Video

VNPT 2015 từ chiến lược "Chuyên biệt - Khác biệt - Hiệu quả" đến hình ảnh "Trẻ trung - Năng động - Sáng tạo - Nhân văn"

Trong năm 2015, Tập đoàn VNPT đạt tổng doanh thu 89.122 tỷ đồng, đạt 102% kế hoạch, tăng 7,5% so với năm 2014. Tổng lợi nhuận đạt 3.280 tỷ đồng, đạt 111,7% kế hoạch, tăng 20% so với năm 2014. Tổng nộp ngân sách nhà nước đạt 3.555 tỷ, đạt 114,7% kế hoạch, tăng 3,9% so với năm 2014.
Ngày xuất bản: 24/12/2015