩa đó, VNPT ban hành Sổ tay Văn hóa: “VNPT – Cuộc sống đích thực” để "Lãnh đạo tiên phong, trên dưới đồng lòng" vì "Mái nhà chung VNPT" phát triển nhanh, vượt trội, bền vững.

Vị trí 2